The auction will start on 19.04.2024

Auction 117. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
502

1914 komplet kartek ilustrowanych z nadrukiem "Russisch Polen".

Fi.CPpp1-3I
700 PLN
503

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 9/9 1914 w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.


Mi.140, 141, 142, 14
200 PLN
504

1914 kartka z Austrii nadana 23.11.14 do Gorlic, stempel austriacki informujący o niemożliwości doręczenia z powodu przerwania połączenia pocztowego.


150 PLN
SOLD
505

1914 przekaz paczkowy z Szwajcarii do Tarnowa, ciekawa dokumentacja obiegu paczki.


200 PLN
506

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 13.5.1916 z Warszawy do Mannheim, stempelek cenzury poznańskiej, stempel odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania

Fi.1-5
80 PLN
507

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
110 PLN
508

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, stempel cenzury wojskowej.

Fi.1-5
100 PLN
509

1915 seria z nadrukiem "Russisch - Polen" w czworoblokach.

Fi.1-5
500 PLN
510

1915-16 zestaw specjalizowany dwóch wydań dla terenów okupacji niemieckiej, nieliczne braki, wartość katalogowa Fischer ponad 5.000,- zł.

Fi.1-16
3 800 PLN
511

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na ładnych wycinkach (Fi.2300.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 200 PLN
512

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
513

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria.

Fi.1-21
1 600 PLN
514

1915 firmowy list z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, brak klapy koperty.

Fi.3
200 PLN
515

1915 firmowy list polecony z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 4
200 PLN
516

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.20
150 PLN
517

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.1920.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 800 PLN
518

1915 znaczek za 10 koron, gwarancja.

Fi.21
1 200 PLN
519

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.21
1 600 PLN
520

1915 kartka z Olkusza do Budapesztu, stempel cenzury wojskowej w Olkuszu, widokówka Olkusz.

Fi.22
100 PLN
521

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
522

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
523

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
524

1915 wydanie obiegowe z podobizna cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, część kasowników z terenów polskich.

Fi.22-48
500 PLN
525

1915 seria obiegowa z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria z odmianami z kasownikami z urzędów etapowych stacjonujących na terenie Polski i innych terenów Austro-Węgier.

Fi.22-48
450 PLN
526

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.22-48
250 PLN
527

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, cięta próba znaczka za 2 hal. w barwie czarnej.

Fi.23P
50 PLN
528

1915 znaczek obiegowy za 5 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.47
250 PLN
529

1915 list wartościowy nadany w poczcie etapowej w Dąbrowie nadany 18.8.15 do Berlina, na odwrocie stempel urzędu nadawczego, bez stempla odbiorczego.

Fi.47
550 PLN
530

1915 znaczek obiegowy za 10 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

Fi.48
100 PLN
531

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
532

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
533

1915 Russisch Polen, kartka z opłacona odpowiedzią, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.Cp2
50 PLN
534

1915 kartka z Wolbromia do Piotrkowa, stempel cenzury wojskowej w Wolbromiu.

Fi.Cp2
70 PLN
535

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
536

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
537

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
538

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
1 100 PLN
539

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
540

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
541

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN