The auction will start on 19.04.2024

Auction 117. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
464

1865 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.900+1800.-), piękny stan, gwarancja J.H.Stolow.

Fi.6
Mi.6 
2 400 PLN
465

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Międzyrzeca z cyfrą 61 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.


Mi.15y
175 PLN
SOLD
466

1866 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Sosnowca z liczbą "278" w czterech okręgach.

Fi.21
225 PLN
SOLD
467

1866 Królestwo Polskie - MNIÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 190 - Mniów, ma on bardzo wysoki stopień rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.+10000.-), UWAGA do 1.9.1860 roku numer ten był używany w Kamieńsku; piękny stan.

Fi.21x
Mi.21x 
8 000 PLN
468

1866 Królestwo Polskie - SOSNOWICE, znaczek rosyjski za 10 kop. rzadkiego wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym pionowo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek co widać na skanie; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 278 - Sosnowice (Fi.1800+1100.-), poza utraconą częscią rysunku w ładnym stanie zachowania.

Fi.21y
Mi.21y
1 000 PLN
469

1866 rosyjski znaczek za 30 kop. unieważniony stemplem numerowym Radomia z liczbą "138" w czterech okręgach.

Fi.23
1 600 PLN
470

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.


Mi.18x, 19xF, 21x
1 800 PLN
471

1867 MAŁE DT - DROGA TERESPOLSKA; powstała w 1867 roku, szybko połączona z Koleją Moskiewską i Kijowem; linie związane z Koleją Terespolską stanowiły ważne militarnie połączenie zespołu twierdz wołyńskich (Równe, Dubno, Łuck) z twierdzami Brześć i Warszawa, a po wybudowaniu Kolei Nadwiślańskiej także z twierdzami Dęblin i Modlin; Kolej Terespolska stała się kluczowym ogniwem planu Milutina-Obruczewa i późniejszym Suchomlinowa, gdyż umożliwiała szybkie zaopatrywanie frontu posiłkami z głębi Rosji, przesyłki cywilne z tej linii są bardzo rzadkie, a z raz skasowanym znaczkiem unikalne, nieliczne znane znaczki są najczęściej podwójnie skasowane, ale w tym przypadku wyjątkowo nie musi to oznaczać to oszustwa na szkodę poczty; w "Filateliście" nr.4 z 1962 roku M.A.Bojanowicz pisze: 1) urzędnicy otrzymujący przesyłki do przewiezienia, w większości wypadków opatrywali je dodatkowo stemplem „D.T." dla oznaczenia, że przewożono je koleją. Było to ważne, szczególnie w pierwszym okresie kursowania kolei tylko na odcinku Warszawa — Siedlce. Przesyłki przewożono koleją na tym odcinku do Siedlec, zaś do Terespola i z Terespola do Siedlec przewożono je pocztą konną. Być może dla kontroli przewozu koleją przesyłki opatrywano stemplem „D.T." 2) druga możliwość to kasowanie podwójne jako wynik fałszerstwa na szkodę poczty. Znaczyło by to, że nieuczciwi urzędnicy przewożący pocztę zdzierali nieskasowane znaczki, nalepiając na to miejsce użyte już poprzednio i stemplując je posiadanym stemplem „D.T.", stempel DT znany jest w dwóch rozmiarach 4,5 (mały) i 6 (duży) mm., oferowany znaczek to ten drugi przypadek, najpierw został unieważniony datownikiem rosyjskim "С.П......РГЪ / 1 ДЕК.", a potem małym datownikiem "DT"; Z.Mikulski komentując wycenę katalogu Fischera w "Filatelistyce" nr.2 z 1997 roku napisał Kasownik ambulansowy "D.T." - na trasie kolei Warszawa- Terespol, bardzo rzadki; na znaczku 1.000 zł - obecna wycena to znaczek luzem od 4500.-, a na wycinku od 6000.-, na liście 3000-4000 zł (brakuje w moim zbiorze, chętnie kupię nawet po wyższej cenie) - obecnie od 22000.-.

Fi.15y
8 000 PLN
472

1867 firmowy list z Warszawy do Londynu wysłany 22 stycznia 1867, znaczki skasowano czteroobrączkowym stemplem z literami "BW" uzywanym w ekspedycji pocztowej na Dworcu warszawskim, datownik "EKSPEDYCJA POCZTOWA DWORZEC WARSZAWA 22/1", stempelek "FRANCO" i pruski stempel graniczny "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR. XI FRANCO 22.1.67 II", stempel "P.D." i "LONDON PAID", jeden znaczek za 10 kop. użyty powtórnie na szkodę poczty (słabo widoczne pierwotne kasowanie), co charakterystyczne znaczek ten został wklejony pomiędzy inne znaczki , a jego brzegi zaklejone aby ukryć powtórne użycie, charakterystyczne również, że oba znaczki za 10 kop. pochodzą z innych partii co widać po odmiennych odmianach kolorów, list zagięty ale w bardzo dobrym stanie, fortoatest Pelc (bez opisu podwójnego użycia).


Mi.14, 15
2 000 PLN
473

1867 Królestwo Polskie - EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 5; list zagraniczny wysłany 16.7 z Warszawy do Neuilly-sur-Seine pod Paryżem; nadany w Głównym Urzędzie Pocztowym, datownik Warszawa typu IIIC, ekspediowany ambulansem na linii Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, na odwrocie stempel ambulansowy EXPEDYCYA POCZT w WAGONIE 5 (Fi.+7500.-), pruski okrągły kolejowy stempel graniczny: "AUS RUSSLAND über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" z 16.7 i odbiorczy Neuilly-sur-Seine z 19.7; na froncie stempelki: pruski "P.38." - opłacony przez nadawcę, francuski "99", tranzytowy "PREUSSE ERQUELINES i dodatkowo owalna kaszetka nadawcy LEOPOLD KRONENBERG w WARSZAWIE oraz odbiorcza francuskiego notariusza; spośród ośmiu stempli ambulansowych tylko w wagonach 5 i 6 słowo EXPEDYCYA było pisane przez X; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


6 000 PLN
474

1868 Królestwo Polskie - KASOWNIK ZASTĘPCZY, koszulka listu z Warszawy do Siedlec opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, drukowanym na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek unieważniono zastępczo stemplem warszawskiej poczty miejskiej ВАРШАВА / 5чП z dnia 12.12.1868 według kalendarza juliańskiego, zwykle stosowanym jako godzinnik odbiorczy; jako kasownik zastępczy stempel ten był używany sporadycznie; znany jest w tej formie z kilku listów; na każdym z godziny 5 po południu i zawsze z drugą odbitką obok jako datownikiem nadawczym, na froncie stemple odbiorcze z Siedlec z dni 25 i 28.12. według kalendarza gregoriańskiego; trudno uzasadnić zastosowanie tego stempla jako kasownika na listach zamiejscowych, prawdopodobnie użyto go na korespondencji dostarczonej do urzędu tuż przed ekspedycją przesyłek, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.15y
Mi.15y
4 000 PLN
475

1869 Królestwo Polskie - TARYFA DO BLISKICH REJONÓW PRUS; koszulka listu do Poznania, opłaconego według taryfy do rejonów przygranicznych parką znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1866 roku, rzadką odmianą z szaroniebieskim tłem, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 o ząbkowaniu 14,5:15; znaczki unieważniono polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa typu VI, obok mały datownik nadawczy z 28.3, stempelki: nadawcy i informujący o całkowitym opłaceniu przez niego przesyłki FRANCO oraz pruski okrągły stempel ambulansowy: "AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BÜR.XI/ FRANCO" (Feuser +150 DM); na odwrocie poznański stempelek odbiorczy z 29.3.69; frankatury wielokrotne spotyka się w tym okresie niezmiernie rzadko, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.20bx
Mi.20xb 
3 200 PLN
476

1870 Królestwo Polskie - BŁĘDNODRUK NA LIŚCIE, kompletny list zagraniczny do Francji opłacony znaczkami rosyjskimi za 3, 5 i 20 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczek za 3 kop z błędem - tło jak dla znaczka za 5 kop. (trójkąciki zamiast cyfry 3); znaczki unieważnione ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa; na froncie nadawczy datownik warszawski z 17/5 i stempelek FRANCO; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie, a dalej ambulansem Aleksandrowo-Berlin (czerwony datownik AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI - FRANCO); stemple tranzytowe: czerwony pruski "P.D." (Transit Aachen) i niebieski francuski PRUSSE ERQUELINES 19 MAI; na odwrocie datownik przejściowy PARIS A BORDEAUX z tego samego dnia i odbiorczy BORDEAUX 20 MAI; owalna niebieska kaszetka nadawcy JAN Hr:LEDÓCHOWSKI w WARSZAWIE; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (list poziomo złożony) na karcie wystawowej, gwarancja.

Fi.19s, 20x, 22x
Mi.19xF, 20xb, 22x
4 000 PLN
477

1870 BŁĄD TŁA - rosyjski znaczek za 3 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo z ząbkowaniem 14,5:15, z tłem trójkąty - jak dla znaczka za 5 kop;, obwoluta listu z Warszawy do Berlina, frankatura trójkolorowa, stempel pruski graniczny "AUS RUSSLAND / FRANCO", znaczek za 3 kop. jest błędnodrukiem (Mi.19xF), poziome złamanie, stan bardzo dobry, fotoatest Pelc.


Mi.18x, 19xF, 21x
2 200 PLN
478

1871 Królestwo Polskie - AMBULANS 25-26 - ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.25, dwułutowy list zagraniczny do Krakowa opłacony według przygranicznej taryfy zagranicznej - tylko do Galicji, dwoma rosyjskimi znaczkami za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważnionymi polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.+3300.-), obok odciśnięty datownik EKSPEDYCYA POCZT DWORZEC WARSZAWA 19/3 (Fi.+1000.-), łukowy stempelek FRANCO informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę i austriacki stempel pochodzenia RUSSIE - stawiany na przesyłkach przychodzących z terenów Królestwa Polskiego; na odwrocie datowniki: ambulansu nr.25 relacji Warszawa-Sosnowiec/Granica ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.25-26 (POCZTOWY WAGON No.25-26) z dnia 7 MAP.1871 (7.3 data według kalendarza juliańskiego), kolejowy Granica DR.(OGA) ŻEL.(AZNA) z 19/3, tranzytowy austriacki SZCZAKOWA i odbiorczy KRAKÓW z 20/3; na froncie owalna niebieska kaszetka nadawcy S.ROZMANITH A VARSOVIE, a na odwrocie czerwona sucho tłoczona zalepka z takim samym napisem; ambulansowe przesyłki dwułutowe są niezmiernie rzadkie, z podróży wysyłano najczęściej krótkie wiadomości, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.21x
Mi.21x
2 400 PLN
479

1871 obwoluta listu z Warszawy do Węgrowa, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik tranzytowy z Łochowa.


Mi.21
800 PLN
480

1872 Królestwo Polskie - "NIEMY" KASOWNIK BW; rosyjskie znaczki za 3, 5 i 20 kop. rzadkiego w Królestwie wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym PIONOWO, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na dwułutowym liście opłaconym według taryfy zagranicznej do Prus; znaczki unieważniono polskim kasownikiem BW - ekspedycji na dworcu Warszawa (Drogi) Bydgosko - Wiedeńskiej; litery są prawie niewidoczne; według Rachmanowa zostały one spiłowane w momencie podporządkowania poczty Królestwa Polskiego departamentowi pocztowemu w Petersburgu, tak samo twierdził M.A.Bojanowicz, według innych źródeł litery wewnętrzne uległy zużyciu, takie "nieme" kasowniki spotyka się sporadycznie na listach z lat siedemdziesiątych; obok dwuwierszowy stempel nadawczy oddziału pocztowego typu 4/XIII według S.V. Prigary, stempel informujący o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę "Frankirowano" i pruski stempel graniczny "Aus Russland Franco..." z 17/6/72 - typ 149 według Feusera, dodatkowo ręczna adnotacja o wadze listu; na odwrocie okrągły stempel ambulansowy typu II Warszawa - Aleksandrów; nr. 27-28 z numerem kodowym 1, z dnia 5 czerwca 1872 według kalendarza juliańskiego i datownik odbiorczy z datą 18/6 według kalendarza gregoriańskiego; wszystkie znaczki z tego wydania użyte w Polsce są bardzo rzadkie, a szczególnie ten za 20 kop.; na ziemiach polskich używano przeważnie znaczków na papierze prążkowanym poziomo wydanych dwa lata wcześniej, na życzenie fotoatest firmowy.

Fi.19y, 20y, 22y
Mi.19y, 20y, 22y
7 500 PLN
481

1872 obszar I Rzeczypospolitej - WIŁKOMIERZ, koszulka listu do Iwanisk k/Opatowa opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym pionowo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; unieważniono go jednoobrączkowym datownikiem ВИЛЬКОМИРЪ z datą "11 НОЯ. 1872" odciśniętym dodatkowo obok, zwraca uwagę adres pisany częściowo po polsku, a częściowo po rosyjsku; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.21y
500 PLN
482

1872 list z Warszawy do Katowic z użyciem rosyjskiej koperty z wydrukowanym znakiem opłaty, stemple tranzytowe i odbiorcze szczegółowo opisane w ateście, w tym bardzo rzadki stempel "Aus Russland / per Kattowitz", fotoatest Pelc.


Mi.U16C
1 600 PLN
483

1872 obwoluta listu urzędowego z Włocławka do Brześcia Kujawskiego, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik odbiorczy z Brześcia Kujawskiego.


500 PLN
484

1872 obwoluta listu urzędowego z Włocławka do Kowala, rzadki dwuwierszowy datownik odbiorczy z Kowala.


500 PLN
485

1873 obszar I Rzeczypospolitej - KRASIŁÓW na Wołyniu, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 139x59 mm; wysłana 2.XII z miejscowości Krasiłów leżącej na linii kolejowej Płoskirów-Szepietówka do Petersburga, znak opłaty unieważniony na stacji kolejowej kasownikiem ST.KRASIŁÓW WOŁ.G. (СТ.КРАСНОПОЛЪ.ВОЛ.Г.), ten sam stempel odciśnięty dodatkowo dwukrotnie na odwrocie, petersburski datownik odbiorczy z 7.XII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16A
400 PLN
486

1873 list z Szczuczyna, rzadki dwuwierszowy datownik z Szczuczyna.


Mi.U16D
800 PLN
487

1874 Królestwo Polskie, tranzyt przez teren Królestwa, list z Odessy do Marsylii opłacony dwoma rosyjskimi znaczkami za 10 kop wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15; unieważnionymi 15.V okrągłym datownikiem z ozdobnikiem odciśniętym dodatkowo na kopercie, na froncie okrągły stempelek ОПЛАЧЕНО (OPŁACONO) potwierdzający prawidłowe opłacenie przesyłki w obrocie zagranicznym; na odwrocie datownik: wagonu pocztowego relacji Odessa-Kijów ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No.21-22 (POCZTOWY WAGON No.21-22) z dnia 15 MAЯ i warszawskiego oddziału korespondencji zagranicznej z 18 MAЯ - WARSZAWA EKSPEDYCJA PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE KORESPONDENCJI ZAGRANICZNEJ (ВАРШАВА ЭКСП.ПР.И ВЫД.ИНОСТР.КОР.), na froncie francuski stempel ambulansowy, określający jednocześnie kraj pochodzenia "RUSSIE AMB. ERQUELINES F" z datą 1 JUIN i stempelek PD (Payé Destination) w ramce; na odwrocie datownik ambulansu PARIS MARSEILLE i odbiorczy z Marsylii oba z 2.VI; niebieski owalny stempelek nadawcy "S.BARJANSKY ODESSA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.21x
600 PLN
488

1874 Królestwo Polskie - 1055 ZELÓW; rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 145x81 mm wysłana z Zelowa do Kruk na Litwie przez Warszawę, Brześć Litewski i Prużanę; znak opłaty unieważniono trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1055 - Zelów, nieznanym na żadnym innym liście; na froncie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy зеловская поч.ста. пет.губ.6дека1871г i datownik odbiorczy ПРУЖАНЫ 10 ДЕК.1871; to, że stempel 1055 nie był dotąd znany nie jest zaskakujące, bo jego poprzednik - polski kasownik numerowy 336 z Zelowa, ma najwyższy 10 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, a na znaczku polskim nie jest znany; kasowniki trójkątne ze ściętymi wierzchołkami o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; powyższy to absolutnie nowe odkrycie w polskiej i rosyjskiej filatelistyce, koperta jest w bardzo dobrym stanie, a wszystkie stemple są czytelnie odbite, gwarancja i opis Schmutz.


Mi.U16C
9 000 PLN
489

1874 list z Chorzeli do Warszawy, list zwrócony do nadawcy, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik z Chorzeli.


Mi.U16C
800 PLN
SOLD
490

1874 składany list urzędowy do Tarnogrodu, na odwrocie rzadki dwuwierszowy datownik odbiorczy z Tarnogrodu.


500 PLN
SOLD
491

1875 Królestwo Polskie - 1082 KLIMONTÓW, koperta listu z Klimontowa do Warszawy opłaconego rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go trójkątnym kasownikiem numerowym ze ściętymi wierzchołkami 1082 - Klimontów; po prawej datownik odbiorczy ВАРШАВА z dnia 17 МАЯ 1875; na odwrocie rosyjskojęzyczny stempel nadawczy климонтовъ радом / мая15дня1875г; w literaturze rosyjskiej przypisano Klimontowowi numer 1089 (błąd w identyfikacji ostatniej cyfry), widać dysponowano tylko listem z niewyraźną odbitką kasownika bądź wycinkiem, brak materiału porównawczego z Klimontowa nie dziwi bo poprzednik 1082 - polski kasownik numerowy 306, ma wysoki 8 stopień rzadkości w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza, a na znaczku polskim nawet wyższy bo 9; stemple pięciokątne o numerach od 848 do 1700 rzadko przypisane są do konkretnych miejscowości, numery przydzielano bez klucza terytorialnego w całej Rosji; powyższe ustalenia to nowe odkrycie w polskiej i rosyjskiej filatelistyce, koperta jest w znakomitym stanie, a wszystkie stemple bardzo czytelnie odbite, gwarancja z opisem.

Fi.21x
7 000 PLN
492

1876 WARSZAWA - ALEKSANDRÓW POGRANICZNY, AMBULANS No.27-28 - list do Królestwa Polskiego opłacony znaczkiem rosyjskim za 8 kop wydania z 1875 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15, wysłany 23 VIII z Orenburga do Lipna, 5 IX przesłany ambulansem nr.27-28 relacji Warszawa-Aleksandrów datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ) No.27-28 z wyróżnikiem (4) i obróconą poziomo cyfrą kodową 1 stacji, następnego dnia przesyłka dotarła do Włocławka i do adresata w Lipnie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.26x
Mi.26x
300 PLN
493

1876 kartka z Częstochowy do Warszawy przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 29 ABГ 1876 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (4) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Warszawy.


Mi.P4
180 PLN
494

1876 kartka z Proszowic do Warszawy, rzadki ramkowy datownik stacji pocztowej "St Proszowice".


Mi.P4
2 800 PLN
495

1877 list z Orońska do Niemiec, rzadki dwuwierszowy datownik Orońska.


Mi.26
800 PLN
SOLD
496

1878 kartka z Warszawy do Niemiec nadana ambulansem pocztowym relacji Aleksandrów - Warszawa nr 27-28, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 27-28" z dnia 9 CEH 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (1) i obróconą poziomo cyfrą kodową 1 stacji.


Mi.P4
180 PLN
497

1878 kartka z Częstochowy do Berlina przewieziona ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 13 OKB 1878 według kalendarza juliańskiego z wyróżnikiem (7) i obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji, stempel odbiorczy z Berlina.


Mi.P4
180 PLN
498

1878 kartka z Kazimierza do Warszawy, rzadki dwuwierszowy datownik Kazimierza.


Mi.P4
600 PLN
SOLD
499

1879 kartka z Częstochowy do Pilicy nadana ambulansem pocztowym relacji Sosnowiec - Warszawa nr 25-26, datownik ambulansowy "ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ No. 25-26" z dnia 11 ФEB 1879 według kalendarza juliańskiego z obróconą poziomo cyfrą kodową 16 stacji.


Mi.P4
180 PLN
500

1884 Królestwo Polskie - Poczta Miejska w Warszawie; list miejscowy opłacony znaczkiem rosyjskim za 3 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; z przyczyn politycznych zawieszono działalność poczty miejskiej w Warszawie w latach 1861-67; wznowiono ją 13.7.1867 roku przywracając do obiegu całostki Poczty Miejskiej Warszawskiej, a w kilka dni później (aneks 6) dopuszczono też stosowanie przez pocztę miejską zwykłych kopert opłaconych rosyjskimi znaczkami trzykopiejkowymi; taki właśnie list nadano w Warszawie na pięknej ozdobionej ptakiem kopercie, znaczek unieważniono datownikiem ВАРШАВА/1 ЕКСПЕД. / 24 IЮЛ.1884 znanym z najpóźniejszej użytej (30.9.1884r.) całostki poczty miejskiej, która była ozdobą zbioru M.A.Bojanowicza, na odwrocie ten sam datownik i okrągły godzinnik odbiorczy poczty miejskiej 3ч/ПО ПОЛ., gwarancja i opis Schmutz.

Fi.19x
2 000 PLN
501

2010 broszura "150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego" zawierająca ilustracje walorów ze zbiorów Muzeum Poczty i telekomunikacji we Wrocławiu, 24 strony.


40 PLN