The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
6277

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - R.Traugutt, narożny znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, przepięknie unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.339
Mi.389
1 000 PLN
Bid
6278

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w barwie czerwonej, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.339 PV
Mi.380
900 PLN
Bid
6279

1944 Wodzowie - R.Traugutt; unikalna dotąd niekatalogowana próba typu VI w kolorze cynobrowoczerwonym, bardzo zbliżona do ciętego znaczka definitywnego za 25 gr. (Fi.9000.-) o tej właśnie barwie, jedyny w arkuszu egzemplarz z błędem na poz.23 "Ó w PÓLSKA"; prawdopodobnie ze względu na plamy zielonej farby (drukowano nią próby i znaczki za 50 gr.) mogły nie zachować się inne egzemplarze takich prób, jak dotąd to jedyny znany egzemplarz takiej próby, gwarancja i pełny opis typu, koloru i błędu Schmutz.

Fi.339 PVI B4
Mi.380 
10 000 PLN
Bid
6280

1944 Wodzowie, seria na tak zwanych zawiasach, gwarancja Ryblewski.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 400 PLN
Bid
6281

1944 Wodzowie, seria w narożnych czworoblokach, bez gwarancji na znaczkach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
Bid
6282

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
480 PLN
Bid
6283

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
Bid
6284

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
Bid
6285

1944 Wodzowie, seria nowodruków wykonana na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich, arkusze tych znaczków były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND
Mi.380-2ND
20 PLN
Bid
6286

1944 Wodzowie, próby w barwie czerwonej typu II na papierze kredowanym białym wycięte z arkusika prób trójkowych, gwarancja i oznaczenie Schmutz, Walocha.

Fi.339-41PII
Mi.380-2
5 000 PLN
Bid
6287

1944 wodzowie, seria prób arkuszowych siatkowych typu V w barwach definitywnych, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41PV
Mi.380-2
5 400 PLN
Bid
6288

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 400 PLN
Bid
6289

1944 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo w Lublinie na odwrocie całostki, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
700 PLN
Bid
6290

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
6 800 PLN
Bid
6291

1944 Wodzowie, arkuszowa siatkowa próba z szerokim marginesem z poz. 21, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.339PV
Mi.340
1 000 PLN
Bid
6292

1944 wodzowie, próba arkuszowych siatkowa typu V w barwie zbliżonej do definitywnych, gwarancja bez oznaczenia Schmutz.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
Bid
6293

1944 Wodzowie, seria czysta w czworoblokach na zawiasach (Fi.3000.-), znaczek za 25 gr. po jednej stronie w niekatalogowanym kolorze ciemno cynobrowoczerwonym, po drugiej w rzadszym kolorze ciemno czerwonym, gwarancja Jendroszek, z opisem gwarancja; znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z katalogowanym błędem na poz.21 "plama po lewej nad rysunkiem znaczka i zniekształcone litery CZT" (co ciekawe po drugiej stronie na tej pozycji błędu nie ma), fotoatest Wiatrowski, znaczek za za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim gwarancja i opis, ślad złożenia na międzypolu.

Fi.339c + hc, 340b, 341c
Mi.380-82
9 000 PLN
Bid
6294

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 000 PLN
Bid
6295

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasno różowoczerwonej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.339d
Mi.380
400 PLN
Bid
6296

1944 Wodzowie, parka w barwach jasnoróżowoczerwonej i cynobrowoczerwonej na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
Bid
6297

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w rzadkiej odmianie koloru jasno różowoczerwonej z błędem na poz.18 "kreska u podstawy P w POLSKA", gwarancja z opisem koloru i błędu.

Fi.339e B3
Mi.380
800 PLN
Bid
6298

1944 Wodzowie, znaczek w barwie cynobrowoczerwonej, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
300 PLN
Bid
6299

1944 Wodzowie, ciekawe fałszerstwo całości pocztowej, do fałszerstwa wykorzystano oryginalny list radzieckiej poczty polowej, doklejono znaczek serii Wodzów za 50 gr., dorysowano umiejętnie brakujące części kasowników, ciekawe i niebezpieczne (dobrze zrobione) fałszerstwo.

Fi.340 FFi
Mi.381 FALSE
700 PLN
Bid
6300

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w barwie zielonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381
900 PLN
Bid
6301

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
Bid
6302

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem r; gwarancja na znaczkach Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381,382 
500 PLN
Bid
6303

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasnozielonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340a
Mi.381
180 PLN
Bid
6304

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. , znaczek w kolorze jasnozielonym z błędem na poz.19 "zniekształcenia dolnych liter", gwarancja i opis.

Fi.340a B3
Mi.381
250 PLN
Bid
6305

1944 Wodzowie WŁODAWA, prawidłowo opłacony znaczkiem za 50 gr. w kolorze zielonym list firmowy z Włodawy do Lublina (Fi. 6000,- + 50-100% dopłaty za rzadki kasownik); znaczki unieważniono 19.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik przedwojenny z grawerowanym napisem WŁODAWA, typu 374/1, spotyka się go na kilku listach zawsze w fioletowawym odcieniu; na froncie i na odwrocie bardzo czytelnie odbita pieczątka firmowa "Powiatowa Spółdzielnie Rolniczo - Handlowa z odpow. udział, W CHEŁMIE Oddział Włodawa", pod stemplem na odwrocie pozostałość formularza, koperta była złożona, ale zachowała się w bardzo dobrym stanie, gwarancja i fotoatest Piekut.

Fi.340b
Mi.381
12 000 PLN
Bid
6306

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnozielonej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.340c
Mi.381
220 PLN
Bid
6307

1944 Wodzowie, arkuszowa próba siatkowa na papierze białym cienkim gładkim, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.341PVI
Mi.342
1 000 PLN
Bid
6308

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasnoniebieskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341a
Mi.382
220 PLN
Bid
6309

1944 Wodzowie, znaczek w barwie niebieskiej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.341b
Mi.382
180 PLN
Bid
6310

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
Bid
6311

1944 kartka z Krosna do Hyżnego, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Krosna, stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
Bid
6312

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony opłacony ośmioblokiem znaczków z poz: 9/10;19/20;29/30;39/40 do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 3.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 18.VIII.1945 - po 8 miesiącach!!! walor w słabszym stanie zachowania (trzy znaczki uszkodzone).

Fi.342
Mi.383a
100 PLN
Bid
6313

1944 Goznak, miejscowa kartka - druk nadana w Rzeszowie 25.11.44, stempel cenzury wojskowej nr 176.

Fi.342
Mi.383a
80 PLN
Bid
6314

1944 Goznak, list polecony z Warszawy do czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczny kasownik upt Warszawa 26, stempel cenzury wojskowej nr 98, zalepka cenzury brytyjskiej.

Fi.342
150 PLN
Bid
6315

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
Bid
6316

1944 Goznak, arkusz z III walca zagięty w połowie.

Fi.342 ark.
Mi.383a
250 PLN
Bid