The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Current auction Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37929

1924 orzeł w wieńcu, seria w czworoblokach.

Fi.182-92
Mi.201-11
3 000 PLN
Bid
37930

1924 Orzeł w wieńcu, marginesowa próba znaczka za 2 gr. w jednym z odcieni brązu, kreślona, sygnowana S.Kski, C A 21, gwarancja.

Fi.183 P
Mi.202
200 PLN
Bid
37931

1924 Orzeł w wieńcu, marginesowa próba znaczka za 2 gr. w rzadszym odcieniu brązu, dodatkowo nie jest kreślona, sygnowana S.Kski P, gwarancja Schmutz.

Fi.183 P
Mi.202 
600 PLN
Bid
37932

1924 list polecony z Warszawy do polskiego poselstwa w Wiedniu.

Fi.183, 186
40 PLN
Bid
37933

1924 orzeł w wieńcu, list polecony z Będzina do Wiednia.

Fi.183, 186, 188
Mi.202, 205, 207
40 PLN
Bid
37934

1924 list polecony z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do konsulatu polskiego w Wiedniu, znaczki z drobnymi usterkami druku.

Fi.183, 187, 188
35 PLN
Bid
37935

1924 list polecony z Oświęcimia do Wiednia.

Fi.183, 192
Mi.202, 211
40 PLN
Bid
37936

1924 orzeł w wieńcu, znaczek z nieznacznie przesuniętym podwójnym ząbkowaniem pionowym na lewym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.183MK2
Mi.202
120 PLN
Bid
37937

1924 orzeł w wieńcu, próba arkuszowa niegumowana kreślona czerwonym tuszem.

Fi.183P
Mi.202
150 PLN
Bid
37938

1924 orzeł w wieńcu, próba arkuszowa niegumowana bez kreślenia.

Fi.183P
Mi.202
150 PLN
Bid
37939

1924 orzeł w wieńcu, niegumowana cięta próba arkuszowa.

Fi.183P
220 PLN
Bid
37940

1924 orzeł w wieńcu, kasowany znaczek za 5 gr. z obiegu pocztowego bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkiem a dolnym marginesem (Fi.220.-), gwarancja i opis.

Fi.184 MK1
Mi.204
300 PLN
Bid
37941

1924 Orzeł w wieńcu, dwie próby znaczków za 3 gr., jasnopomarańczowa na cienkim papierze i pomarańczowa na średnim, kreślone, gwarancja.

Fi.184 P
Mi.203
450 PLN
Bid
37942

1924 kartka z Rzeszowa do Przemysła.

Fi.185
10 PLN
Bid
37943

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 5 gr. w jednym z odcieni zieleni, lekko kreślona, gwarancja Schmutz.

Fi.185 P
Mi.204
180 PLN
Bid
37944

1924 list polecony z Skrzyszowa adresowany do posła na Sejm i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast Wincentego Witosa, ciekawy rzadko spotykany kasownik w kolorze czerwonym.

Fi.185, 187
250 PLN
Bid
37945

1924 orzeł w wieńcu, list firmowy z Katowic 21.5.25 do Niemiec, kolorowa frankatura znaczków jednego wydania.

Fi.185-8
30 PLN
Bid
37946

1924 orzeł w wieńcu, próba arkuszowa niegumowana kreślona ołówkiem kopiowym.

Fi.185P
Mi.204
150 PLN
Bid
37947

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.185P
100 PLN
Bid
37948

1924 kartka z Bydgoszczy do Leszna.

Fi.186
Mi.205
10 PLN
Bid
37949

1924 list polecony z Zbaraża nadany 13.09.24 do Gorlic opłacony miedzy innymi połówką znaczka za 10 gr. wydania orzeł w wieńcu, opłata prawidłowa, uiszczanie opłat pocztowych było zabronione, ale z braku głownie małych nominałów niektóre urzędy stosowały znaczki dzielone, rzadki walor o bardzo dobrej prezencji.

Fi.186
Mi.205
1 600 PLN
Bid
37950

1924 kartka z Warszawy do Włocławka.

Fi.186
10 PLN
Bid
37951

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 10 gr. w kolorze definitywnym na cienkim papierze, ledwo widocznie kreślona, sygnowana, gwarancja.

Fi.186 P
Mi.205
180 PLN
Bid
37952

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 10 gr. w kolorze definitywnym na średnim papierze, kreślona, sygnowana, gwarancja.

Fi.186 P
Mi.205
180 PLN
Bid
37953

1924 orzeł w wieńcu, list polecony z Żychlina do Wiednia.

Fi.186, 187
Mi.205, 206
25 PLN
Bid
37954

1924 orzeł w wieńcu, próba arkuszowa niegumowana kreślona ołówkiem kopiowym.

Fi.186P
Mi.205
150 PLN
Bid
37955

1924 orzeł w wieńcu, cięta niegumowana próba arkuszowa w kolorze definitywnym kreślona po środku czerwonym tuszem, fałda w papierze, gwarancja.

Fi.186P
140 PLN
Bid
37956

1924 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Skurcz - Czersk nr 437 (numer na kasowniku nie odbity).

Fi.187
60 PLN
Bid
37957

1924 orzeł w wieńcu, list firmowy z Warszawy do Lipska w Niemczech, znaczki nie ostemplowane w Warszawie, w Lipsku unieważnione stemplem niemieckim do unieważniania znaczków nie skasowanych w miejscu ich nadania"Entwertet in Leipzig !" (unieważniono w Lipsku !), osobliwe.

Fi.187
140 PLN
Bid
37958

1924 firmowy list polecony z Warszawy do Francji.

Fi.187
40 PLN
Bid
37959

1924 list firmowy Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych z Drohobycza do Szwajcarii.

Fi.187
40 PLN
Bid
37960

1924 Orzeł w wieńcu, próba znaczka za 15 gr. w kolorze definitywnym na cienkim papierze, kreślona, sygnowana s.Kski, gwarancja.

Fi.187 P
Mi.206
180 PLN
Bid
37961

1924 list polecony z Grójca do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.187, 188
20 PLN
Bid
37962

1924 orzeł w wieńcu, list polecony z Chobielnic 20.3.25 do Poznania, znaczek za 30 gr z usterką w postaci połączonych liter LS i KA w POLSKA.

Fi.187, 190
Mi.206, 209
50 PLN
Bid
37963

1924 orzeł w wieńcu, parka niegumowanych arkuszowych prób kreślonych czerwonym tuszem, gwarancja Schmutz.

Fi.187P
260 PLN
Bid
37964

1924 orzeł w wieńcu, niegumowana cięta próba arkuszowa.

Fi.187P
220 PLN
Bid
37965

1924 list polecony z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie do konsulatu polskiego w Pradze.

Fi.188, 192, 208II
25 PLN
Bid
37966

1924 orzeł na tarczy barokowej, znaczek w barwie niebieskoczarnej za 25 gr., którego pojedyncza klisza została umieszczona w arkuszu drukarskim znaczka za 40 gr. na poz. 35, błąd dostrzeżono i usunięto błędnie przedrukowane znaczki z arkuszy sprzedażnych, niewielka ilość dostała się do obiegu i na rynek filatelistyczny, bardzo rzadki klasyczny błąd Polski międzywojennej, znaczek o bardzo dobrej prezencji z śladami nowej gumy nałożonymi po usunięciu podlepki, fotoatest.

Fi.189B1
Mi.208F
49 000 PLN
Bid
37967

1924 orzeł na tarczy barokowej, znaczek w barwie niebieskoczarnej za 25 gr., którego pojedyncza klisza została umieszczona w arkuszu drukarskim znaczka za 40 gr. na poz. 35, błąd dostrzeżono i usunięto błędnie przedrukowane znaczki z arkuszy sprzedażnych, niewielka ilość dostała się do obiegu i na rynek filatelistyczny, bardzo rzadki klasyczny błąd Polski międzywojennej, znaczek o bardzo dobrej prezencji w dobrym stanie, na dole znaczka niewielkie ubytek gumy, fotoatest Kronenberg.

Fi.189B1
Mi.208F
50 000 PLN
Bid
37968

1924 Orzeł w wieńcu, 30 gr - frankatura pojedyncza, list wysłany 2.III.1925 z Krakowa do Zurychu; koperta firmowa: "KEROSEN" SPÓŁKA NAFTOWA Z OGR. ODP. KRAKÓW; temat - ROPA NAFTOWA.

Fi.190
Mi.209a 
30 PLN
Bid