The auction will start on 19.04.2024

Auction 115. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37089

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco powyżej 10 zł. za projekt.

Fi.1
1 600 PLN
37090

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
SOLD
37091

1918 TOMASZÓW, kartka z Tomaszowa napisana 24.12.19 wysłana do Łodzi, prowizoryczny wierszowy kasownik z Tomaszowa "TOMASZÓW", stempel odbiorczy z Łodzi, gwarancja Petriuk.

Fi.Cp2II
280 PLN
SOLD
37092

1918 POZNAŃ - prekursor - niemiecki znaczek Germania za 20 fen użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 1.7.19 datownikiem niemieckim Posen; dobry stan zachowania.


Mi.87
50 PLN
37093

1918 prekursory, przekaz paczkowy do paczki z książkami z Krakowa 13.12.18 do Cieszyna opłacony znaczkami austriackimi mającymi moc obiegową do 20.01.1919.


120 PLN
37094

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca 148 projekty na 35 stronach, w tym 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim (kartka luźno włożona), 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie (dwie strony oddzielnie dołożone luzem); część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; kompletny katalog w dobrym stanie, typowe drobne uszkodzenia okładki.


1 900 PLN
37095

1918 prekursowy, przekaz pobraniowy z Kańczugi wysłany 19.11.18 na Morawy, opłata znaczkami poczty austriackiej.


120 PLN
37096

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, dwie książeczki zawierające (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze niebieskim w pierwszej książeczce i brązowej w drugiej książeczce, i po 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalogi z uszkodzeniami okładek w środku w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 200 PLN
37097

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierające (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w barwie niebieskiej, i po 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalogi z uszkodzeniami okładek w środku w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
SOLD
37098

1918 parka znaczków wydania GGW unieważnionych stemplem prowizorycznym z Zawiercia.


60 PLN
SOLD
37099

1918 parka znaczków wydania GGW unieważnionych stemplem prowizorycznym z Zawiercia.


60 PLN
37100

1918 prekursory, przekaz pieniężny z Frysztat nadany 9.12.18 na Morawy opłacony znaczkami austriackimi.


120 PLN
37101

1918 prekursory, kartka z Warszawy nadana 16.11.18 do Włocławka.


180 PLN
SOLD
37102

1918 współkursory, kartka z Warszawy nadana 4.12.18 do Lublina.


100 PLN
SOLD
37103

1918 współkursory, list z Żyrardowa nadany 11.12.18 do Warszawy, gwarancja Schmutz.


120 PLN
SOLD
37104

1918 prekursory, firmowy list z Piotrkowa nadany 3.12.18 do Warszawy.


150 PLN
SOLD
37105

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonnej.


80 PLN
37106

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonnej.


80 PLN
37107

1918 JABŁONNA, znaczek ze stemplem prowizorycznym z Jabłonnej.


70 PLN
SOLD
37108

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
37109

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
37110

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria pięknie kasowana i lokalnie ząbkowana w ŻYWCU, gwarancja Jaszczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
600 PLN
37111

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.55-65
Mi.54-64
110 PLN
37112

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
37113

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
37114

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy nad literą Z w wyrazie POCZTA, gwarancja na życzenie

Fi.58
Mi.57
120 PLN
37115

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 6 hal., gwarancja.

Fi.58
Mi.57
60 PLN
37116

1919 wydanie Komisji Rządzącej, list z Bielska na kopercie żałobnej do Austrii, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.59
100 PLN
37117

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
150 PLN
37118

1919 kartka z Cieszyna 5.5.19 do Tarnowa, gwarancja.

Fi.60
Mi.59
120 PLN
37119

1919 kartka nadana w składnicy pocztowej w Czerminie przez urząd zwierzchni w Świecanach do Olkusza, stempel składnicy "* CZERMIN GAL. *".

Fi.60
Mi.59
200 PLN
37120

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowa kartka z Krakowa wysłana 17.4.19.

Fi.60
80 PLN
37121

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kartka z Sanoka nadana 27.4.19 do Oświęcimia, stempel cenzury wojskowej w Sanoku.

Fi.60
100 PLN
37122

1919 całostka z nadrukiem typ 25a z obiegu pocztowego z Bielska nadana 6.06.19 do Czechosłowacji.

Fi.60, Cp16Ix
100 PLN
37123

1919 kartka z Bielska do Austrii, całostka wydania krakowskiego z nadrukiem typ 121, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Fi.60, Cp16xII
100 PLN
37124

1919 wydanie Komisji Rządzącej, miejscowy list bankowy z Krakowa z marca 1919.

Fi.62
100 PLN
37125

1919 wydanie Komisji Rządzącej, przekaz paczkowy z Osieka koło Żmigrodu do Starego Sącza, na odwrocie znaczki austriackie wycofane z obiegu użyte do pobrania opłat doręczeniowych.

Fi.65, 75B
Mi.64, 79
350 PLN
SOLD
37126

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z błędem "kocona".

Fi.65B1
Mi.64
150 PLN
37127

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
90 PLN
37128

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN