The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 115. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36332

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.9II
160 PLN
36333

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN
36334

1918 Ostrołęka, podwójna karta pocztowa Gen.Gouv.Warschau z opłaconą odpowiedzią z bardzo rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska poczta" typu II o wymiarach 18:20,25 mm; po zmianie taryfy pocztowej w dniu 25.11. karty dofrankowano; ostemplowana kasownikiem prowizorycznym "Z OSTROŁĘKI" (Fi.7500.-), poza śladem złożenia zachowana w bardzo dobrym stanie, bardzo niska cena wywoławcza, obie części ("mit Antwortkarte" i "Antwort") gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2 A+B
7 000 PLN
36335

1918 Ozorków, list polecony z Ozorkowa do Warszawy opłacony znaczkami z lokalnym nadrukami, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.


640 PLN
SOLD
36336

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
150 PLN
36337

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.10
150 PLN
36338

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
40 PLN
36339

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
40 PLN
36340

1918 Rozwadów, kartka z Rozwadowa nadana 15.01.19 do Krakowa, prawidłowa opłata z nadrukami lokalnymi, gwarancja Krawczyk.


360 PLN
SOLD
36341

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.1
100 PLN
36342

1918 Sieradz, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.1, 4, 5, 7a, 7b, 8, 9
600 PLN
36343

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskim z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, , kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
100 PLN
36344

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.3
50 PLN
36345

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, ładny stan; sygnowany Rachmanow.

Fi.4II
40 PLN
36346

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6I
40 PLN
36347

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze fioletowym.


60 PLN
36348

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym z Skierniewic w kolorze czerwonym z kwadratową kropką.


60 PLN
36349

1918 Skierniewice, znaczki z nadrukiem lokalny na wycinkach.


120 PLN
36350

1918 Skierniewice, seria z nadrukami lokalnymi.


210 PLN
36351

1918 Skierniewice, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II.


30 PLN
36352

1918 Tarnów, znaczki austriackie z lokalnym nadrukiem typu III, kasowane na wycinkach, gwarancja Krawczyk.

Fi.30-44
Mi.185-9, 194-9, 221
600 PLN
36353

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czerwonobrunatnym, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 221-24
800 PLN
SOLD
36354

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 hal. z lokalnym nadrukiem typu III w położeniu obróconym o 90° - czyli z góry do dołu, dodatkowo "uszkodzone R" i częściowy abklatsch nadruku na odwrocie, rzadsze od nadruków odwróconych, mimo przebarwienia po lewej bardzo ciekawe, gwarancja Perzyński.


Mi.221
150 PLN
36355

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem "Rzp. Polska" typu III w położeniu klasycznie odwróconym, gwarancja Krawczyk.


Mi.221 No 
300 PLN
36356

1918 Tarnów, zestaw znaczków z nadrukiem poczty lokalnej III wydania, gwarancja Krawczyk.


360 PLN
36357

1918 Tarnów, zestaw znaczków na wycinkach z nadrukiem poczty lokalnej II wydania, nadruki w barwie czarnej i czerwonej.


480 PLN
36358

1918 Tarnów, zestaw ośmiu znaczków z nadrukiem lokalnym III wydania, znaczki bez gumy.


100 PLN
36359

1918 Tarnów, znaczki austriackie z lokalnym nadrukiem III wydania, w większości na kasowane na wycinkach, gwarancja na wycinkach Krawczyk, znaczek za 10 kor. bez gwarancji, na znaczkach luzem Danowski.


650 PLN
36360

1918 Tarnów, zestaw znaczków z nadrukiem II wydania, gwarancja Danowski.


450 PLN
SOLD
36361

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej I wydania unieważnione stemplem prowizorycznym, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4, 5, 6, 7, 8, 10
600 PLN
36362

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.4a
100 PLN
36363

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony prowizorycznym kasownikiem, gwarancja Rachmanow.

Fi.8
250 PLN
36364

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
36365

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, gwarancja Walocha.

Fi.10a
220 PLN
SOLD
36366

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, gwarancja Walocha.

Fi.11
220 PLN
SOLD
36367

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.13
300 PLN
36368

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym typu I, gwarancja Walocha.

Fi.13
220 PLN
SOLD
36369

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

Fi.16-20, 22
240 PLN
36370

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
36371

1918 Włocławek, znaczek drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym, gwarancja.

Fi.18
70 PLN