The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 115. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36292

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem II wydania, gwarancja Krawczyk.


140 PLN
36293

1918 Kalisz, całostka z nadrukiem II wydania o charakterze prywatnym.


80 PLN
36294

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem II wydania w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Jungjohann.


490 PLN
SOLD
36295

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Orzeł / Polska Poczta" typu II, jak na to wydanie niespotykanie wyraźnie odbitym, ładny stan; sygnowany, gwarancja Gryżewski.

Fi.14
500 PLN
36296

1918 Koło, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.10
200 PLN
36297

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, ślad po ciężkiej podlepce, gwarancja Kronenberg, Rachmanow.

Fi.10
280 PLN
36298

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.10
300 PLN
36299

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.11
300 PLN
SOLD
36300

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.12
300 PLN
36301

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.13
300 PLN
36302

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.13
300 PLN
36303

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.14
300 PLN
36304

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.15
300 PLN
36305

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.16a
300 PLN
36306

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.16b
300 PLN
36307

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

Fi.16c
320 PLN
36308

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, ciężkie podlepki, gwarancja Walocha.

Fi.17
300 PLN
36309

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.17
300 PLN
36310

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Walocha.

Fi.19
320 PLN
36311

1918 Koło, znaczek z nadrukiem II wydania, duże podlepki, gwarancja Petriuk.

Fi.19
300 PLN
36312

1918 Maków, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rachmanow.

Fi.7b
140 PLN
36313

1918 Mielec, austriacki znaczek opłaty za 50 h. z lokalnym nadrukiem typu III "Poczta Polska" stempelkiem gumowym o rozmiarach 15 x 11,5 mm, piękny stan zachowania z pełną oryginalną gumą; gwarancja.


Mi.195
1 200 PLN
SOLD
36314

1918 Myślenice, znaczki III wydania z nadrukiem lokalnym "Poczta Polska" stemplowane 4.1.19 na kopercie lokalnie zaadresowanego listu poleconego, koperta w słabszym stanie bez klapy.


450 PLN
36315

1918 Olkusz, czysty znaczek za 3 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.55 No
250 PLN
36316

1918 Olkusz, czysty znaczek za 12 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce i z fałdą w papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.59a No
200 PLN
36317

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem II formy o wymiarach 18 x 20,25 mm typu I "Polska / Poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
500 PLN
36318

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

Fi.5I
450 PLN
36319

1918 Ostrów, znaczek wydania lokalnego, gwarancja Rachmanow, Walocha.

Fi.5II
160 PLN
36320

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, brak dolnego lewgo narożnika, mocno podniesiona gwarancja Walocha.

Fi.7I
250 PLN
36321

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II, gwarancja Walocha.

Fi.8II
450 PLN
36322

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aI
250 PLN
36323

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typu 1, gwarancja Schmutz.

Fi.8aI
320 PLN
36324

1918 Ostrów, kasowane na wycinkach dwa znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnymi nadrukami z I formy "Poczta Polska / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm w obu typach: I - obie litery P duże i II - P w "Polska" duże, p w "poczta" małe (Fi.1000.-), ładny stan zachowania; gwarancja Walocha.

Fi.8aI, 8aII
800 PLN
36325

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
36326

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
36327

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
36328

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja.

Fi.9I
350 PLN
36329

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.9I
180 PLN
36330

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem I Formy o wymiarach 18 x 18,75 mm typu II "Polska / poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.9II
500 PLN
36331

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN