The auction will start on 19.04.2024

Auction 115. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36252

1918 Brzeziny, seria znaczków z nadrukiem lokalnym.


240 PLN
36253

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja i historyczny fotoatest Gryżewski.

Fi.5
25 000 PLN
36254

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 2 hal. z głową Merkurego z niekatalogowanym na tym wydaniu, przesuniętym skośnie - znaczek nie pasował rozmiarem, lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrzejów", sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.49
800 PLN
36255

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek za 30 hal. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrzejów", z boku cienki pasek podlepki charakterystyczny dla bardzo poszukiwanych odwrotek okienkowych, sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.63 No
400 PLN
36256

1918 Jędrzejów, znaczki z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrzejów", kasowane grzecznościowo na kopercie.


100 PLN
SOLD
36257

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.3
200 PLN
36258

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Rachmanow.

Fi.4
200 PLN
36259

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
70 PLN
SOLD
36260

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.5
150 PLN
36261

1918 Kalisz, kartka z Kalisza nadana 29.11.18 do Wrocławia, całostka i znaczki z nadrukiem lokalnym I wydania.

Fi.5, 7, Cp1
500 PLN
36262

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
120 PLN
36263

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Perzyński.

Fi.6
150 PLN
36264

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.7
120 PLN
36265

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
150 PLN
36266

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.7a
150 PLN
36267

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 5 f. w kolorze ciemnozielonym z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", nadruk typu I nie mieścił się na znaczku, pełna oryginalna guma, rzadko spotykany w tak ładnym stanie zachowania, gwarancja i oznaczenie.

Fi.7a
400 PLN
SOLD
36268

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.8
120 PLN
36269

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.8
150 PLN
36270

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 7,5 f. z lokalnym obróconym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", nadruk typu I nie mieścił się na znaczku, niewielkie zmatowienia na gumie, liczony jak podlepkowy, ładny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie.

Fi.8
100 PLN
SOLD
36271

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
36272

1918 Kalisz, list polecony z Kalisza nadany 20.12.18 do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukami lokalnymi trzech miejscowych wydań, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.9a
2 500 PLN
36273

1918 Kalisz - wydanie I, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 i 15 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", na wycinku typowego listu użytkowego - ten zestaw znaczków spotykany jest na listach miejscowego oddziału Banku Ziemiańskiego do centrali w Warszawie, charakterystyczne nie mieszczące się na znaczkach nadruki, zachowany w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.9a, 11
400 PLN
36274

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.10
150 PLN
36275

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.11
120 PLN
36276

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 15 f. w kolorze niebieskofioletowym z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", nadruk typu I nie mieścił się na znaczku, pełna oryginalna guma, rzadko spotykany w tak ładnym stanie zachowania, gwarancja i oznaczenie.

Fi.11
300 PLN
36277

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.12a
150 PLN
36278

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12a
120 PLN
36279

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Weźranowski.

Fi.12c
150 PLN
36280

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.12c
120 PLN
36281

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.13
150 PLN
36282

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.14
150 PLN
36283

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.15
150 PLN
36284

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Łaszkiewicz, Rachmanow.

Fi.15
150 PLN
36285

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem typu 1, całostka okupacyjna "Gen.- Gouv. Warschau" za 7½ fen z doklejonym znaczkiem za 7½ fen (w związku z podwyższeniem od 25.XI.1918 taryfy za kartkę pocztową do 15 fen), według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "Doklejki dodatkowych znaczków na kartkach stosowano dla uzupełniania opłaty pocztowej; początkowo do 10 fen, a później do 15 fen. Niemcy dolepiali jeden znaczek GGW o nominale 2½ fen [-]. Po odzyskaniu niepodległości również Polacy dolepiali znaczek za 2½ fen, później ... jeszcze drugi znaczek za 5 fen lub na kartki jeszcze bez doklejek od razu naklejali dwa znaczki o nominałach 2½ fen i 5 fen, czy też sporadycznie jeden znaczek za 7½ fen uzupełniając nominał początkowo do 10 fen, później do 15 fen."; oba znaki opłaty przedrukowane pojedynczym fioletowym odciskiem stempelka typu 1; według informacji Polskich Znaków Pocztowych odnośnie przedruków lokalnych w Kaliszu: "Znana jest również pocztówka przedrukowana wraz z dolepionymi znaczkami 7½ fen i 15 fen. wrzucona do ambulansu pocztowego"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano W.ERNST, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1
800 PLN
36286

1918 Kalisz, grzecznościowo stemplowana całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukami lokalnymi, widok obu stron całostki, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp2
400 PLN
36287

1918 Kalisz, czysta całostka z opłacona odpowiedzią z dodatkowo doklejonymi znaczkami z nadrukami lokalnymi, widok obu stron całostki, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp2, 5, 7a
700 PLN
36288

1918 Kalisz, list polecony z Kalisza 19.12.18 do Warszawy opłacony znaczkami IV wydania lokalnego w Kaliszu, opłata powyżej taryfy pocztowej, na odwrocie stempel odbiorczy Warszawy 20.12.18 i dodatkowo dowód nadania listu.


1 500 PLN
36289

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym II wydania.


100 PLN
36290

1918 Kalisz, parka znaczków z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja i oznaczenie Walocha.


120 PLN
36291

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym II wydania, gwarancja Krawczyk.


30 PLN