The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42513

1918 Konin, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania z Konina, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
42514

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja W.ERNST.

Fi.1
40 PLN
SOLD
42515

1918 Pułtusk, znaczki z nadrukiem lokalnym stemplowane grzecznościowo na kopercie.

Fi.1, 2, 4-8, 10
200 PLN
42516

1918 Sieradz, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.1, 4, 5, 7a, 7b, 8, 9
600 PLN
42517

1918 Łowicz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau", kompletna seria z odwróconym lokalnym nadrukiem "Poczta Polska / Krzyż" stempelkiem gumowym o wymiarach 13,5-14x18 mm, obecnie szalenie trudne do zebrania, wszystkie znaczki po dwie przedwojenne sygnatury w tym SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1-10 No
2 400 PLN
42518

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym.

Fi.2
150 PLN
42519

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", piękna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja Perzyński.

Fi.2 No
500 PLN
42520

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
40 PLN
SOLD
42521

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bez gumy, gwarancja Perzyński.

Fi.4 No
250 PLN
42522

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem poczty lokalnej I wydania unieważnione stemplem prowizorycznym, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4, 5, 6, 7, 8, 10
600 PLN
42523

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.4a
100 PLN
42524

1918 Zduńska Wola - wydanie I, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym (Fi.4500.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie - UWAGA prawy górny narożnik na rewersie ma ząbki przesycone tuszem kasownika ale całe!!!, to jedno z najrzadszych wydań poczt lokalnych, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.5
4 000 PLN
42525

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
70 PLN
42526

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, na gumie ślady po przywarciu innego arkusza, gwarancja Gryżewski.

Fi.5
100 PLN
42527

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

Fi.5I
160 PLN
42528

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.5II
300 PLN
42529

1918 Ostrów, znaczek wydania lokalnego, gwarancja Rachmanow, Walocha.

Fi.5II
160 PLN
42530

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem I wydania, gwarancja Walocha.

Fi.6
120 PLN
42531

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm - w tym czasie nadruk w kolorze fioletowym uchodził za nowodruk; gwarancja ND Perzyński.

Fi.7a
100 PLN
42532

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.7a
160 PLN
42533

1918 Kalisz - wydanie I, parka znaczków za 5 f. w kolorze ciemnozielonym, lewy z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" przesuniętym z dół - brak napisu POLSKA, prawy z tym samym nadrukiem w położeniu centralnym, nadruk typu I nie mieścił się na znaczku - stąd trudności z przedrukiem i fragmenty nadruków z sąsiednich znaczków na marginesach, rzadko spotykany tak ładny stan zachowania, gwarancja Gryżewski.

Fi.7a
1 000 PLN
SOLD
42534

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.7b
150 PLN
42535

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja W.ERNST.

Fi.7b
40 PLN
42536

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskimz lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
40 PLN
42537

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze błękitu pruskiego z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

Fi.7c
240 PLN
42538

1918 Konin, list wartościowy nadany 23.12.18 z Konina do Warszawy, list opłacony znaczkami z nadrukiem lokalny "POCZTA POLSKA" stemplowanym na znaczki naklejone na liście, prowizoryczny datownik Konina, na odwrocie pięknie zachowane pieczęcie lakowe i kasownik odbiorczy, piękny i unikalny walor, fotoatest.

Fi.7c, 10
10 000 PLN
42539

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony prowizorycznym kasownikiem, gwarancja Rachmanow.

Fi.8
300 PLN
42540

1918 Kalisz - wydanie I, parka znaczków za 7,5 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" przesuniętym z dół - napisy POLSKA nasunięte z górnych znaczków, napis POCZTA w pełni czytelny tylko na prawym znaczku, nadruk typu I nie mieścił się na znaczku - stąd trudności z przedrukiem i fragmenty nadruków z sąsiednich znaczków na marginesach, poza zmatowieniem fragmentów gumy w ładnym stanie zachowania, liczone jak podlepkowe, gwarancja Gryżewski.

Fi.8
250 PLN
SOLD
42541

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
42542

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Walocha.

Fi.8I
160 PLN
42543

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.8a
120 PLN
42544

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.8aI
250 PLN
42545

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typu 1, gwarancja Schmutz.

Fi.8aI
320 PLN
42546

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Mikstein, z znaczeniem Schmutz.

Fi.8bI
1 000 PLN
42547

1918 Ostrów, parka znaczków z nadrukiem lokalnym typ I i II, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.8bI + *bII
1 500 PLN
42548

1918 Kalisz, znaczki z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania na wycinku z listu, gwarancja Rachmanow.

Fi.9, 11
300 PLN
42549

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I stemplowany na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.9I
350 PLN
42550

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja.

Fi.9I
350 PLN
42551

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.9I
180 PLN
42552

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja.

Fi.9II
400 PLN