The new auction will start soon

Auction 111. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45190

1937 Ziemie Zachodnie, Dzień Znaczka - komplet dwóch ilustrowanych kart prywatnego nakładu ostemplowanych okolicznościowo 9.I we Wrocławiu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.PPC70/01-02
100 PLN
52336

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 568 - Hagen, 574 - Halle, 1719 - Zörbig.

Fi.3
120 PLN
52337

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 103 - Berlin i 219 - Bütgenbach.


Mi.4
400 PLN
52338

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 146 - Bochum, 355 - Düren, 373 - Elberfeld i 424 - Frankfurt an der Oder.


Mi.4
120 PLN
52339

1857 znaczek unieważniony pruskim stemplem numerowym 847 - Bad Liebenwerda.


Mi.6
40 PLN
52340

1859 Hanower, całostka - koperta dofrankowana parką znaczków wysłana 6/2 z Münden do Magdeburga, na odwrocie stempelek ambulansu Münden-Berlin z 7/2 i stempelek nadejścia; dobry stan zachowania (znaczki zacięte i z niewielkimi przebarwieniami).


Mi.U5II, 14 
50 PLN
52341

1864 Oldenburg, koperta wysłana 3.6 z Rastede do Varel, datownik odbiorczy na odwrocie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.U10 
60 PLN
52342

1865 Prusy, 3 Sgr frankatura pojedyncza - kompletny list z pełną treścią wysłany 5/4 z Berlina do Hohenstein, znaczek skasowany datownikiem BERLIN POST-EXP.23.


Mi.18 
30 PLN
52343

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, 3 Kr frankatura pojedyncza - list wysłany 27.5 z Frankfurtu do Römhild, datownik odbiorczy na odwrocie; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.9 
40 PLN
52344

1884 Wirtembergia, urzędowa karta pocztowa wysłana 18.6 z Wildberg do Emmingen, dodatkowy stempelek z godłem CAMERALAMT REUTHING.


Mi.DP24 
40 PLN
52345

1886 Wirtembergia, karta pocztowa wysłana 20.1 z urzędu pocztowego na dworcu kolejowym w Ludwigsburgu.


Mi.P26II 
20 PLN
52346

1888 Wirtembergia, karta pocztowa wysłana 25.6 z Gaildorf do Laubach, stemple odbiorcze.


Mi.P30 
20 PLN
52347

1900 miejscowy przekaz pocztowy z Wollin.


50 PLN
52348

1906 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), w 1904 na terenie kolonii wybuchło powstanie ludów Herero, które trwało do 1908 roku, po początkowych sukcesach, powstańcy ulegli 15 tysięcznemu niemieckiemu korpusowi ekspedycyjnemu, Niemcy przy tłumieniu powstania wykazali się wielkim okrucieństwem, przyjmuje się, że zginęło około 65 tysięcy Hererów, straty po stronie niemieckiej wyniosły ponad 1700 zabitych; widokówka wysłana 6.I ze Swakopomund przez żołnierza Korpusu Ekspedycyjnego (jednostka ochrony kolei) do Reisse, listowa pieczęć formacyjna; kasownik odbiorczy; doskonały stan zachowania.


500 PLN
52349

1911 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA), widokówka wysłana 12.7 z Brackwasser do Krakowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.26 
200 PLN
52350

1914 Rzesza, podwójna karta, czysta.


Mi.P98 
40 PLN
52351

1915 Niemiecka Afryka Południowo-Wschodnia (DSWA) - Fort Napier w Pietermaritzburg w Afryce Południowej - obóz dla niemieckich jeńców wojennych wziętych do niewoli w czasie walk I wojny światowej na terenie DSWA, formularz z obozu wysłany 16.VII do Kimberley, stempelek cenzury.


500 PLN
52352

1916 przekaz paczkowy z Wrocławia do Kaiserslautern.


70 PLN
52353

1919 Republika Weimarska, 2-Pf - frankatura wielokrotna, karta pocztowa,wysłana 18.3 z Zwickau do Orne.


Mi.102 
40 PLN
52354

1919 kartka nadana w ambulansie pocztowym nr 5 na trasie Królewiec - Warnicken (dzisiaj Lesnoje w obwodzie kaliningradzkim), widokówka z Warnicken.


70 PLN
52355

1921 Republika Weimarska, sekretnik, brzegi niezaklejone, pełna, oryginalna guma.


Mi.K22 
10 PLN
52356

1921 przekaz paczkowy wartościowy z Berlina do Norwegii z wysoką opłatą multifrankaturą.


160 PLN
52357

1922 Republika Weimarska - Inflacja, 2,50 M (dwie odmiany koloru) - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 22.12 z Solingen do Fürth.


Mi.115 
160 PLN
52358

1922 przekaz paczkowy z Wrocławia do Karlsruhe.


70 PLN
52359

1923 Republika Weimarska - Inflacja, 250.000/ 200 M - frankatura wielokrotna, list wysłany 5.10 z Finsterwalde do Bytomia.


Mi.292 
40 PLN
52360

1923 Republika Weimarska - Inflacja, 100 M (odmiana koloru) - frankatura wielokrotna, list urzędowy wysłany 14.8 z Ministerstwa Transportu w Berlinie do linii żeglugowej Hamburg-Ameryka w Hamburga.


Mi.P74 
50 PLN
52361

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
52362

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
52363

1928 Republika Weimarska, prezydenci Rzeszy, seria obiegowa, czysta na podlepkach (Mi.120 euro, bez podlepki 1100 euro).


Mi.410-22
240 PLN
52364

1930 III Rzesza, Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna - IPOSTA, kasowany okolicznościowo czworoblok znaczków z bloku (Mi.560 euro), zdjęty z listu wysłanego w szóstym dniu wystawy.


Mi.446-49
700 PLN
52365

1931 Republika Weimarska, znaczek urzędowy na wycinku skasowany 20.1 na lotnisku Schkeuditz w Halle/Leipzig.


Mi.D124 
10 PLN
52366

1932 Republika Weimarska, karta pocztowa wysłana 6 4 z Berlina.


Mi.P199I 
10 PLN
52367

1933 III Rzesza, fragment arkusza drukarskiego zawierający dwie "strony" dla zeszycików znaczkowych (Mi.500 euro).


Mi.MHB51.1
350 PLN
52368

1933 III Rzesza, 15 Pf część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej, czysta.


Mi.P223F 
30 PLN
52369

1933 III Rzesza, ilustrowana karta pocztowa, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P248 
10 PLN
52370

1934 Saara, posągi z kościołów Saary, seria kasowana.


Mi.199-205 
200 PLN
52371

1934 III Rzesza, prezydent Hindenburg - wydanie żałobne, seria kasowana.


Mi.548-53 
10 PLN
52372

1934 III Rzesza, wydanie żałobne po śmierci prezydenta Hindenburga, karta pocztowa, wysłana 24 9 z Berlina, do Nowej Soli (Neusalz), znak opłaty unieważniony wirnikiem okolicznościowym.


Mi.P234b 
60 PLN
52373

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, widokówka z podobizną Rudolfa Hessa - zastępcy Hitlera i trzeciej osobie w Rzeszy (po Hitlerze i Göringu), wysłana 15.9 z Norymbergi do Wrocławia, znaczek unieważniono kasownikiem okolicznościowym; walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.586X
200 PLN
52374

1935 III Rzesza, Reichsparteitag, znaczek na karcie ostemplowany okolicznościowo 15 9 w Norymberdze.


Mi.586X 
40 PLN