The new auction will start soon

Auction 111. Other

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
52327

1920 ex-libris Włodzimierza Polańskiego.


400 PLN
52328

1930 ex-libris Tadeusza Gryżewskiego.


200 PLN
52329

1958 drugi tom monografii autorstwa Stanisława Żółkiewskiego "Całostki polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich / karty pocztowe 1918 - 1939", 292 stron plus tablice z czarno - białymi ilustracjami.


100 PLN
52330

1960 Polskie Znaki Pocztowe, komplet pięciu tomów I - V pod redakcją Antoniego Łaszkiewicza i Józefa Tislowitza we współpracy m.in. z S. Miksteinem, Z. Mikulskim i innymi, podstawowe jak do tej pory dzieło polskiej filatelistyki, encyklopedia wiedzy o wszystkich polskich znakach pocztowych, bardzo dobry stan zachowania.


320 PLN
SOLD
52331

1975 "Katalog polskich stempli okolicznościowych" autorstwa Andrzeja Myślickiego, rzadko oferowany komplet 11 zeszytów przedstawiających kolejno wszystkie stemple okolicznościowe z lat 1919 - 1975, podstawowa pozycja w tym zakresie.


360 PLN
SOLD
52332

1990 dwutomowy katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich.


50 PLN
52333

1990 "Filatelistyka współczesna" autorstwa Włodzimierza Goszczyńskiego, 476 stron, liczne ilustracje.


50 PLN
SOLD
52334

1995 książka Jana Różańskiego "Tajemnice przemyskiej twierdzy", 140 stron.


20 PLN
52335

2003 "Polskie taryfy pocztowe 1918 - 1939" autorstwa Marka Zbierskiego, wydanie dwujęzyczne; po polsku i niemiecku, 570 stron.


150 PLN