The auction will start on 14.04.2023

Auction 111. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45874

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, piękny stan, gwarancja z opisem typu podstawowego - 9s i odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
2 500 PLN
45875

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u o nakładzie 1900 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
45876

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
480 PLN
45877

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, trzy skrajne odmiany: dwie pierwsze - według Machowskiego 9z bez odpowiednika w znaczku poczty obozowej i trzecia 9s czyli III.A.f. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), wszystkie na papierze białym gładkim cienkim, ta pierwsza w odcieniu ciemnobrunatnym jest unikalna, wszystkie pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych i mają jego oznaczenia odwrocie, dwa pierwsze 0.3.7 i barwa 7D/8F8, trzeci 0.3.12.1 i barwa 6D8, każdy gwarancja i oznaczenie Schmutz, i dodatkowo pierwszy znaczek Krawczyk, drugi Kalawski.

Fi.IIIax2
2 400 PLN
45878

1941 Wdowa pierwszego wydania w barwie ciemnobrązowej na papierze x3 o nakładzie 150 sztuk na obiegowej kartce, na odwrocie grafika wielkanocna, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIax3
5 000 PLN
45879

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, absolutnie unikalna odmiana w kolorze jasnożółtobrązowym (kilka sztuk ze 100 przeważnie ciemnobrązowych) na papierze białym gładkim średnim, użyta na karcie z obiegu pocztowego, zachowały się nieliczne egzemplarze bo papier papierosowy był bardzo delikatny i łatwo ulegał uszkodzeniom; we wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych nie było nawet podstawowego (ciemnobrązowego) znaczka na tym papierze, ani przesyłki opłaconej takim znaczkiem, znaczek został jednak skatalogowany jako 0.3.5.1., a papier oznaczono jako biały papierosowy, gwarancja i opis "IIIay2 (100) jasnożółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIay2
12 000 PLN
45880

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnobrązowym, na papierze żółtawym żeberkowanym grubym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIaz3
180 PLN
45881

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIbx2
4 000 PLN
45882

1941 Pocztylion pierwszego wydania w kolorze ciemnoceglastym na papierze bibułkowym x1, odbitka szczególnie staranna podpisana na odwrocie przez projektanta i rytownika J. Staniszkisa w nakładzie 63 sztuk, tylko część z tych odbitek została podpisana (około kilkunastu), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
12 000 PLN
45883

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w barwie brązowawoczerwonym "ceglastym" na papierze x3 prążkowanym poziomo, nakład tej odmiany 5 sztuk!, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IVbx3
6 000 PLN
45884

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
45885

1941 Wdowa pierwszego wydania w barwie ultramarynowej na papierze u o nakładzie 300 sztuk na obiegowej kartce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iau
3 000 PLN
45886

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 o nakładzie 150 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz2
550 PLN
45887

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 o nakładzie 2000 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
45888

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze u o nakładzie 60 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Idu
6 000 PLN
45889

1941 list z poczty polowej w Monachium do oflagu IIC w Woldenbergu (Dobiegniew). Rzadka korespondencja do obozu.


140 PLN
45890

1941 (?) 1 Pułk Artylerii Ciężkiej, karta ozdobiona suchym tłoczeniem przedstawiającym odznakę pułkowa w wieńcu, sporządzoną być może z okazji 20 rocznicy powstania jednostki; bardzo dobry stan zachowania - po prawej stronie pokazano oferowaną kartę w odmiennych od naturalnych ustawieniach graficznych, aby uwypuklić, słabiej widoczne na "oryginalnym" skanie, szczegóły tłoczenia.


1 200 PLN
45891

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski znaczek za 5 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, piękny stan z błyszczącym abklatschem rysunku na odwrocie, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
45892

1942 Wystawa Filatelistyczna, niebezpieczne fałszerstwo znaczka z bloku Madonna.

Fi.(bl.2) FALSE
150 PLN
45893

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, bardzo rzadki przypadek dwukolorowego znaczka - powstał prawdopodobnie przy przejściu z ręcznego druku jednego koloru znaczka do druku znaczków w innym kolorze i niedokładnym oczyszczeniu kliszy lub w ogóle pominięciu tej operacji; góra znaczka w kolorze zielononiebieskim (1dx2) na papierze białym gładkim cienkim, dół w niekatalogowanym (wynikowym) kolorze oliwkowozielonym (2dx2), gwarancja z oznaczeniem (1dx2) Schmutz, szczegóły i oznaczenia barw fotoatest, znaczek pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych.

Fi.1(dx2) (2)
4 000 PLN
45894

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" i "Pocztylion", odbitki z unieważnionej przez przecięcie matrycy, co bardzo rzadkie na tekturce z opakowań papierosów.

Fi.1, 6 P
1 200 PLN
45895

1942 Wdowa i Pocztylion drugiego wydania, komplet 39 Wdów i 4 Pocztylionów stemplowanych na wycinkach, kilkanaście takich kompletów sporządzono tuz po wydaniu znaczków w obozie, które zawierały wszystkie w tym czasie rozróżniane odmiany, w tym wszystkie cztery obecnie katalogowane odmiany Pocztyliona i następujące odmiany Wdowy: 4ax1, 1ax2, 1bx2 (w dwóch mocno się różniących odmianach koloru), 1cx2, 2ax2, 2bx2, 2cx2, 3ax2, 3cx2, 3dx2, 4ax2, 5bx2, 1ax3, 3ex3, 4ax3, 5bx5, 1ay1, 3ay1, 4ay1, 1dy2, 2dy2, 3ay2, 4by3, 1by4, 3az1, 1az2, 3cz3, 1au, 1cu, 1du, 2bu, 2cu, 3au, 3eu i 3fu (bez aktualnie katalogowanych odmian 1dx2, 3ex2, 4bx2, 3ax3 i 3ax4), niezwykle rzadki i dekoracyjny zestaw w pięknym stanie zachowania trudny do skompletowania z pojedynczych znaczków i wycinków, wartość katalogowa Fischer ponad 16.000,- zł, wiele odmian o bardzo małych nakładach, wszystkie wycinki z oznaczeniem odmiany i nakładu z parafką Schmutz.

Fi.1-6
15 000 PLN
45896

1942 Wdowa drugiego wydania, próba znaczka w barwie karminoworóżówej na papierze z3 prążkowanym pionowo, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.1P
8 000 PLN
45897

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze białym gładkim cienkim z błędem "przerwana ramka i napis", gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.1ax2
180 PLN
45898

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
140 PLN
45899

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
45900

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
45901

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
750 PLN
45902

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieski na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
45903

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
45904

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
45905

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1445 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
45906

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
45907

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
45908

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 o nakładzie 1173 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2cx2
130 PLN
45909

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
130 PLN
45910

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
240 PLN
45911

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
45912

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
220 PLN
45913

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3cx2
130 PLN