The new auction will start soon

Auction 111. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45300

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, polecony list lotniczy wysłany 11.3 z Frankfurtu do Las Palmas na wyspach Kanaryjskich, stempelek hiszpańskiej cenzury wojskowej, datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Generał Franco za próbę obalenia rządu republiki został zesłany na Teneryfę (wyspy Kanaryjskie), wkrótce jednak opanował wyspę i uczynił z niej swą bazę, skąd 17.III.1936 rozpoczął wojnę przeciwko komunistom.


Mi.606, 609-612, 643
600 PLN
45301

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, generał broni Franciszek Księżarczyk - autograf uczestnika walk w Hiszpanii po stronie Republiki - od 1936 żołnierz polskiego batalionu, ukończył szkołę oficerską brygad międzynarodowych uzyskując stopień oficerski, ciężko ranny w walkach pod Brunete, od września 1937 zastępca dowódcy I Batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego, następnie jego dowódca; podczas ofensywy na Ebro dowodził batalionem im. Adama Mickiewicza w stopniu majora, ponownie ranny w walkach o masyw Sierra Quemada stracił oko; wojenna i powojenna kariera przedstawia się nie mniej ciekawie; autograf na kopercie FDC z okazji XXX rocznicy brygady im.Jarosława Dąbrowskiego; dobry stan zachowania (koperta u dołu i na odwrocie naddarta).


200 PLN
45302

1938 Anschluss Austrii - koperta wysłana 8.IV z Wiednia do Lubeki, stempelek propagandowy "Am 10. April dem Führer dein "Ja"" agitujący do głosowania za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej.

12.III po aneksji Austrii przez Niemcy, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie przyłączania Austrii do Rzeszy; ponad 99% uprawnionych zagłosowało "za".


Mi.577 
100 PLN
45303

1939 "Dziwna wojna" - formularz francuskiej poczty polowej, oznaczony "F.M.", który to dopisek zwalniał korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, wysłany 13.10 z Nantes przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna "404 R.A.D.C.A. 81e GROUPE ... BATTERIE" (81 grupa 404 pułku artylerii przeciwlotniczej); ze zbiorów J.Falkowskiego.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, a pomimo tego nie wypełniły swoich sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


150 PLN
45304

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 21.9.39 do Niemiec, kartka z dopiskiem adresata "Feldpost".


80 PLN
45305

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 20.9.39 do Łodzi.


80 PLN
45306

1939 polska całostka wysłana z niemieckiej poczty polowej 18.11.39 do Niemiec, koperta z dopiskiem adresata "Feldpost".


100 PLN
45307

1939 polska całostka wysłana z Łukowa 21.10.39 do Niemiec, koperta z dopiskiem adresata "Feldpost", gwarancja Pelczar.


120 PLN
45308

1939 polska całostka wysłana z Włodawy 17.11.39 do Niemiec, koperta z dopiskiem adresata wysłana jako list poczty polowej.


100 PLN
45309

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
45310

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", przesłana 10.8 miejscowo we Wrocławiu, dodatkowo pieczęć "Reservelazarett V Breslau" - szpitala zapasowego we Wrocławiu z niemiecką "gapą"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1
400 PLN
45311

1940 BRAK KOLORU NIEBIESKIEGO - niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" brak koloru niebieskiego i napisu "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.1
1 200 PLN
45312

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
45313

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
45314

1940 Armia Polska we Francji, francuska winietka przedstawiająca piechura, z przywieszką z literami FM (Franchise Militaire) - których użycie zwalniało korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, skasowana 14-4 na wycinku datownikiem "ART FETES-VIGNETTE DES ARMEES PARIS"; stosowana sporadycznie na przesyłkach żołnierzy polskich we Francji; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
45315

1940 Armia Polska we Francji, list do Paryża wysłany 10-4 z Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w St.Cecile-les-Vignes - głównego ośrodka formowania i szkolenia jednostek pancernych WP we Francji, dwujęzyczna pieczęć formacyjna z orłem "ARMEE POLONAISE I.er BATAILLON DE CHARS D'ASSAUT - ARMIA POLSKA I. BATALION CZOŁGÓW"; przesyłka cenzurowana - oznaczenie "cens. milit." z parafką cenzora; doskonały stan zachowania; przesyłki polskich żołnierzy (piechota) z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy), są trudne do zdobycia, związane z innymi rodzajami broni są wyjątkowo rzadkie.

Gdy trwała jeszcze "dziwna wojna" we Francji rozpoczęło się odtwarzanie Wojska Polskiego, w St.Cecile-les-Vignes utworzono Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej, gdzie 2.12.1939 sformowano 1 batalion czołgów, pod dowództwem mjr Leonarda Furs-Żyrkiewicza, jednostka podczas kampanii we Francji do 18.06 toczyła walki osłaniając wycofujące się oddziały francuskie.


600 PLN
45316

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


250 PLN
45317

1940 kartka do korespondencji wojskowej wysłana z obozu internowania Madiswil w Szwajcarii do Poselstwa Polskiego w Bernie, stempel obozu Madiswil i Poselstwa Polskiego z data 19.09.40.

Internowany oficer, z wykształcenia mgr prawa, późniejszy profesor UJ, Jan Dziurzyński zwraca się z prośbą do Stanislawa Nahlika, także prawnika, attaché Poselstwa z prośbą o wypożyczenie książek z zakresu prawa międzynarodowego publicznego w języku polskim, niemieckim lub francuskim dla wykładów organizowanych wśród internowanych żołnierzy. Interesujący ślad działalności edukacyjnej przez i dla polskich internowanych w Szwajcarii


200 PLN
45318

1940 polska całostka wysłana 14.03.40 do Niemiec, kartka z dopiskiem adresata "Feldpost" wysłana jako list poczty polowej.


80 PLN
45319

1941 Francuski Korpus Ekspedycyjny - Legion Ochotników Francuskich Walczących z Bolszewizmem, efektowny blok o nominale F+100F z symbolem jednostki przedstawiający na znaku opłaty monstrualnych rozmiarów białego niedźwiedzia z czerwoną gwiazdą na piersi kroczącego od wschodu, u jego stóp widoczne łuny pożarów, a na pierwszym planie miecz zagradzający mu drogę; napisy "BLOC DE FRANCHISE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE DE LA LEGION DES VOLONTAIRES FRANCAIS CONTRE LE BOLCHEVISME"; kasowany 29.9.42; dobry stan zachowania.


Mi.Bl.I
2 000 PLN
45320

1941 (?) "ŚMIERĆ NIEMIECKIM FASZYSTOM !" - listownik z propagandową ilustracją, czysty w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).


200 PLN
45321

1941 Wymiana korespondencji między Wojskiem Polskim w Anglii, a rodzinami w kraju odbywała się głównie przez neutralną Portugalię, do początków 1941 roku (z upoważnienia polskich władz) obsługiwana na odcinku Lizbona-Londyn przez brytyjską firmę transportową THOMAS COOK & SON, Ltd.; przesyłki wysyłane z Polski do Portugalii na "adres konspiracyjny" w lizbońskim lub londyńskim biurze firmy sortowano, a w rzadkich przypadkach pakowano do większych stosownie zaadresowanych kopert, które po ofrankowano znaczkami z perforacją firmową TCS i po odciśnięciu owalnego datownika firmowego "THOS. COOK & SON LTD BERKELY STREET.W.1" kierowano do brytyjskiej cenzury, a następnie już zwykłą pocztą do odbiorców, takie zachowane koperty są wyjątkowo rzadkie - tu oferowana do kapitana Józefa Zielonki z 1 Kompanii Saperów 1 Brygady Strzelców (kryptonim pocztowy P/4) została wysłana z biura firmy "28 MAR 1941" - fioletowy datownik na odwrocie, przekazana poczcie cywilnej - znaczek skasowany datownikiem LONDON.W.1. z tego samego dnia, datownik odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z "31 MAR 41" (w katalogu specjalizowanym - "cena amatorska"), co niezwykle rzadkie zachowana oryginalna dołączona instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki do okupowanej Polski, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych" w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).


2 000 PLN
45322

1941 ekspresowy list lotniczy z Norwegi do Grudziądza, zalepka i stemple niemieckiej cenzury.


100 PLN
45323

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
45324

1941-44 zestaw 3 unikalnych radiogramów POLSKA-SZWAJCARIA-ANGLIA - wymiana korespondencji przez prywatnych pośredników, pomimo (początkowo) zakazu dotyczącego prowadzenia przez polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii korespondencji z okupowanym krajem, próbowano za pośrednictwem osób ze Szwajcarii nawiązać taką łączność; w 1942 roku taka wymiana została dopuszczona, ale kandydatów na pośredników musiała zatwierdzić komórka wywiadu brytyjskiego MI12; pośrednicy otrzymywali korespondencję z Anglii do Polski i z Polski do Anglii, przekazywanie dalej oryginalnych przesyłek było ściśle zakazane; jedną z około stu takich osób była Janina Turczyńska, znana śpiewaczka operowa (sopranistka), żona Józefa Turczyńskiego wybitnego pianisty, nauczyciela (m.in.: Witolda Małcużyńskiego, Henryka Sztompki, Stanisława Szpinalskiego, Maryli Jonasówny, Marii Wiłkomirskiej, Haliny Czerny-Stefańskiej), jurora Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Warszawie (1927, 1932 i 1937); wybuch II wojny światowej zastał Turczyńskich w Morges u Paderewskiego; dzięki wstawiennictwu mistrza, zaczęli występować w Szwajcarii; radiogramy dotyczą informacji dla płk.Stanisława Arczyńskiego o jego żonie Zofii przebywającej w okupowanej Polsce, był on od 1936 był komendantem Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie, a po Wojnie Obronnej 1939 przedostał się do Francji, pełnił tam funkcję komendanta polskiego Centrum Wyszkolenia Saperów w Angres, po upadku Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie był dowódcą saperów w sztabie Najwyższego Wodza:

pierwszy radiogram na formularzu o zielonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Aug.1940" nadany 30.1 z Morges w Szwajcarii na adres kodowy "PO Box 260 London EC1"- obsługujący polskie jednostki w Anglii, datowniki odbiorcze: okrągły "CABLE AND WIRELESS LIMITED CENTRAL STATION -1 FEB 1941", owalne "C.& W.LTD, okrągły "CENTRAL TELEGRAPH OFFICE", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2327"; dodatkowe stempelki: HBB, 0099, "ES 776";

drugi na formularzu o czerwonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Sept.1941" nadany z Zermatt w Szwajcarii do Dundee, datownik odbiorczy "DUNDEE 21 AUG 42";

trzeci na zielonym papierze o sygnaturze "Sept.1943" nadany z Morges w Szwajcarii do Londynu, okrągły datownik odbiorczy "C.& W.LTD CENTRAL STATION 14 MAY 1944", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2411"; Przemysław Drzewiecki w książce "Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno-pocztowej" na s.141 pokazuje podobny dokument wysłany z Kujbyszewa, a więc z pewnością rzadszy, pisząc: "Czasem w celu uzyskania szybkiej pomocy, nadawano do władz polskich w Wielkiej Brytanii informacje za pomocą radiogramu. Poniżej przedstawiony jest jedyny znany tego rodzaju dokument zachowany do naszych czasów, nadany z Ambasady polskiej (w Kujbyszewie) - dotyczący losów polskiej rodziny wojskowej w Związku Sowieckim.".


6 000 PLN
45325

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
SOLD
45326

1941 Wojsko Polskie we Francji, czworoblok nalepek polskiego Czerwonego Krzyża dla wojsk lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


45 PLN
45327

1941 koperta od kwatermistrza z poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich do dowództwa Brygady Strzelców, koperta mocno przycięta z prawej strony, na froncie brak treści.


120 PLN
45328

1941 kartka z Złoczowa nadana 16.1.41 do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii.


200 PLN
45329

1941 winiety z odwróconym nadrukiem, winiety wykonano z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


60 PLN
SOLD
45330

1941 Wojsko Polskie we Francji, dwie parki nalepek Czerwonego Krzyża, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
45331

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria w czworoblokach nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykane czasem na listach poczty polowej.


60 PLN
45332

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria w parkach nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykane czasem na listach poczty polowej.


30 PLN
45333

1941 zestaw 5 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


90 PLN
45334

1941 zestaw 3 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


90 PLN
45335

1941 wycinek z listu ze stemplem poczty polowej I Korpusu.


20 PLN
45336

1941 wycinek z listu ze stemplem poczty polowej I Korpusu.


20 PLN
45337

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", rzadka jako kasowana marginesowa próba znaczka w barwie zbliżonej do definitywnej na papierze żółtawym grubym, gwarancja Schmutz.

Fi.1
700 PLN
45338

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - Dojdziemy, kompletny arkusz sześciu znaczków w położeniu tete-beche, pełna oryginalna guma, gwarancja Berek, Mikulski.

Fi.1 ark.
4 800 PLN
45339

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
5 600 PLN