The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 111. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
46762

1944 PARYSÓW, znaczek z obiegu pocztowego z nieodnotowanym na znaczkach tego wydania stemplem poniemieckim z Parysowa 5.10.44 gmina Garwolin, unikalne, gwarancja Falkowski, Schmutz.

Fi.339
Mi.380
2 250 PLN
46763

1944 RZESZÓW - Wodzowie, T.Kościuszko, 25 gr FRANKATURA POJEDYNCZA, karta-wezwanie ofrankowana marginesowym znaczkiem za 25 gr. w kolorze jasno pomańczowoczerwonym z poz.10 (Fi.7000.- + dopłata 50-100% za datownik); sporządzony przez notariusza 27.XI dokument nadano 29.11 z Rzeszowa do miejscowości Drabinianka, znaczek skasowano stemplem prowizorycznym - przedwojennym datownikiem RZESZÓW 1 z wyróżnikiem "a" typ 290/1, ponieważ adresata nie odnaleziono, a przesyłka dotyczyła spraw spadkowych - osoba urzędowa - tu sołtys gromady Słocina opatrzył przesyłkę adnotacją "Adresat nieznany", odcisnął pieczęć "SOŁTYS GROMADY Gm.Słocina Rzeszów" i podpisał się, listonosz dopisał "Zwrot Rzeszów" i przesyłkę zwrócono do nadawcy (datownik odbiorczy z 14.12); stempelek cenzury wojskowej nr.178; trudno o całość - szczególnie kartę pocztową, o lepiej udokumentowanym obiegu urzędowym i dodatkowo w tak pięknym stanie zachowania; gwarancja Petriuk, atest Piekut.

Fi.339
Mi.380
9 000 PLN
46764

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
46765

1944 Wodzowie, próba siatkowa znaczka za 25 gr. typu VI z poz. 12 z błędem "przecinek nad literą T", gwarancja Schmutz, fotoatest Walocha.

Fi.339 PV B1
Mi.380
1 500 PLN
SOLD
46766

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych i marginesowych czworoblokach, znaczki za 25 gr. w różnych odcieniach czerwonego i dodatkowo wraz ze znaczkami za 1 zł. z międzypolami po lewej, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
46767

1944 Wodzowie, seria czysta na zawiasach (Fi.3000.-), znaczek za 25 gr. w rzadszym kolorze ciemno cynobrowobrązowym gwarancja Miszczak, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym gwarancja Schmutz, znaczek za za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim gwarancja Krawczyk, wszystkie gwarancja z opisem koloru.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 600 PLN
SOLD
46768

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do drugiej dekady września nie posiadał żadnych uszkodzeń, w ostatniej dekadzie pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 z jeszcze nieuszkodzonym datownikiem; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie, może wskazywać, że oba listy powinny być nadane jeden lub dwa dni wcześniej; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
4 000 PLN
46769

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
3 000 PLN
46770

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II na papierze kredowanym szarawym grubym 0,12 mm - bardzo rzadka i dotąd niekatalogowana w odcieniu oliwkowożółtym, w handlu niespotykana od lat, pierwszy raz na naszej aukcji, stara gwarancja Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82
16 000 PLN
46771

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.339-41ND
80 PLN
46772

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
70 PLN
46773

1944 Wodzowie , seria na tak zwanych zawiasach, fotoatest Walocha.

Fi.339-41b
Mi.380-2
2 500 PLN
46774

1944-1955 TOM I i II ZNACZKÓW POCZTOWYCH POLSKI LUDOWEJ, podstawowy komplet znaczków z 11 pierwszych powojennych roczników, brak znaczka brązowoczerwona Warszawa (Fi. 348b), dodatkowo znaczek wydania przedrukowego za 1,50 zł w barwie czerwonej z atestem (Fi. 376b), zestaw zawiera bloki; 9, 10 i 11; wartość katalogowa ponad 10.500,- zł, wszystkie pozycje w bardzo dobrym stanie.

Fi.339-809, bl.9-17
Mi.380-953, Bl.9-18
7 200 PLN
46775

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w rzadkim kolorze ciemnnoczerwonym z błędem na poz.23 "PÓLSKA", sygnowany Witkowski Poznań, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339c B4
Mi.380
800 PLN
46776

1944 Wodzowie - R.Traugutt, parka znaczków za 25 gr. na zawiasach, co ciekawe w różnych kolorach, jeden znaczek w rzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, drugi w bardzo rzadkim ciemnoczerwonym, gwarancja z opisem kolorów.

Fi.339c Pw 339h
Mi.380 Zf 380
2 000 PLN
46777

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w do niedawna najdroższym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
400 PLN
46778

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. z lekko przesuniętym dolnym ząbkowaniem poziomym - przez co znaczek jest większy, unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381
1 200 PLN
46779

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
46780

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, wycinek z koperty użytkowej ze znaczkiem wodzów za 50 gr. w kolorze zielonym unieważnionym 06.I.45 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", obok wprowadzony do obiegu 1.I znaczek z nadrukiem KRN, użycie znaczka serii wodzów w początkach 1945 roku jest bardzo rzadkie, na życzenie gwarancja.

Fi.340
Mi.381
500 PLN
46781

1944 Wodzowie, ciekawe fałszerstwo całości pocztowej, do fałszerstwa wykorzystano oryginalny list radzieckiej poczty polowej, doklejono znaczek serii Wodzów za 50 gr., dorysowano umiejętnie brakujące części kasowników, ciekawe i niebezpieczne (dobrze zrobione) fałszerstwo.

Fi.340 FFi
Mi.381 FALSE
700 PLN
46782

1944 Wodzowie, próba siatkowa znaczka za 50 gr. typu VI z poz. 16 wykonana na papierze gazetowym, gwarancja Ryblewski, Schmutz, fotoatest Walocha.

Fi.340 PVI
Mi.381
1 600 PLN
SOLD
46783

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
46784

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w urzędzie Lublin 1 dwuobrączkowym datownikiem z wyróżnikiem "r"; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
600 PLN
46785

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
46786

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

Fi.340V
Mi.381
1 400 PLN
46787

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym z występującym w niewielkiej części nakładu błędem na poz.21 w bardzo zaawansowanym stadium "plamy nad rysunkiem znaczka, plamy pod O, plamy nad i pod C, zniekształcone T i A, połączone L i S, zniekształcone A i smuga na prawym brzegu" - to najbardziej zniekształcony znaczek tego wydaniana, w opisie na znaczkach tylko najważniesze uszkodzenia, piękny stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340c B2
Mi.381
1 200 PLN
46788

1944 Wodzowie, próba siatkowa znaczka za 1 zł typu V, gwarancja z opisem Schmutz, fotoatest Walocha.

Fi.341PV
Mi.382
1 000 PLN
SOLD
46789

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskiej z obiegu pocztowego, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.341c
Mi.382
180 PLN
46790

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
46791

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
46792

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
46793

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta do Zarzecza, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180 i datownik z Zarzecza z data nadejścia listu "29.X.1944".

Fi.342
Mi.383
480 PLN
46794

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 2.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 20.VII.1945 - po 8 miesiącach!!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1949 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (jeden znaczek uszkodzony).

Fi.342
Mi.383a 
300 PLN
46795

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
46796

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
46797

1944 list polecony z Warszawy przez Gibraltar i Egipt do Czerwonego Krzyża w Genewie, zalepla cenzorska z Egiptu.

Fi.342, 343
200 PLN
46798

1944 kartka polecona z Łańcuta 10.10.44 do Rzeszowa, stempel opłaty gotówkowej w wysokości 1,25 zł co odpowiadało wymaganej opłacie za taką przesyłkę, prowizoryczny stempel Łańcuta z ręcznie wpisaną datą, stempel odbiorczy Rzeszowa na froncie, przesyłka o charakterze filatelistycznym.

Fi.342, Cp89
350 PLN
46799

1944 Goznak, seria.

Fi.342-3
Mi.383-4
10 PLN
46800

1944 Goznak, znaczki rzadkim z drukiem zdwojonym.

Fi.342-3MK
Mi.383-4
480 PLN
46801

1944 Goznak, wydanie obiegowe, marginesowa seria znaczków ciętych w pięknym stanie (Fi.8000.-), małe ślady podlepek na górnych marginesach poza znaczkiem, gwarancja Mikulski.

Fi.342-43 nz
Mi.383a-84 U 
7 000 PLN