The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30823

1840 obwoluta listu z Zirke (Sieraków) do Birnbaum (Miedzychód).


50 PLN
Bid
30824

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
Bid
30825

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 535 - Greiswald i 942 - Mettkau (Mietków).


Mi.2
100 PLN
Bid
30826

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
Bid
30827

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
Bid
30828

1851 kompletny składany list z Sohrau (Żory) do Dąbrówki, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Mysłowice.


80 PLN
Bid
30829

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


450 PLN
Bid
30830

1855 obwoluta listu poleconego z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy, opłata gotówkowa.


40 PLN
Bid
30831

1857 składany list z Königszelt (Jaworzyny Śląskiej) do Sosnowca, znaczek unieważniony stemplem numerowym Jaworzyny nr 746, ładny stan zachowania z wyjatkowo czytelnym kasownikiem i datownikiem.


Mi.6
340 PLN
Bid
30832

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
Bid
30833

1859 list z Leobschütz (Głubczyce) do Niemiec, znaczek unieważniony pięknie odbitym stemplem numerowym z liczbą 831 w czterech okręgach. Dodatkowo ramkowy stempel nadawczy miejscowości.


Mi.10a
380 PLN
Bid
30834

1859 kompletny miejscowy składany list z Opola, opłata gotówkowa.


40 PLN
Bid
30835

1860 około, obwoluta listu z Pelplina do Niemiec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Bydgoszcz - Gdańsk i stempel odbiorczy.


60 PLN
Bid
30836

1861 obwoluta listu z Zirke (Sieraków Wielkopolski) do Poznani opłacony dwoma znaczkami za 1/2 Silbergroschen wydania z 1859 roku, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo dobry stan zachowania..


Mi.13a
1 800 PLN
Bid
30837

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
Bid
30838

1861 fragment opaski gazetowej opłaconej austriackim znaczkiem gazetowym, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem ekspedycji gazetowej z Krakowa.


Mi.23
300 PLN
Bid
30839

1863 austriacki znaczek gazetowy za 1,05 Kr użyty na opasce gazetowej, skasowany datownikiem w Tarnowie; wysoka wycena katalogowa (Fi.375.-); dobry stan zachowania.


Mi.29
250 PLN
Bid
30840

1869 list z Grünberg in Schlesien (Zielona Góra) do Niemiec.


Mi.4
80 PLN
Bid
30841

1870 list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.5
50 PLN
Bid
30842

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
Bid
30843

1870 około, obwoluta listu obciążonego paczką (Packkammer) z Swinemünde (Świnoujście) do Szczecina,


40 PLN
Bid
30844

1871 list polecony z Przemyśla do Tomaszowa opłacony znaczkami i austriackimi i całostką wydania z 1867 roku.


Mi.38
360 PLN
Bid
30845

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz wysłany 24 2 z Zielonej Góry do miejscowości Koźla w powiecie Żagańskim (Cosel kreis Sagan), trzywierszowy w ramce stempel nadawczy GRÜNBERG I.SCHLESIEN; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D4
60 PLN
Bid
30846

1871 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
Bid
30847

1872 (?) FORDON, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 1 grosz, skasowany 11 1 prostokątnym datownikiem w Fordonie, dobry stan zachowania.


Mi.19
30 PLN
Bid
30848

1872 ALLENSTEIN, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 5 groszy, skasowany 28 11 73 jednoobrączkowym datownikiem w Olsztynie, dobry stan zachowania.


Mi.22
60 PLN
Bid
30849

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr "grober druck" - frankatura pojedyncza, kompletny list przesłany 3/9 miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.36I 
100 PLN
Bid
30850

1874 WAŁCZ, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 1 grosz skasowany 5 6 na wycinku dwuobrączkowym datownikiem DEUTSCH-CRONE w Wałczu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
50 PLN
Bid
30851

1874 kartka z Złoczowa do Pestu.


40 PLN
Bid
30852

1874 kartka z Krakowa do Wiednia.


25 PLN
Bid
30853

1874 obwoluta miejscowego listu poleconego z Grudziądza, opłata gotówkowa.


30 PLN
Bid
30854

1875 karta pocztowa wysłana 2 12 z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

Fi.Cp3I
Mi.P20 
25 PLN
Bid
30855

1875 kartka nadana w ambulansie pocztowym do Katowic.


65 PLN
Bid
30856

1876 austriacka całostka z napisami w języku niemieckim i polskim, podwójna karta pocztowa za 2+2 kr.; dobry stan zachowania (niewielkie ślady podlepek na odwrocie i delikatne przebarwienia).

Fi.Cp5
Mi.P37
100 PLN
Bid
30857

1876 obwoluta listu z Neustadt (Prudnik) do Głogówka.


Mi.33
100 PLN
Bid
30858

1876 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
Bid
30859

1876 list polecony z Ober Glogau (Głogówek) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben", na odwrocie ładne pieczęcie lakowe sądu w Głogowie.


120 PLN
Bid
30860

1877 list wysłany z miejscowości Pętkowice (ПЕНТКОВИЦЕ) do Sandomierza, na odwrocie okrągły stempel nadawczy Ostrowiec (ОСТРОВЕЦК. П.О. РАДОМСК.ГУБ.) z 16.VIII i odbiorczy Sandomierz (САНДОМИРБ) z tego samego dnia, okrągła pieczęć nadawcy z godłem "ИЛЖЕНСКИЙ УЕЗД ПЕЧАТЬ ГМИНЫ ПЕНТКОВИЦЕ", dobry stan zachowania.


60 PLN
Bid
30861

1877 list polecony z Ober Glogau (Głogówka) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben".


80 PLN
Bid
30862

1879 list firmowy ze Lwowa do Paryża opłacony znaczkami austriackimi wydania z 1867 roku.


Mi.37
50 PLN
Bid