The auction will start on 14.04.2023

Auction 110. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30823

1840 obwoluta listu z Zirke (Sieraków) do Birnbaum (Miedzychód).


50 PLN
30824

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
30825

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 535 - Greiswald i 942 - Mettkau (Mietków).


Mi.2
100 PLN
30826

1850 składany list paczkowy "Packkammer" z Wollin (Wolina) do Szczecina.


70 PLN
30827

1850 około, list okólny "wędrujący" z Tuetz (Tuczna) do Jastrow (Jastrowo) przekierowana do Zippnow (Sypniewa).


70 PLN
30828

1851 kompletny składany list z Sohrau (Żory) do Dąbrówki, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Wrocław - Mysłowice.


80 PLN
30829

1855 WROCŁAW, przesyłka polecona - pruska całostka za 3 Sgr dofrankowana znaczkami za 2 i 3 Sgr, wysłana 7.10. do Frankfurtu nad Menem, znaczki unieważniono stemplem numerowym 183 - Breslau, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy BRESLAU z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania.


450 PLN
30830

1855 obwoluta listu poleconego z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy, opłata gotówkowa.


40 PLN
30831

1857 składany list z Königszelt (Jaworzyny Śląskiej) do Sosnowca, znaczek unieważniony stemplem numerowym Jaworzyny nr 746, ładny stan zachowania z wyjatkowo czytelnym kasownikiem i datownikiem.


Mi.6
340 PLN
30832

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
SOLD
30833

1859 list z Leobschütz (Głubczyce) do Niemiec, znaczek unieważniony pięknie odbitym stemplem numerowym z liczbą 831 w czterech okręgach. Dodatkowo ramkowy stempel nadawczy miejscowości.


Mi.10a
380 PLN
SOLD
30834

1859 kompletny miejscowy składany list z Opola, opłata gotówkowa.


40 PLN
30835

1860 około, obwoluta listu z Pelplina do Niemiec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego na trasie Bydgoszcz - Gdańsk i stempel odbiorczy.


60 PLN
30836

1861 obwoluta listu z Zirke (Sieraków Wielkopolski) do Poznani opłacony dwoma znaczkami za 1/2 Silbergroschen wydania z 1859 roku, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo dobry stan zachowania..


Mi.13a
1 800 PLN
30837

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
30838

1861 fragment opaski gazetowej opłaconej austriackim znaczkiem gazetowym, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem ekspedycji gazetowej z Krakowa.


Mi.23
300 PLN
30839

1863 austriacki znaczek gazetowy za 1,05 Kr użyty na opasce gazetowej, skasowany datownikiem w Tarnowie; wysoka wycena katalogowa (Fi.375.-); dobry stan zachowania.


Mi.29
250 PLN
30840

1869 list z Grünberg in Schlesien (Zielona Góra) do Niemiec.


Mi.4
80 PLN
30841

1870 list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.5
50 PLN
30842

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
30843

1870 około, obwoluta listu obciążonego paczką (Packkammer) z Swinemünde (Świnoujście) do Szczecina,


40 PLN
30844

1871 list polecony z Przemyśla do Tomaszowa opłacony znaczkami i austriackimi i całostką wydania z 1867 roku.


Mi.38
360 PLN
30845

1871 wydanie Północnoniemieckiego Związku Pocztowego - list urzędowy ofrankowany znaczkiem za 1 grosz wysłany 24 2 z Zielonej Góry do miejscowości Koźla w powiecie Żagańskim (Cosel kreis Sagan), trzywierszowy w ramce stempel nadawczy GRÜNBERG I.SCHLESIEN; na odwrocie pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.D4
60 PLN
30846

1871 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
30847

1872 (?) FORDON, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 1 grosz, skasowany 11 1 prostokątnym datownikiem w Fordonie, dobry stan zachowania.


Mi.19
30 PLN
SOLD
30848

1872 ALLENSTEIN, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 5 groszy, skasowany 28 11 73 jednoobrączkowym datownikiem w Olsztynie, dobry stan zachowania.


Mi.22
60 PLN
30849

1873 VI wydanie Austrii - 3 kr "grober druck" - frankatura pojedyncza, kompletny list przesłany 3/9 miejscowo w Nowym Sączu (Neu Sandec); dobry stan zachowania (niewielkie przebarwienia).


Mi.36I 
100 PLN
30850

1874 WAŁCZ, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 1 grosz skasowany 5 6 na wycinku dwuobrączkowym datownikiem DEUTSCH-CRONE w Wałczu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
50 PLN
30851

1874 kartka z Złoczowa do Pestu.


40 PLN
30852

1874 kartka z Krakowa do Wiednia.


25 PLN
30853

1874 obwoluta miejscowego listu poleconego z Grudziądza, opłata gotówkowa.


30 PLN
30854

1875 karta pocztowa wysłana 2 12 z Tarnowa do Berlina, dobry stan zachowania (na odwrocie ślady klejenia do karty albumowej).

Fi.Cp3I
Mi.P20 
25 PLN
30855

1875 kartka nadana w ambulansie pocztowym do Katowic.


65 PLN
SOLD
30856

1876 austriacka całostka z napisami w języku niemieckim i polskim, podwójna karta pocztowa za 2+2 kr.; dobry stan zachowania (niewielkie ślady podlepek na odwrocie i delikatne przebarwienia).

Fi.Cp5
Mi.P37
100 PLN
30857

1876 obwoluta listu z Neustadt (Prudnik) do Głogówka.


Mi.33
100 PLN
30858

1876 kartka z Kołomyi do Wiednia.


30 PLN
30859

1876 list polecony z Ober Glogau (Głogówek) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben", na odwrocie ładne pieczęcie lakowe sądu w Głogowie.


120 PLN
30860

1877 list wysłany z miejscowości Pętkowice (ПЕНТКОВИЦЕ) do Sandomierza, na odwrocie okrągły stempel nadawczy Ostrowiec (ОСТРОВЕЦК. П.О. РАДОМСК.ГУБ.) z 16.VIII i odbiorczy Sandomierz (САНДОМИРБ) z tego samego dnia, okrągła pieczęć nadawcy z godłem "ИЛЖЕНСКИЙ УЕЗД ПЕЧАТЬ ГМИНЫ ПЕНТКОВИЦЕ", dobry stan zachowania.


60 PLN
30861

1877 list polecony z Ober Glogau (Głogówka) do Niemiec, ciekawa erka "Eingeschrieben".


80 PLN
30862

1879 list firmowy ze Lwowa do Paryża opłacony znaczkami austriackimi wydania z 1867 roku.


Mi.37
50 PLN