The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
31069

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 5/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-45
200 PLN
Bid
31070

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
Bid
31071

1914 widokówka wysłana z Krakowa na Morawy ambulansem pocztowym "Fahrende Feldpostsammelstelle / KRAKAU - WIEN B / im Zuge 100".


100 PLN
Bid
31072

1914 kartka z Kulikowa 22.8.14 do Krakowa ostemplowana stemplem okręgowym Kulikowa IX 386 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki.


120 PLN
Bid
31073

1914 rosyjskie znaczki unieważnione niemymi stemplami kamuflażowymi (Siedlce) używanymi na terenach Królestwa Polskiego w okresie I Wojny Światowej.


120 PLN
Bid
31074

1914 rosyjskie znaczki unieważnione niemymi stemplami kamuflażowymi (Warszawa) używanymi na terenach Królestwa Polskiego w okresie I Wojny Światowej.


80 PLN
Bid
31075

1914 list z Miechowa do Krakowa, kasownik Miechowa z ręcznie wpisana datą, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Krakowa.


50 PLN
Bid
31076

1915 seria wydania dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.1-5
110 PLN
Bid
31077

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego, seria na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, stempel cenzury wojskowej.

Fi.1-5
100 PLN
Bid
31078

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na ładnych wycinkach (Fi.2300.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 200 PLN
Bid
31079

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Krawczyk.

Fi.1-21
2 800 PLN
Bid
31080

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
Bid
31081

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
Bid
31082

1915 list wysłany z Dąbrowy do Zawiercia opłacony dwoma znaczkami austro - węgierskiej poczty polowej, stempel austriackiej cenzury w Dąbrowie.

Fi.14
200 PLN
Bid
31083

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.20
150 PLN
Bid
31084

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2480.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
2 200 PLN
Bid
31085

1915 znaczek za 10 koron, gwarancja.

Fi.21
1 200 PLN
Bid
31086

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
Bid
31087

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
Bid
31088

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
360 PLN
Bid
31089

1915 wydanie obiegowe z podobizna cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana, część kasowników z terenów polskich.

Fi.22-48
500 PLN
Bid
31090

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, cięta próba znaczka za 2 hal. w barwie czarnej.

Fi.23P
50 PLN
Bid
31091

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
Bid
31092

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
80 PLN
Bid
31093

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
Bid
31094

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
Bid
31095

1915 kartka z Wolbromia do Piotrkowa, stempel cenzury wojskowej w Wolbromiu.

Fi.Cp2
150 PLN
Bid
31096

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
Bid
31097

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
Bid
31098

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
600 PLN
Bid
31099

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 3.000,- zł.

Fi.OA1-21
1 800 PLN
Bid
31100

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA1-21
1 100 PLN
Bid
31101

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 1.400,- zł.

Fi.OA1-21
800 PLN
Bid
31102

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, czworoblok znaczka za 2 korony.

Fi.OA18
80 PLN
Bid
31103

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana w czworoblokach, stemple różnych poczt polowych, nieliczne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
800 PLN
Bid
31104

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria na podlepkach, katalog Fischer 600,- zł.

Fi.OA22-48
350 PLN
Bid
31105

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 1.200,- zł.

Fi.OA22-48
750 PLN
Bid
31106

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, nie wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
250 PLN
Bid
31107

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria stemplowana, wszystkie kasowniki czytelne z ziem polskich.

Fi.OA22-48
450 PLN
Bid
31108

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria cięta na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
400 PLN
Bid