The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 110. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40584

1921 T.A.B.R.O.M.I.K. - wydanie współpocztowe znaczków dodatkowej obowiązkowej opłaty lotniczej, znaczki na liście nadanym 3.06. do Olsztyna unieważnione w Poznaniu czarnym kasownikiem "skrzydło",na odwrocie stempel odbiorczy, co niespotykane brak dodatkowej opłaty pocztowej.


600 PLN
40585

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 10 gr., bez kleju.

Fi.1
20 PLN
SOLD
40586

1923 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - LOPP w wieńcu, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze pomarańczowym, rzadki.

Fi.5
60 PLN
40587

1923 kartka z specjalnego lotu nad Warszawą na rzecz Pogotowia ratunkowego zorganizowany przez redakcje "Expressu" i "Kuriera", przewieziono 236 przesyłek.

Fi.23
300 PLN
40588

1924-25 PLL "AEROLLOYD" - samolot Junkers F-13, Gdańsk-Warszawa-Lwów; bardzo rzadka nalepka kierunkowa firmy "Aerolloyd", która w maju 1925 roku przekształciła się w "Polską linię Lotniczą Aerolot", nalepki kierunkowe tej nowej firmy stosowano w latach 1926-28 do oznaczania listów, bagażu i przesyłek towarowych - w katalogu Fischera są katalogowane na str.512-514, nalepki "Aerolloyd" są słabo poznane i dotąd nieopisane, co rzadkie oferowana nalepka zachowała się w idealnym stanie z pełną oryginalną gumą na całej powierzchni.


1 000 PLN
40589

1924 pierwszy lot do Ameryki Północnej sterowca LZ126 Z.R.3 "Graf Zeppelin", list z Niemiec (z Bytomia) do St. Louis.


1 000 PLN
40590

1924 ekspresowy lotniczy list polecony z Warszawy nadany 18.08.24 do Stanów Zjednoczonych, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 30 gr., na odwrocie stemple odbiorcze.


1 000 PLN
40591

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, znaczek czysty za 10 gr. w kolorze niebieskim, bez gumy.

Fi.3
20 PLN
40592

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
40593

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowym, znaczek czysty z maszynowym nadrukiem nowej wartości 50/5 gr. w kolorze pomarańczowym, jak widać na skanie zgięty.

Fi.5
40 PLN
SOLD
40594

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Wilno - alegoria Ikar i samolot, jednostronnie cięty znaczek za 10 gr. w kolorze niebieskim z rzadką pieczęcią urzędową (NADLEŚNI)CTWO JEZIORSKIE.

Fi.15
120 PLN
40595

1925 austriacka kartka nadana pocztą lotniczą z Wiednia do Lwowa (rzadka, większość do Warszawy) pierwszym lotem na trasie Wiedeń - Warszawa, stempel "Erstpostflug Wien - Warszawa/ Premier avion Wien - Varsovie" i stempel odbiorczy, lotem tym przewieziono 80 przesyłek.

Fi.35c
800 PLN
40596

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 18.IX ze Lwowa do Zurychu, przesyłka opłacona 80 gr + opłata lotnicza 30 gr - oznaczona na froncie koperty niebieską kredką "Lot 30 gr" i pobrana znaczkami wydania lotniczego; stempelki lotnicze: dwuwierszowy POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE i jednowierszowy PAR AVION; nadawca zaznaczył, aby przesyłkę przewieziono korzystając z połączenia Lwów-Wiedeń - adnotacja "Per Flugpost Lwów-Wien", która jeszcze w tym okresie nie została uruchomiona, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z tego samego dnia i odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy Nadeszła pocztą lotniczą; datowniki odbiorcze ZURICH FLUGPOST i ZURICH 1 z 23.IX; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.33a + 36c
500 PLN
40597

1925 "AEROLOT" druki lotnicze wysłane 4.XII z Warszawy do Gdańska, przesyłka opłacona w niecodzienny sposób - właściwa opłata powinna wynosić 10 gr za cięższe druki (znaczkami zwykłymi) + 20 gr opłata lotnicza (znaczkami lotniczymi), znaczki skasowane fioletowym datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy dwuwierszowy stempelek "Pocztą Lotniczą Par vion!"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.33a
300 PLN
40598

1925 "AEROLOT" polecony list lotniczy wysłany 4.XI z Grodna do Nowego Jorku, przesyłka opłacona 60 gr + nadmierna, ale dekoracyjna opłata lotnicza 111 gr, datownik przejściowy urzędu Warszawa 1 z 6.XI, gdzie dostawiono stempelek informujący o pobraniu opłaty za pocztę lotniczą POBRANO PERCU zl....gr... z dopisaną liczbą 30 (gr) oraz jednowierszowy w ramce "Par avion"; gdański stempelek "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5"; amerykańskie datowniki odbiorcze na odwrocie z 20.11; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.191, 208I, 216, 217, 218, 219, 220, 224
Mi. 210, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 236I
500 PLN
40599

1925 Pierwszy Lot Pocztowy Warszawa - Kopenhaga, nalepka kierunkowa Polskiej Linii Lotniczej "AEROLOT" wydana z okazji pierwszego próbnego lotu pocztowego, jak na skanie lekko zgięta, kopia starego atestu.


300 PLN
40600

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
40601

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
40602

1926 znaczek do przesyłek lotniczych - Warszawa zawody balonów wolnych, cięty znaczek za 1 zł (nakład 330 szt.), pełna oryginalna guma; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2A (nz)
600 PLN
40603

1926 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - Zdołbunów - ornamenty, kasowany znaczek za 3 gr. na papierze ze znakiem wodnym, jeden z najrzadszych - Fi. cena amatorska, Katalog Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali cena amatorska, dodatkowo z wzajemnym przesunięciem obu kolorów, bez perforacji pomiędzy znaczkiem a prawym marginesem i brakiem dwóch otworów perforacyjnych w górnym i dolnym ząbkowaniu poziomym.

Fi.8
1 600 PLN
40604

1926 parka nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa z Warszawy z abklaczen, drobne przyłamania.

Fi.17
100 PLN
40605

1926 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Kraków - III tydzień Lotniczy Wawel, arkusik czteroznaczkowy ciętego znaczka za 5 gr. w kolorze niebieskim na papierze szarym - w katalogu W.Ługowskiego i J.Kosmali katalogowanego oddzielnie, jak na skanie lekko zgięty, pełna oryginalna guma w pięknym stanie.

Fi.19
1 000 PLN
40606

1926 list lotniczy ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane 6.IX datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Targów Wschodnich we Lwowie "POCZTĄ LOTNICZĄ PAR AVION TARGI WSCHODNIE 5-15 Wrzesień 1926" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 25 207) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowanego!!! na odwrocie warszawski odbiorczy ramkowy stempelek lotniczy "Nadeszła pocztą lotniczą"; w czasie trwania imprezy nadano tylko 150 przesyłek lotniczych!!! walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.46
300 PLN
40607

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
40608

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - samoloty, znaczek czysty za 50 gr. w kolorze granatowym, bez gumy.

Fi.23
20 PLN
40609

1927 parka stemplowanych nalepek składkowych Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
30 PLN
40610

1927 "AEROLOT" pierwszy lot Lwów - Brno, list lotniczy przesłany 1.XI ze Lwowa do Berna; specjalny dodatkowy stempel "LWÓW BRNO I-y LOT"; lotem tym przesłano zaledwie 85 sztuk poczty!!! na odwrocie kasowniki: przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy z 1.XI i odbiorczy Brno 2 z 3.XI; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.56b
500 PLN
40611

1928 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - śmigło i maska, marginesowy znaczek czysty za 50 gr. w kolorze zielonym, rzadszy.

Fi.28B
120 PLN
40612

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, prawidłowo opłacony list do Wiednia wysłany 13 V, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym, dodatkowe stempelki ramkowe: "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C) i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "40"; na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z tego samego dnia, na froncie wiedeński datownik odbiorczy z 14.V.; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.60
300 PLN
40613

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
30 PLN
40614

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - alegorie, seria kasowana, miejscami słabsze ząbki.

Fi.42-45
130 PLN
40615

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Katowice - Wiedeń, wskutek przymusowego lądowania w Czechosłowacji korespondencję przewieziono dalej koleją - specjalny stempel, przewieziono 150 listów.

Fi.75a
270 PLN
SOLD
40616

1929 kartka lotnicza z pierwszego lotu na trasie Wiedeń - Katowice, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.75b
200 PLN
40617

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Katowice - Lwów, na froncie stempel odbiorczy, przewieziono 56 listów.

Fi.78
600 PLN
40618

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Lwów - Katowice, przewieziono 55 listów, na odwrocie stemple tranzytowy i odbiorczy.

Fi.79
600 PLN
40619

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Bydgoszcz - Katowice, przewieziono 150 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.93k
300 PLN
40620

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Katowice - Wenecja, na odwrocie stemple tranzytowy i odbiorczy.

Fi.94a
400 PLN
40621

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Katowice - Turyn, na odwrocie stemple tranzytowy i odbiorczy.

Fi.94b
500 PLN
40622

1929 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Katowice - Rzym, na odwrocie stemple tranzytowe i odbiorczy.

Fi.94c
400 PLN
40623

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka nadana 15.5.29 z friedrichshafen Bodensee, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 3.8.29. Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.5.29, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5.29 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 3 sierpnia wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


480 PLN