The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35688

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 21.


40 PLN
Bid
35689

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 15.


40 PLN
Bid
35690

1940 Stalag IA Stablack, karta pocztowa oznaczona "Kriegsgefangenenpost" wysłana z Krakowa do obozu, stempel cenzora obozowego nr 24.


40 PLN
Bid
35691

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, karta z obozu wysłana do Kielc, pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora obozowego nr 6.


80 PLN
Bid
35692

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Aegerten - Studen do Berna, stempelek cenzury i poselstwa R.P. w Bernie.


100 PLN
Bid
35693

1940 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Lotzwil do Berna, stempelek cenzury.


100 PLN
Bid
35694

1940 Internowani na Litwie, gwarancja Wiatrowski. Specjalny formularz wprowadzony przez Litewski Czerwony Krzyż przeznaczony dla internowanych żołnierzy polskich. Kartka wysłana w obozu w Kownie do Krakowa. Stempel Litewskiego Czerwonego Krzyża, ręczna litewska cenzura Z12 oraz cenzura niemiecka z Królewca


450 PLN
Bid
35695

1940-43 zestaw przesyłek adresowanych do generała brygady Bernarda Stanisława Monda. Formularze z oflagów, kartka od internowanego żołnierza na Węgrzech, kwit na paczkę z USa i in. Bernard Stanisław Mond był całkowicie zasymilowanym Polakiem pochodzenia żydowskiego, praktykującym katolikiem. Urodzony 1887 roku w Ukrainie. W 1907 ukończył 8 klasowe Gimnazjum Realne w Brodach. Od 1905 członek Organizacji Niepodległościowej Młodzieży Polskiej. W latach 1907–1908 odbył jednoroczną obowiązkową służbę w Armii Austro-Węgier. 1 sierpnia 1914 został zmobilizowany do c. i k. pułku piechoty nr 95 we Lwowie. Od maja do października 1921 był komendantem Miasta Wilna. W kampanii wrześniowej dowodził 6 Dywizją Piechoty. Bronił „korytarza pszczyńskiego”, na który nacierała niemiecka 5 Dywizja Pancerna. 20 września 1939 wraz z dywizją złożył broń po I bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. W niewoli niemieckiej w oflagach VII Murnau, IV B Konigstein i VI B Dössel, VIIIE Johannisbrunn.


750 PLN
Bid
35696

1940 listownik z niemieckiego oficerskiego obozu jenieckiego Oflag XVIIIB w Wolfsbergu do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel cenzury z obozu.


40 PLN
Bid
35697

1940 Griazowiec (obwód wołogodzki) list polecony z Tarnowa nadany 15.11.40 fioletowy stempelek w ramce "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК No 11" - skrytka pocztowa - utajniony adres Griazowca. W obozie w Griazowcu przebywali uratowani z masakry katyńskiej lub eks-internowani z państw bałtyckich, na kopercie cenzury niemieckie oraz stempel z Moskwy gdzie trafiały listy wysyłane do więzionych Polaków na tajne skrytki pocztowe. Listy pisane do internowanych Polaków są szczególnie rzadkie bo musiały towarzyszyć żołnierzowi przez całą wojnę.


800 PLN
Bid
35698

1940 Pawliszczew Bor - nr skrzynki pocztowej 11/P-43 w Moskwie, kartka z obozu internowania Pawliszczew Bor wysłana do Sokółki, list szedł przez Moskwę - datownik z 19.11.40, formularz litewski z stemplem odbiorczym z Sokółki, która była w tym czasie pod okupacja sowiecką. W obozie w Pawliszew Bor przebywali uratowani z masakry katyńskiej lub eks-internowani z państw bałtyckich, stąd formularz litewskiej kartki, wielka rzadkość.


800 PLN
Bid
35699

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 8.3.40 do Białej Podlaskiej przez ppor. Aleksandra Gnatowskiego - nauczyciela zamordowanego w Charkowie, będącego na liście katyńskiej, stempel niemieckiej cenzury, kartka w bardzo dobrym stanie.


1 650 PLN
Bid
35700

1940 internowanie w Szwecji., kartka wysłana do mata Stanisława Plucińskiego internowanego w Szwecji członka załogi ORP "Ryś" na adres koszar twierdzy Vaxholm. Stempel cenzury niemieckiej, kasownik nadawczy Sokołów Podlaski i odbiorczy Vaxholm 17.04.40.

Na terenie obozu przebywało w koszarach pod koniec września 1939 roku 169 marynarzy z okrętów podwodnych; ORP "Ryś", ORP "Sęp" i ORP "Żbik", do których dołączyła w październiku, po kapitulacji Helu, 11-to osobowa załoga kutra pościgowego ORP "Batory". Korespondencja internowania ze Szwecji jest unikalna ze względu na niewielka liczbę internowanych.


500 PLN
Bid
35701

1940 internowanie w Szwecji, lotniczy list polecony wysłany z koszar twierdzy Vaxholm do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Liczne stemple: “Internerings-officeren i Vaxholms Fästning”, “Porto Betalt” opłacono w 4 jezykach, “Portofritt Franchise postale: Conv.art.48” i ”Valutacontroll Postverket” na odwrocie.

Na terenie obozu w Vaxholm przebywało w koszarach pod koniec września 1939 roku 169 marynarzy z okrętów podwodnych; ORP "Ryś", ORP "Sęp" i ORP "Żbik", do których dołączyła w październiku, po kapitulacji Helu, 11-to osobowa załoga kutra pościgowego ORP "Batory". Korespondencja internowania ze Szwecji jest unikalna ze względu na niewielka liczbę internowanych.


1 000 PLN
Bid
35702

1940 Pawliszczew Bor - nr skrzynki pocztowej 11/P-43 w Moskwie, koperta listu do jeńca polskiego Bogdana Laskowskiego, moskiewski kasownik odbiorczy z 26.11.40.

Po zajęciu krajów bałtyckich czerwcu 1940 obóz zapełniono internowanym tam oficerami polskimi. Po masakrze katyńskiej korespondencja do i z obozów jenieckich NKWD była kierowana do skrzynki pocztowej Nr 11 w Moskwie, bez użycia nazw obozów. Po podpisaniu 30.7.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.


500 PLN
Bid
35703

1941 pamiątkowa kartka poczty wojskowej Polaków internowanych w Szwajcarii, widok obu stron kartki.

Fi.1, 2, Fp4
400 PLN
Bid
35704

1941 list z pod Stróży do Szwajcarii, list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, stempel obozu internowania w Schötz, stempel i zalepka cenzury Wermachtu.

Fi.35
400 PLN
Bid
35705

1941 list polecony z Dubiecka do Szwajcarii, list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, nalepka i stempel obozu internowania w Lützelflüh, stempelki kierunkowe, stempel i zalepka cenzury Wermachtu.

Fi.48
400 PLN
Bid
35706

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list z obozu wysłany 3.II do Torunia; okrągła pieczęć komendantury obozu, stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "ELLENORIZVE", "DIJMENTES" i "BELLIGERANTE INTERNE"; pieczątki i zalepka cenzury Wehrmachtu; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
Bid
35707

1941 Stalag VIB - karta z obozu wysłana 8.3 do Sompolna, zwraca uwagę charakterystyczny niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.2; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
Bid
35708

1941 Stalag XIIC - listownik wysłany 28.7 z obozu do miejscowości Wojnówka, niemy datownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.13; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
Bid
35709

1941 Stalag XIIC - karta pocztowa wysłana 14.1 z obozu do Łodzi, niemy datownik nadawczy; czytelnie odbity stempelek cenzora nr.77; bardzo dobry stan zachowania.


30 PLN
Bid
35710

1941 Stalag VIG - "GRUPPE ABWEHR STALAG VI/G" bardzo rzadki stempelek dodatkowej cenzury obozowej placówki Abwehry, karta z obozu wysłana 21.5 z Bonn do Sompolna, zwraca uwagę rzadko spotykany typ formularza z wydrukowaną nazwą obozu, kasownik nadawczy z propagandową nakładką; stempelek cenzora nr.8; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Komórki Abwehry przy obozach jenieckich, zajmowały się m.in. wyrywkową kontrolą czynności cenzorów obozowych, okresowym sondażem nastroju jeńców, ale także ścisłą kontrolą jeńca (grupy jeńców), czy wreszcie zwalczaniem prób tajnych kontaktów jeńców z ośrodkami w kraju i zagranicą.


400 PLN
Bid
35711

1941 Oflag IIIC - listownik, wysłany 6.1 z obozu do Tuluzy, stempelek "Unbesetztes Gebiet" oznaczający, że korespondencja adresowana jest do nieokupowanej części Francji (Vichy); pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzora nr.8; na odwrocie stempelek informacyjny dotyczący wysyłki paczek; dekoracyjna całość w idealnym stanie zachowania.


80 PLN
Bid
35712

1941 Oflag IIB, list z 4.VI oficera 54 pułku piechoty kapitana Jana Góry do kolegów przebywających w obozie w sprawie organizacji obchodów święta pułkowego, na odwrocie sprawozdanie z tychże wraz z listą oficerów 12 Dywizji Piechoty biorących udział w uroczystości; niecodzienny dokument w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.


250 PLN
Bid
35713

1941 Kozielsk II - obóz stworzony dla żołnierzy polskich internowanych na Litwie, którzy po agresji sowieckiej na kraje bałtyckie wpadli w ręce NKWD, więziono ich w tym samym obozie, w którym w kwietniu i maju 1940 sowieci wymordowali polskich oficerów (Kozielsk I); wszyscy przetrzymywani w tym obozie przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię"; list wysłany z obozu do Bielska przez Moskwę, ten sam co w Kozielsku I stempelek "POCZTOWYJ JASZCZIK No.11 C-41", brak jednego znaczka, ogólnie dobra prezencja.


800 PLN
Bid
35714

1941 kartka od rodziny w Stryju 19.4.41 do polskiego jeńca Władysława Jakowlewa w obozie w Starobielsku, kartka odesłana 15.5.41 do rodziny z adnotacją w języku rosyjskim "zwrócić ponieważ adresat nie odnaleziony", kartkę wysłano już po wymordowaniu jeńców wczesną wiosną 1941 roku, adresat znajduje się na liście ofiar listy katyńskiej.


900 PLN
Bid
35715

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalkai, widokówka wysłana z obozu do Łodygowic, stempel obozu i cenzury.


60 PLN
Bid
35716

1941 Oflag IIC Woldenberg, listownik wysłany z obozu do Ząbkowic, stempelek cenzora nr 4.


40 PLN
Bid
35717

1941 Oflag XIIA Hadamar, listownik wysłany z obozu do Poznania, stempelek cenzora.


30 PLN
Bid
35718

1941 Oflag XA Itzehoe, listownik wysłany z obozu do Kielc, stempelek cenzora nr 10.


30 PLN
Bid
35719

1941 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Büren do Berna, stempelek cenzury i poselstwa R.P. w Bernie.


100 PLN
Bid
35720

1941 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Wintherthur do Berna, stempelek cenzury i na odwrocie poselstwa R.P. w Bernie.


100 PLN
Bid
35721

1941 korespondencja polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii w obozie w Fribourg do Berna, stempelek cenzury i poselstwa R.P. w Bernie.


100 PLN
Bid
35722

1941 deportacja polskiej ludności do Kazachstanu, kartka sowiecka wysłana od deportowanych Polaków w III deportacji z Semipałatyńska z Kazachstanu na teren Kresów Wschodnich do Tłumacza.


175 PLN
Bid
35723

1941 Stalag XXB w Malborku, formularz obozowy na odpowiedź wysłany z Francji do obozu, stempelek cenzora Stalagu.


150 PLN
Bid
35724

1941 Kozielsk II - nr skrzynki pocztowej 11C - 41, karta pocztowa z marca 1941 z osady Beskamyszka na Syberii, rejon Północnego Kazachstanu do obozu w Kozielsku, niewyraźny stempel nadawczy “41.3.17 …258.C.Kaza.. “, stempel odbiorczy w Moskwie 16.3.41 i fioletowy stempelek w ramce "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК No 11".

Po wymordowaniu jeńców Kozielska opustoszały obóz zapełniono oficerami polskimi internowanymi w krajach bałtyckich po ich aneksji w czerwcu 1940 roku. Po podpisaniu 30.7.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.


800 PLN
Bid
35725

1941 Pawliszczew Bor - nr skrzynki 11/P-43 w Moskwie, kartka pocztowa do polskiego internowanego Bogdana Laskowskiego, moskiewski kasownik odbiorczy 30.04.41.

Po zajęciu krajów bałtyckich czerwcu 1940 obóz zapełniono internowanym tam oficerami polskimi. Po masakrze katyńskiej korespondencja do i z obozów jenieckich NKWD była kierowana do skrzynki pocztowej Nr 11 w Moskwie, bez użycia nazw obozów. Po podpisaniu 30.7.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.


500 PLN
Bid
35726

1941 Griazowiec - nr skrzynki 11/C12, list polecony do obozu wysłany 7.01.41 z Stróż, na odwrocie zalepka, stempelki cenzury niemieckiej i moskiewski kasownik odbiorczy z 18.01.41. Odręczne potwierdzenie odbioru “15.II.41.”. Walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Griazowiec - obóz NKWD dla polskich oficerów, w którym przetrzymywano 364 jeńców ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, a po zajęciu krajów bałtyckich w czerwcu 1940 roku dokooptowano internowanych tam żołnierzy polskich. Po zbrodni katyńskiej korespondencja do i z obozów jenieckich NKWD była kierowana do skrzynki pocztowej Nr 11 w Moskwie, adres Griazowca skrytka pocztowa Nr11/C-12. Po podpisaniu 30.07.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.


2 500 PLN
Bid
35727

1941 Griazowiec - nr skrzynki 11/C12, list polecony do obozu wysłany 2.12.40 roku z Stróż. Na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, moskiewski kasownik odbiorczy z 20.12.41, fioletowy stempelek w ramce "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК No 11" i co rzadkie odręczne potwierdzenie odbioru “31.XII.40.". Walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Griazowiec - obóz NKWD dla polskich oficerów, w którym przetrzymywano 364 jeńców ocalałych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, a po zajęciu krajów bałtyckich w czerwcu 1940 roku dokooptowano internowanych tam żołnierzy polskich. Po zbrodni katyńskiej korespondencja do i z obozów jenieckich NKWD była kierowana do szynki pocztowej Nr 11 w Moskwie, adres Griazowca skrytka pocztowa Nr11/C-12. Po podpisaniu 30.07.41 traktatu Sikorski - Majski w pierwszych dniach września więźniowie zostali wypuszczeni i w większości wstąpili do formujących się oddziałów gen. Andersa.


2 500 PLN
Bid