The auction will end on 03.10.2022
The auction ends in:

Current auction WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35648

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Balassagyarmat, formularz węgierskiej poczty polowej z obozu datowany 29/9 wysłany 2.X z Miskolc do Rzeszowa, przesyłka oznaczona stempelkiem "Prisonnier de guerre"; w czasie gdy nadawca pisał tę kartkę walczył jeszcze Modlin (do 29.9), Warszawa skapitulowała dzień wcześniej (28.9), Hel bronił się do 2.10, a ostatnia, zwycięska dla Polaków bitwa pod Kockiem (2-6.10) jeszcze się nie rozpoczęła; niezwykle rzadki, wczesny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


400 PLN
Bid
35649

1939 Internowanie na Litwie - Ukmerge (Wiłkomierz), ilustrowana karta z obozu wysłana 3.XI do Żnina, odręczna cenzura litewska, okrągła pieczęć cenzury niemieckiej i dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen"; ładnie prezentujący się walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
35650

1939 Internowanie w Rumunii - obóz Rosiori de Vede, dofrankowana karta pocztowa z obozu wysłana 7.XII do Myślenic, okrągły stempelek Rumuńskiego Czerwonego Krzyża "Soc.Haf. de Croce Roșie a României Serviciul Refugiatilor Polonezi" i dodatkowo dwuwierszowy stempelek Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód "DEUTSCHES OKUPATIONSGEBIET OSTEN DIENSPOST"; dekoracyjny walor ze stosunkowo wczesnego okresu w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej; temat - CZERWONY KRZYŻ.


400 PLN
Bid
35651

1939 Stalag VIA - wczesny formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 9.12 z obozu, przesyłka dwukrotnie cenzurowana w obozie; na odwrocie bardzo rzadko spotykany stempelek dodatkowy "Amtlich geprüft und neu verschlossen."; dobry stan zachowania, w rzeczywistości walor prezentuje się korzystniej; z eksponatu J.Falkowskiego.


160 PLN
Bid
35652

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka wydana nakładem wydawnictwa Eredi Finzi z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii, Dom Wydawniczy Eredi Finzi, Lugano); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


30 PLN
Bid
35653

1939 Stalag VIIIA - wczesny, prowizoryczny formularz wysłany 21.XII z Warszawy do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski przedwojenny datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2s"; stempelek cenzury 04 z parafką cenzora; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


100 PLN
Bid
35654

1939 listownik z Oflagu IXB wysłany 14.12.39 do Makowa Podhalańskiego, stempelek cenzora obozowego z nr. 2, całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
Bid
35655

1939 Dulag Radom obóz przejściowy dla polskich żołnierzy pocztówka na formularzu Polskiego czerwonego Krzyża z zawiadomieniem o miejscu przebywania jeńca wojennego.


250 PLN
Bid
35656

1939 Kartka wysłana z Oflagu XIB Brunschweig przez jeńca wojennego do żony poprzez PCK Hrubieszów. Bardzo ciekawy obieg kartki gdyż trafiła do Moskwy. Bardzo ciekawy walor z bogato udokumentowanym obiegiem pocztowym


275 PLN
Bid
35657

1939 Internowani na Litwie, kartka litewska pisana 14.10.39 do Polski , bardzo wczesna data.


400 PLN
Bid
35658

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
Bid
35659

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, znaczek za (20 rp) na dużym wycinku karty pocztowej opłaconej szwajcarskim znaczkiem skasowanym 7.XII.41 okolicznościowym stemplem "Dzień znaczka".

Fi.2
60 PLN
Bid
35660

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
Bid
35661

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Wölflinswil.

Fi.2, FP5
200 PLN
Bid
35662

1940 list z Warszawy do Szwajcarii, list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, stempel obozu internowania w Gondiswil, stempelek cenzury szwajcarskiej, stempelki kierunkowe, stempel i zalepka cenzury Wermachtu.

Fi.15
400 PLN
Bid
35663

1940 list polecony z Warszawy do Szwajcarii, list adresowany do polskiego żołnierza internowanego w Szwajcarii, stempelek kierunkowy, stempel i zalepka cenzury Wermachtu, stempelek cenzury szwajcarskiej, dwie kompletne pomarańczowe kartki przewodnie poczty internowanych.

Fi.15, 49
400 PLN
Bid
35664

1940 kartka od internowanego w Szwajcarii z obozu w Brugg do Niemiec.

Fi.Fp2
500 PLN
Bid
35665

1940 Oflag IXB, formularz zaadaptowany dla potrzeb Oflagu XIA (fioletowa pieczątka z nazwą obozu), w związku z planowanym przeniesieniem jeńca do Oflagu IIC kolejny raz (ręcznie) adaptowany; wysłany 1.VIII z obozu do Sompolna; cenzura Oflagu XIA; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


30 PLN
Bid
35666

1940 Stalag VIB (Neuversen) - karta pocztowa z Komendantury obozu wysłana 14.12 z Meppen do Sompolna zezwalająca na korespondowanie jeńca z "mateczką wojenną"; stempel listowy komendantury; niecodzienny walor; w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


200 PLN
Bid
35667

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 8.11 z obozu do Sompolna, niemy datownik nadawczy; trójkątny stempelek cenzury; dobry stan zachowania.


20 PLN
Bid
35668

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 26.II z Sosnowca do obozu, prowizoryczny stempel nadawczy - polski kasownik przedwojenny; cenzura; dodatkowo stempelek informacyjny w ramce "Listy pisać krótko/ i wyraźnie"; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
Bid
35669

1940 Stalag VIB - nietypowy formularz z napisami w języku niemieckim, polskim i rosyjskim; wysłany 5.7 z obozu do "mateczki wojennej" w Sompolnie, zwraca uwagę charakterystyczny, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora nr.1; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie rozdarcie na dole).

W ramach pomocy dla jeńców, których rodziny nie były w stanie pomagać im i wysyłać paczek, w wielu polskich domach, szczególnie przed świętami przygotowywano dla nich paczki, starano się też, aby każdy żołnierz posiadał "mateczkę", która korespondowałaby z nim, podtrzymywała go na duchu; niejednokrotnie "mateczka" miała wielu podopiecznych i prowadziła rozległą korespondencję.


60 PLN
Bid
35670

1940 Oflag IIB - listownik datowany 18.IV, wysłany z obozu do Radomska; rzadko spotykany przypadek oznaczenia numeratorem biurowym daty (26.4) przeprowadzenie cenzury przesyłki; doskonałej jakości odbitka stempla informacyjnego; cenzura z dodatkową parafką cenzora; nieznacznie słabszy stan zachowania.


40 PLN
Bid
35671

1940 Oflag IXB - PRZESYŁKA NIEREGULAMINOWA - dofrankowana karta pocztowa wysłana 19.1 ze Lwowa do Warszawy okrężną drogą przez Moskwę i Berlin (stempel tranzytowy Berlin Charlottenburg z 2.3.40); nie ma śladu, że adresatka odebrała przesyłkę w Warszawie; jest faktem, iż po doklejeniu karteczki z adresem jeńca lub w kopercie została dosłana do obozu; stempelek cenzora obozowego nr.3, niebieska adnotacja o dacie otrzymania przesyłki "30/IV"; korespondencja z jeńcami dozwolona była wyłącznie na specjalnych formularzach, inne przesyłki dopuszczano tylko wyjątkowo; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


800 PLN
Bid
35672

1940 Stalag XIIIA - wczesna, NIEREGULAMINOWA PRZESYŁKA - koperta z listem wysłana 29.1 z Tarnowa do obozu, stempelek cenzury D9, bardzo ciekawa treść, urywek: "Głowimy się ciągle, gdzie Ty przebywasz i jakim sposobem z niewoli bolszewickiej dostałeś się do niemieckiej."; na mocy porozumień niemieckich i sowieckich okupantów dokonywano wymiany polskich jeńców między agresorami, stronie niemieckiej przekazywano osoby z terenów polskich zajętych przez Niemców, a stronie sowieckiej przekazywano jeńców zamieszkałych na ziemiach wschodnich zajętych przez Armię Czerwoną (wymiana objęła tylko szeregowców); dalsze fragmenty treści dotyczą stosunków panujących na terenach zajętych przez sowietów, a także położenia Żydów w GG; niezwykle ciekawy dokument mówiący bardzo wiele o losach Polski i Polaków w czasie II wojny; walor w idealnym stanie zachowania.


400 PLN
Bid
35673

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Györ, wczesny, nietypowy rodzaj formularza, datowany 3.II, wysłany 9.II z Komarom do Nowego Sącza; stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Dijmentes. Belligerante interne", pieczęć komendantury obozu; stempelek cenzury CENZURALVA, dodatkowo parafka cenzora; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
Bid
35674

1940 Oflag XIIA - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 18.11 z obozu do Sompolna; stempelek cenzora nr.5; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


30 PLN
Bid
35675

1940 Oflag XVIIIA - oryginalne zdjęcie o wymiarach 138x90 mm na odwrocie podpis "Fotografia ołtarza w kaplicy Wielkanoc 1940r." i stempelek cenzury z numerem 3 i parafką cenzora; dobry stan zachowania.


120 PLN
Bid
35676

1940 Stalag IIA - formularz wczesnego nakładu wysłany 27.II z Warszawy do obozu w adresie podano nazwę miejscowości Neu Brandenburg, polski przedwojenny wirnik nadawczy urzędu Warszawa 1, stempelek odbiorczy - datownik biurowy - "5.3.1940", stempelek cenzora nr.7 z adnotacją po polsku "miejscowości nie podawać"; dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
Bid
35677

1940 kartka z oflagu VIIB w Bawarii do Generalnego Gubernatorstwa. Rzadko spotykana cenzura obozowa w języku polskim!


90 PLN
Bid
35678

1940 Oflag XIA, karta wysłana 14.7 z obozu do Będzina, ładnie odciśnięty niecodzienny stempelek cenzury obozowej nr.2 - z wizerunkiem liścia koniczyny na tarczy; bardzo dobry stan zachowania; temat - FLORA.


60 PLN
Bid
35679

1940 kartka od internowanego Polaka z węgierskiego Komarom do Polski, liczne stemple cenzury.


60 PLN
Bid
35680

1940 KOZIELSK, przesyłka do oficera zamordowanego w Katyniu, list polecony wysłany 1.XII z Warszawy do obozu w Kozielsku (Kozielsk, obwód smoleński, skrytka pocztowa 12), przejściowy datownik Mińsk 26.12; niestety adresat tej przesyłki nie żył już od kilku miesięcy dlatego przesyłkę skierowano do Moskwy, gdzie odciśnięto stempelki: "RETOUR Moscou-rebuts" oraz do tej pory nieznany "Retour non reclame" i odesłano do nadawcy - zwracano nieliczne przesyłki, głównie polecone pozostałe były niszczone; zalepka i okrągła pieczęć cenzury niemieckiej, oraz dwa numery rejestracyjne przesyłki poleconej; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin; gwarancja Schmutz.


4 800 PLN
Bid
35681

1940 kartka od internowanego na Węgrzech żołnierza z Budapesztu do Puław w GG, stemple cenzury niemieckiej.


70 PLN
Bid
35682

1940 kartka od internowanego na Węgrzech żołnierza z Budapesztu do Puław w GG, stemple cenzury niemieckiej.


70 PLN
Bid
35683

1940 Dulag Krakau, obóz przejściowy - szpital dla polskich jeńców wojennych - Kraków, ul.Skarbowa 2, karta pocztowa z Warszawy wysłana 23.3.40 do adresata znajdującego się w szpitalu jenieckim w Krakowie, stempelek cenzury obozowej; przesyłki z dulagów należą do najrzadszych walorów działu poczt jenieckich, ze względu na bardzo krótki okres ich funkcjonowania (kilka miesięcy) walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
Bid
35684

1940 kartka z Stalag II B Hammerstein – niemiecki obóz jeniecki, który zlokalizowany był na zachód od miasta Czarne na Pomorzu, stempel cenzury obozu, piękna ikonografika wnętrza baraku.


280 PLN
Bid
35685

1940 Stalag VIIA Moosburg, listownik wysłany z obozu do Warszawy, stempelek cenzora numer 22.


40 PLN
Bid
35686

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, listownik z obozu wysłany do Nowej Wsi, rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerhaft verpacken, da sonst aus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten" dotyczący opakowań paczek i zakazu przesyłania prasy, stempelek cenzora obozowego nr 13.


60 PLN
Bid
35687

1940 Stalag IIIA Lückenwalde, listownik z obozu wysłany do Nowej Wsi, rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerhaft verpacken, da sonst aus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten" dotyczący opakowań paczek i zakazu przesyłania prasy, na odwrocie stempelek cenzora obozowego nr 14.


60 PLN
Bid