The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 110. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34154

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
34155

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria kasowana, wysoko wyceniana (Fi.5600.-), gwarancja Gryżewski, każdy znaczek Schmutz.

Fi.1-12
5 000 PLN
34156

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria z czytelnie odbitymi kasownikami na specjalnej kopercie Polskiego Konsulatu ze stemplem urzędowym "Orzeł z napisem POCZTA POLSKA KONSTANTYNOPOL" na odwrocie, wysoko wyceniana (Fi.6000.-), gwarancja Gryżewski.

Fi.1-12
5 500 PLN
34157

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
34158

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
34159

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
34160

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
34161

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.2500.-) ze znacznie przesuniętym w górę nadrukiem "ODESA", pod nim szczątkowy nadruk podwójny, ale słabszy niż na parce oferowanej na tej aukcji, ładny stan zachowania, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
4 000 PLN
34162

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, parka znaczków za 1 mk. z piątej i szóstej kolumny, z nadrukiem ODESA na bardzo się różniącym poziomie, co niespotykane na prawym znaczku szczątkowy nadruk podwójny na poziomie nadruku znaczka lewego, parka ciekawie zaprezentowana na karcie wybitnego eksponatu, piękny stan zachowania, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.5ax + 5ax Np
Mi.5 + 5
18 000 PLN
34163

1919 Konstantynopol, wydanie przedrukowe polska karta pocztowa za 15 fen. z nadrukiem LEVANT (Fi.2000.-), na odwrocie delikatna odbitka drugostronna nadruku (abklatsch); bardzo rzadka jako czysta, najczęściej spotykana z ostemplowaniem grzecznościowym; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejania na kartę albumową); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 800 PLN
34164

1919-20 POLSKA POCZTA w TURCJI, prawdopodobnie tzw."wydanie fantazyjne", na ich korzyść może świadczyć fakt, że w przeciwieństwie do innych wydań o tym charakterze są bardzo rzadkie i praktycznie niespotykane w handlu, co ciekawe znaczki były denominowane w walucie tureckiej, gwarancja dawnego eksperta PZF.


800 PLN
34165

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku (Fi.20000.-), cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522; list z 2.XI. ma numer 475, a publikowany przez prof.J.Auleytnera z 31.XII numer 569, co świadczy, że przez miesiąc wysyłano poprzez konsulat tylko około 50 listów poleconych; zachowało się ich tylko kilka, to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; znaczków z nadrukiem PPC używano zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
20 000 PLN
34166

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", na podlepkach, wszystkie znaczki gwarancja (dwa ostatnie Schmutz).

Fi.26-32
Mi.I-VII
80 PLN
34167

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
34168

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został on dokładnie przebadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona; niecodzienna i ciekawa historia - kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
3 200 PLN
34169

1922 Port Gdańsk, DZIELONY ZNACZEK DOPŁATY ZA 200 FEN na polskim pomocniczym adresie przesyłkowym na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Horodenka - według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" formularz 1.42 o stopniu rzadkości R - rzadkie (11-20 znanych egzemplarzy), doskonale odciśnięty 8.3 bardzo rzadki i wysoko wyceniony datownik "GDAŃSK NOWY PORT" (WOLFF+420.-; Vogels 0.1.1 - stopień rzadkości R - rzadkie 11-20 znanych odbitek); czerwona pieczęć z godłem "Główny Urząd cłowy" i rzadko spotykany trzywierszowy stempelek "nadeszło dnia .../ odebrano dnia .../ Składowe ..."; na odwrocie znaczki dopłaty w tym dzielony znaczek za 200 fen - ten przypadek (200 fen - Horodenka 10.5.1922) odnotowano w dziale frankatur zastępczych (patrz Polskie Znaki Pocztowe t.III str.110) - unieważnione 10.V; datownik przejściowy Przemyśl z 6.V; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania (skart poziomo zgięty); gwarancja.

Fi.D22, D42, D45
3 200 PLN
SOLD
34170

1925 Port Gdańsk, FDC - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z nadrukiem PORT GDAŃSK, seria na wycinkach skasowana w pierwszym dniu obiegu - 5.I. w Polskim Urzędzie Gdańsk 3 rzadkim datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.3 GDAŃSK" z wyróżnikiem "b" w pierwszym dniu jego stosowania - w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" skatalogowanym pod numerem 3.1.1b.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); doskonały stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-11
1 000 PLN
34171

1925 Port Gdańsk, seria stemplowana, gwarancja Walocha.

Fi.1-11
100 PLN
34172

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 200 PLN
34173

1925 Port Gdańsk, list polecony z oddziału Banku Handlowego w Gdańsku do Sosnowca, erka polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku nr 3 z wyróżnikiem a - w książce H.Vogelsa stopień rzadkości określono jako RRR - wyjątkowo rzadkie, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.4, 10
1 600 PLN
34174

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.8 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" pod mostkiem, datownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.5
200 PLN
34175

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.2.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
400 PLN
34176

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", bardzo rzadka pieczęć urzędowa nietypowo użyta do unieważnienia znaczka obiegowego za 5 gr. z nadrukiem PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
80 PLN
34177

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways (1), (2).

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 100 PLN
34178

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
34179

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.345.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
300 PLN
34180

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12b B3
Mi.15I 
60 PLN
34181

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem formą II na znaczku podstawowym wczesnego nakładu (210I), 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 29 VI 1931 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.14a
Mi.14
500 PLN
34182

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
34183

1926 Port Gdańsk, znaczek z niskim nadrukiem, gwarancja i opis Walocha.

Fi.14aIIx
450 PLN
34184

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 3 IV 29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Nałęczowa; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.14c
Mi.17
150 PLN
34185

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
SOLD
34186

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, widokówka przesłana 19.VIII z Helu do Banku Polskiego w Warszawie ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28 - wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy urzędu WARSZAWA 20 z 20.VIII i datownik kancelaryjny banku z błędnie ustawioną nazwą miesiąca (lipiec zamiast sierpień) "22 LIP.1927"; polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały polskiemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2 znajdującemu się na Dworcu Głównym w Gdańsku, oprócz nich kursowały też ambulanse podległe urzędom pocztowym w Polsce, wymiana przewożonej przez nie poczty "z" i "do" Polski odbywała się również za pośrednictwem tego urzędu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN
34187

1928 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe 10 gr "kolumna Zygmunta" i wydanie przedrukowe na czerwonobrązowym znaczku obiegowym za 25 gr z J.Piłsudskim - frankatura mieszana, list zleceniowy koperta - druk o sygnaturze M.P.i T.53 (III.-928) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Mławy; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No1" z wyróżnikiem "e" pod mostkiem z dnia 25.XI - najpóźniejsza znana data jego użycia!!! (katalog Wolff'a jako krańcową datę użycia podaje 12.XI); czerwony stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.13, 16a
Mi.16, 19b
500 PLN
34188

1928 firmowy list polecony z Warszawy do Gdańska, na odwrocie stempel odbiorczy polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku.

Fi.209, 210
80 PLN
34189

1928 Port Gdańsk, OPŁATA RYCZAŁTOWANA - karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 30.5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa w Szubinie; stempelek "OPŁATA RYCZAŁTOWANA na mocy art.23 ustawy z dn.3.VI.1924 r. o Poczcie, Telegrafie, Telefonie", ładnie odciśnięty jeden z najrzadszych gdańskich datowników "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem; stempel znany wyłącznie z okresu 4.4.-14.12.1928; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji - karta zmniejszona); gwarancja Krawczyk.


800 PLN
34190

1929 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
SOLD
34191

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska, znaczek w rzadkim kolorze jasno żółtobrązowym, bardzo dobry stan.

Fi.16b
600 PLN
34192

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska, datownik z wyróżnikiem "T".

Fi.19
160 PLN
34193

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1600.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN