The auction will start on 19.04.2024

Auction 109. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20892

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
20893

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 5.1 z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
20894

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (datownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp3x
40 PLN
20895

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 27.VII.1918 z urzędu etapowego w Kielcach (datownik z wyróżnikiem a) do Legnicy, cenzury austriacka i niemiecka; dekoracyjna całość.

Fi.Cp3x
50 PLN
20896

1916 całostka z opłacona odpowiedzią w bardzo dobry stanie.

Fi.Cp4
40 PLN
20897

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN
SOLD
20898

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN
20899

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka - w związku z podwyższeniem od 1.X.1918 taryfy - urzędowo dofrankowana; według opracowania pp. J.Berbeki i P.Pelczara "Przegląd Filatelistyczny" zeszyt specjalny 2: "W miarę wzrostu taryfy, do kartek po 7½ fen pracownicy poczty niemieckiej doklejali znaczki po 2½ fen z nadrukiem "Gen.-Gouv. Warschau". Doklejanie znaczków prowadzono krótko (6 tygodni) i tylko na bieżące potrzeby, a nie na zapas, stąd w chwili przejmowania magazynów pocztowych przez Polaków tylko nieliczne kartki posiadały doklejki"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6, 6
60 PLN
20900

1916 okupacja niemiecka Belgii, dekoracyjna koperta firmowa ofrankowana znaczkiem I wydania, wysłana 25.3 z Sint Gillis do Merchienne-au-Pont, znaczek unieważniony poprzez kreślenie ołówkiem kopiowym, dodatkowo skasowany stemplem cenzury w Gandawie (Gent); datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.3 
140 PLN
20901

1916 kartka dla obszarów działań 9 Armii - na terenie dzisiejszej Rumunii.


40 PLN
20902

1916 kartka z Łodzi do Niemiec przez Poznań, stempel cenzury z Poznania.


100 PLN
20903

1916 list firmowy z Ciechocinka do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.


150 PLN
20904

1916 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").

Fi.Cop Ix
400 PLN
20905

1917 list firmowy z Warszawy do Wiednia, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.2, 3
25 PLN
20906

1917 list polecony z Rawy do Grodziska, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 5
120 PLN
20907

1917 kartka z Warszawy do Torunia, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu.

Fi.2, 6
20 PLN
SOLD
20908

1917 list firmowy z Warszawy do Wiednia, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.2, 10
25 PLN
20909

1917 list firmowy z Warszawy 13.3. do Wiednia, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.11
25 PLN
20910

1917 list z Warszawy 14.12. do Wiednia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.12b
15 PLN
20911

1917 firmowa kartka polecona nadana z poczty etapowej w Lublinie ze stemplem z wyróżnikiem c do Skalmierzyc, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Lublinie i stempel odbiorczy na froncie.

Fi.35
108 PLN
SOLD
20912

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 80 hal na adresie przesyłkowym (skart) do paczki wysłanej 22.VI z Radomia do Końska, znaczek skasowany datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT RADOM z wyróżnikiem "c", na odwrocie bośniackie znaczki dopłaty za 1 i 4 hal skasowane 23.VI datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT KOŃSK, odciśniętym dodatkowo obok; dla skartów opłaconych znaczkami poczty polowej katalog przewiduje wysokie dopłaty do ceny znaczków na liście (Fi.400.-), również prawidłowo użyte na terenach polskich znaczki bośniackie są rzadkie; dobry stan zachowania (niewielkie odbarwienia).

Fi.41, 20 (P1), 23 (P4)
400 PLN
20913

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria kasowana.

Fi.53-72
150 PLN
20914

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria czysta bez podlepki (Fi.480.-).

Fi.53-72
420 PLN
20915

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 7.4 z Pabianic do Monachium, stempel listowy "Kaiserlich Deutsches Polizei-Prasidium Lodz, Kreisamt Pabianice", monachijski stempelek nadejścia.

Fi.Cp6
Mi.P5 
50 PLN
20916

1917 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 14.4.1918 z Warszawy do Kolonii, dodatkowy stempelek "ALLGEMEINES DEUTSCHES CASINO Warschau Nowy-Świat No67.".

Fi.Cp6
Mi.P5 
30 PLN
20917

1917 okupacja niemiecka Rumunii - karta pocztowa ostemplowana grzecznościowo 15.I.1918 w Bukareszcie; przebarwienia.


Mi.P3 
10 PLN
20918

1917 listownik niemieckiej poczty polowej z stemplem marynarki wojennej do Rotterdamu.


80 PLN
20919

1917 list polecony z Chrzanowa do Kopenhagi, stempel i zalepka cenzury wojskowej z Cieszyna, stempel odbiorczy.


100 PLN
20920

1917 kartka z Krakowa do Nowego Targu, fotoatest Jendroszek.


150 PLN
20921

1918 poczta lokalna na obszarze okupowanym przez X Armię, znaczek doręczeniowy za 40 Pfennigów, bardzo rzadki znaczek w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1
3 500 PLN
20922

1918 poczta lokalna na obszarze okupowanym przez X Armię, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.1-2
1 500 PLN
20923

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczek za 10/3 h. (Fi.550.-) z błędami nadruku z poz.13 opisanym przez J.Bulata "odległość między cyfrą 10 a górnym napisem mniejsza - 13 mm" oraz dodatkowo "pęknięte k i p" (inne błędy Fi+50% dopłaty), piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.6
Mi.2 
400 PLN
20924

1918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczek za 10/3 h. (Fi.550.-) z błędem na poz.6 pokazanym przez J.Bulata "trójkąt zamiast kropki po P" (inne błędy Fi+50% dopłaty), piękny stan zachowania, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.6
Mi.2 
400 PLN
20925

1918 kartka z Warszawy do Strzemieszyc, stemple cenzury wojskowej z Piotrkowa i Poznania.

Fi.9
30 PLN
20926

1918 list firmowy z Warszawy 18.8. do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej.

Fi.12a
45 PLN
20927

1918 przekaz paczkowy z Pabianic do Niemiec.

Fi.15, 16
250 PLN
20928

1918 list polecony z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu i stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.16
90 PLN
SOLD
20929

1918 kartka nadana z poczty etapowej w Dąbrowie do Austrii, stempel cenzury wojskowej w Dąbrowie i Cieszynie.

Fi.Cp1
80 PLN
20930

1918 kartka z Koniecpola do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Kielcach.

Fi.Cp3
150 PLN
20931

1918 kartka z Opatowa do Ostrowca, stempel cenzury wojskowej w Kielcach i stempel Magistratu w Opatowie.

Fi.Cp3
60 PLN
SOLD