The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11237

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterka w postaci uszkodzonego prawego brzegu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
Mi.2
50 PLN
11238

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
50 PLN
11239

1918 seria pomnikowa, miejscowa kartka nadana 24.11.18 w Warszawie, zawyżona opłata wynosząca za kartkę 10 fenigów.

Fi.2, 3
400 PLN
11240

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
11241

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
11242

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
11243

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
11244

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze żółtobrązowym / żółtoszarym z poz. 36 z charakterystycznym odbiciem brzegu formy, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
70 PLN
11245

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
11246

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
11247

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "Poezta", lewy dolny znaczek z błędem "kropka w k", znaczek z błędem B1 opis i gwarancja Schmutz.

Fi.2B1, B3
Mi.2
100 PLN
11248

1918 seria pomnikowa, sześcioblok z końcowej fazy druku, środkowy lewy znaczek z błędem "uszkodzone litera N", dolny lewy znaczek z błędem "wyszczerbiona litera P w Poczta".

Fi.2B2, B4
Mi.2
120 PLN
11249

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
11250

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja Falkowski.

Fi.2B6
Mi.2
50 PLN
11251

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
11252

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
40 PLN
11253

1918 seria pomnikowa, znaczek z niedodrukiem brzegowym prawej części znaczka podstawowego, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
11254

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, nominał na dole znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
11255

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem z Pabianic.

Fi.3
Mi.3
50 PLN
11256

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
11257

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
11258

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
11259

1918 seria pomnikowa, miejscowy list polecony z Warszawy nadany 21.02.19, prawidłowa opłata pocztowa paskiem pięciu znaczków za 10 fen.

Fi.3
Mi.3
500 PLN
11260

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
60 PLN
11261

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym uszkodzeniem rysunku znaczka podstawowego po prawej, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 MK
50 PLN
11262

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, cały napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, a prawie cały 10 FEN. 10 na dole znaczka, poza cieniem śladu po podlepce ładny stan zachowania, gwarancja krawczyk.

Fi.3 MK
120 PLN
11263

1918 wydania prowizoryczne, list polecony z Łodzi nadany 11.1.19 do Danii, opłata mieszana frankaturą znaczków wydań warszawskich, stempel cenzury przy MSZ, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.3, 15I
2 000 PLN
11264

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
11265

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
40 PLN
11266

1918 seria pomnikowa, czworoblok stemplowany w Kaliszu, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
36 PLN
SOLD
11267

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
11268

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
11269

1918 seria pomnikowa, sześcioblok na wycinku z listu, górny lewy znaczek z błędem "Poezta", prawy środkowy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", dolny prawy znaczek z błędem "I zamiast prawej cyfry 1".

Fi.3B1, B7, B8
Mi.3
120 PLN
11270

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona prawa częśc litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
60 PLN
11271

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
11272

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B3
Mi.3
40 PLN
SOLD
11273

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
11274

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do litery l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B6
Mi.3
55 PLN
SOLD
11275

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do litery l", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
11276

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3No
Mi.3K
450 PLN