The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 108. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
10265

1823 obwoluta stu z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy.


100 PLN
10266

1840 obwoluta listu z Zirke (Sieraków) do Birnbaum (Miedzychód).


50 PLN
10267

1846 obwoluta listu z Strzepcz do Gdańska.


120 PLN
10268

1850/7 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 570 - Halbau (Iłowa), 1179 - Pyritz (Pyrzyce) i 1439 - Stettin (Szczecin).

Fi.2, 3, 4, 6
160 PLN
SOLD
10269

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
10270

1850 znaczek na wycinku unieważniony rzadkim stemplem numerowym z obecnych ziem polskich "1478" z Tannhausen w Prusach Zachodnich, dzisiaj Jedlinka Zdrój.


Mi.2
70 PLN
10271

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 535 - Greiswald i 942 - Mettkau (Mietków).


Mi.2
100 PLN
10272

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 556 - Gülzow (Golczewo) i 993 - Naugard (Nowogard).


Mi.2
100 PLN
10273

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 741 - Königsberg (Chojna), 852 - Liegnitz (Legnica) i 994 - Naumburg (Nowogród Bobrzański).


Mi.2
120 PLN
10274

1850 NISKO, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Nisku, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
80 PLN
10275

1850 KRAKAU, parka austriackich znaczków za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowana datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
50 PLN
10276

1850 GLINIANY, austriacki znaczek za 3 kr I wydania z 1850 roku, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Glinianach, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
150 PLN
10277

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 495 - Glogau (Głogów), 852 - Liegnitz (Legnica) i 987 - Muskau (Mużaków).


Mi.4
120 PLN
10278

1850 list z Elbing (Elblag) do Szczecina, znaczek unieważnione pruskim stemplem numerowym 374.


Mi.4
56 PLN
SOLD
10279

1850 KRAKAU B.H., znaczek za 9 kr I wydania z 1850 roku, skasowany datownikiem na dworcu kolejowym w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.5
60 PLN
10280

1850 Jordanów, austriacki znaczek pierwszego wydania z 1850 roku unieważniony kasownikiem w Jordanowie.


Mi.5
100 PLN
10281

1853 KRAKAU, austriacki gazetowy znaczek skarbowy (Zeitungsstempelmarke) za 2 kr I wydania z 1853 roku, skasowany datownikiem w Krakowie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.Z1
150 PLN
10282

1853 obwoluta listu towarzyszącego paczce z Krotoszyna.


80 PLN
10283

1856 obwoluta urzędowego listu polecony z Rawicza do Berlina.


80 PLN
10284

1857 po, znaczek pruski I wydania za 3 Sgr na koszulce listu z miejscowości Wrocki do Grudziądza, skasowany bardzo rzadkim stemplem numerowym 1912 - Wrocki (Wrotzk), powyżej odciśnięty dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy WROTZK 19 5; wycena na liście ponad 2000 euro, niestety koszulka bardzo mocno obcięta.


Mi.4
800 PLN
10285

1858 STANISLAU, austriacki znaczek za 10 kr II wydania z 1858 roku z mocno przesuniętą perforacją pionową, skasowany polskim datownikiem z ozdobnikami w Stanisławowie; dobry stan zachowania.


Mi.14I
100 PLN
10286

1859 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Iarocin (Jarocin).


Mi.10a
300 PLN
10287

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Alt Colziglow (Kołczygłowy).


Mi.11a
150 PLN
10288

1861 obwoluta listu z Zirke (Sieraków Wielkopolski) do Poznani opłacony dwoma znaczkami za 1/2 Silbergroschen wydania z 1859 roku, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo dobry stan zachowania..


Mi.13a
1 800 PLN
10289

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
10290

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy, odręczna adnotacja miejsca nadania listu.


200 PLN
10291

1863 DELATYN, austriacki znaczek za 5 kr V wydania z 1863 roku, skasowany polskim datownikiem w Delatynie, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.32
68 PLN
SOLD
10292

1863 Buczacz, austriacki znaczek wydania z 1863 roku unieważniony kasownikiem w Buczaczu.


Mi.32
35 PLN
SOLD
10293

1863 obwoluta listu towarzyszącego paczce z Neugard (Nowogard) (stempel lekko poprawiany) do Stettin (Szczecin), na odwrocie pieczęć lakowa.


50 PLN
10294

1863 kompletny składany list z Gdańska do Wrocławia opłacony znaczkami wyciętymi z kopert.


1 000 PLN
10295

1867 Trzebinia, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony kasownikiem w Trzebini.


Mi.37
25 PLN
SOLD
10296

1870 kartka z Nowego Sącza na Morawy.


15 PLN
10297

1871 BRODY BAHNHOF, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem na dworcu kolejowym w Brodach, znaczek z fragmentem arkuszowego znaku wodnego; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.37
120 PLN
10298

1871 TYMOWA, austriacki znaczek za 10 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Tymowej, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.38
51 PLN
SOLD
10299

1872 DZIERŻONIÓW - I WYDANIE ZNACZKÓW RZESZY NIEMIECKIEJ UŻYTE W PIERWSZYM TYGODNIU OBIEGU, znaczek pierwszego (po zjednoczeniu Rzeszy w 1870 roku) wydania znaczków ogólnoniemieckich za 1 Gr. - wprowadzony do obiegu 1.1.1872, na liście z sądu powiatowego datowanym 4.1 (czwartek), a wysłanym 8.1 (poniedziałek) z Dzierżoniowa do miejscowości Bielawa (Langenbielau), znaczek skasowany dwuwierszowym w ramce stemplem REICHENBACH I/SCHL. STADT POST EXPED., na odwrocie stempelek nadejścia 9 1; w przypadku wydań klasycznych, dla przesyłek z początkowego okresu ich stosowania katalogi przewidują bardzo wysokie dopłaty; wczesna przesyłka z obszaru ziem polskich; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.4
1 600 PLN
10300

1872 POLANÓW, znaczek niemiecki za ½ Gr I wydania skasowany na wycinku efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) POLLNOW w Polanowie - wysoka wyceniana katalogowa (Feuser +600.-); bardzo dobry stan zachowania.


Mi.14
600 PLN
10301

1874 TORUŃ, znaczek niemiecki za 1 Gr skasowany efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel) THORN w Toruniu; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.19
80 PLN
10302

1874 karta pocztowa z napisami niemieckim i ukraińskim znacznie przesunięty znak opłaty - wydrukowano go częściowo na ramce okalającej kartę; wysłana 24/7 z miejscowości Mikulińce do Lwowa, datownik odbiorczy z 25/7 na froncie; dobry stan zachowania.


Mi.P21
150 PLN
10303

1874 dwujęzyczna całostka (niemiecko - polska) wysłana z urzędu pocztowego Kraków Dworzec.


30 PLN
10304

1876 obwoluta listu z Neustadt (Prudnik) do Głogówka.


Mi.33
100 PLN