The new auction will start soon

Auction 104. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22534

1944 NAJWCZEŚNIEJSZY STEMPEL POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - WARSZAWA W OGNIU - datownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 05.8. czyli pierwszego dnia obiegu (stosowany do dnia 14.8.), to najwcześniejsze znane dotąd użycie jakiegokolwiek stempla powstańczego, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk, fotoatest z opisem daty (05.-8.1944) i oznaczeniem rzadkości (RRR) kończy się zdaniem "Eine große Stempelrarität vom Warschauer Austand 1944" Petriuk BPP.

Fi.11
4 000 PLN
22535

1944 POCZTA POLOWA - ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE, list nadany 11.9 duży dwuobrączkowy datownik o średnicy 29 mm z literą A w wyrazie POLOWA znajduje się poniżej 1944 - Gryżewski typ 20 (Fi.4500.-) - we wrześniu spotyka się go na poczcie Śródmieście Południe z częściowo lub całkowicie nieodbitymi obrączkami i mostkiem; na odwrocie stempelek "CENZUROWANO No 19" - Gryżewski typ 5; dodatkowy trzywierszowy stempel "POCZTA POLOWA 1-VIII-1944 / WARSZAWA" - Gryżewski typ 16b (Fi.+1000.-) używany wcześniej przez Pocztę Polową AK w urzędzie na ulicy Szpitalnej; zwraca uwagę koperta firmowa "INTERSPED" - taką samą kopertę, ale ze znaczkiem Poczty Polowej, wysłaną 25.9 ze śródmieścia Południowego pokazał Zbigniew Mikulski w swoim artykule w Filatelistyce 7/8 1994 - ryc.36a; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.16b, 18b, C5
3 500 PLN
22536

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 50+1 zł., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż fałszerstwo nie jest trudne do identyfikacji, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego.

Fi.59 FFi
200 PLN
22537

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Fi.84
8 000 PLN
22538

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w ładnym stanie, gwarancja.

Fi.113-7
3 800 PLN
22539

1944 I wydanie definitywne, czysta seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy (Fi.4000.-), mimo niewielkich przebarwień bardzo ładny, znacznie lepszy niż przeciętny stan zachowania, gwarancja z oznaczeniem typu każdego znaczka Schmutz.

Fi.113-17
3 800 PLN
22540

1944 seria wydania definitywnego poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczki w bardzo ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.113-17
4 000 PLN
22541

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.114
700 PLN
SOLD
22542

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.115
700 PLN
22543

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej - być może przyczynie takiego błędu perforacji, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116 B5
2 400 PLN
22544

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.117
700 PLN
22545

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
22546

1944 karta poczty harcerskiej z nadrukiem na formularzu niemieckiej poczty polowej, gwarancja Pelczar.

Fi.Fp1
4 000 PLN
22547

1944 PRZESYŁKA OD DOWÓDCY SIŁ DESANTOWYCH PRZYCZÓŁKA NA KĘPIE POTOCKIEJ, kartka pocztowa wysłana 22.7. przez ppor. Zygmunta Awinowickiego, który brał udział w desancie oddziałów 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty na Kępę Potocką (na wysokości Marymontu) w nocy z 16/17.IX, w trakcie niezwykle ciężkich walk ppor.Z.Awinowicki przejął dowodzenie na przyczółku po rannym dowódcy batalionu i postanowił walczyć do końca, ostatni jego meldunek nadany do artylerii na praskim brzegu Wisły brzmiał "Kierujcie ogień na nas, kierujcie ogień na nas"; mordercze walki toczyły się do 21.IX, kiedy to Niemcy zlikwidowali desant, a garstka ocalałych polskich żołnierzy - unosząc trzykrotnie rannego ppor.Z.Awinowickiego - pod gradem kul wycofała się na Pragę; Zygmunt Awinowicki operowany w polowym szpitalu przeżył, ale do końca życia pozostał inwalidą wojennym, za odwagę w czasie walk w Warszawie otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Walecznych;
karta do żony Elizy w ramach deportacji ludności polskiej wywiezionej z terenów Rzeczpospolitej zajętych przez sowietów do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie, za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 obsługującej 6 Pułk Piechoty 2 Dywizji Piechoty - wysłana 22.7, kiedy to w Lublinie ogłoszono Manifest PKWN; w dniu tym na wojskowej korespondencji poczta polowa używała czerwonego tuszu do stemplowania przesyłek; cenzura 15384, kasownik odbiorczy na froncie; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


2 400 PLN
22548

1944 przesyłka do kobiety-żołnierza AK osadzonej po zakończeniu Powstania w stalagu XIA, życzenia z okazji Bożego Narodzenia wysłane do obozu przez YWCA - Stowarzyszenie Żeńskiej Młodzieży Chrześcijańskiej, organizacji która, podobnie jak YMCA w przypadku mężczyzn, prowadziła m.in. akcję opieki nad jeńcami, na odwrocie karnetu stempelek cenzury obozowej; niespotykany walor w niezłym stanie zachowania (rozdarcie, niewielkie zagniecenie i punktowe przebarwienia).

W ostatnich dniach Powstania Niemcy pod naciskiem zachodnich aliantów przyznali powstańcom prawa żołnierskie, na mocy umowy kapitulacyjnej do niewoli niemieckiej trafiło około 3000 kobiet żołnierzy AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego, od 6.10.1944 kierowano je do obozów, grupę około 400 kobiet związanych z 21 pułkiem piechoty z Żoliborza przewieziono do stalagu XIA.


350 PLN
22549

1944 znaczek GG serii widoki zabytkowych budowli za 2 zł stemplowany grzecznościowo stemplem powstańczym typu 16 "POCZTA POLOWA / 1-VIII-1944 / WARSZAWA", nie mylić z nadużytymi ostemplowaniami tak zwanego wydania Embicza, znaczek z załamaniem widocznym od strony gumowanej, bardzo rzadkie i niespotykane, znaczek gwarancja , jako znaczek stemplowany.


600 PLN
22550

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - list żołnierza niemieckiego!!! do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności, stempelek wpływu z 15.XII.1944 roku; jako adres zwrotny podano numer poczty polowej 64795, pismo zakończone tradycyjnym, w tamtym okresie, niemieckim pozdrowieniem.


100 PLN
22551

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - całostka wysłana 29.12 z Gorsbach do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności; stempelek wpływu z 3.I.45; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
22552

1945 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - listownik wysłany 1.1 z Haldensieben do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie - instytucji pośredniczącej i pomagającej w poszukiwaniach ludności.


120 PLN
22553

1969 poczta harcerska zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
22554

1982 poczta harcerska zorganizowana w Wilanowie z okazji 38 rocznicy Powstania Warszawskiego.


10 PLN
22555

1994 (?) ARMIA KRAJOWA POCZTA POLOWA obwodu Błonie "Bażant", dwie pamiątkowe winietki w formie znaczka wykonane metodą fotograficzną, na kopercie zaadresowanej grzecznościowo do koła byłych żołnierzy Armii Krajowej w Londynie, ciekawostka.

Partyzanci AK Obwodu Błonie kryptonim "Bażant" w ramach Grupy "Kampinos" bronili wraz z powstańcami warszawskimi jednego z głównych bastionów obronnych Żoliborza, gmachu gimnazjum im. księcia Józefa Poniatowskiego tzw. "Poniatówki", gdzie walczono krwawo aż do kapitulacji Żoliborza w dniu 30.IX.1944. "Chłopcy z lasu", w większości kompletnie umundurowani według przedwojennych regulaminów i dobrze uzbrojeni byli przez warszawiaków przyjęci z radością i nadzieją.


50 PLN