The new auction will start soon

Auction 104. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22556

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
22557

1926 Judaica - "Deutsch Amerikanische Seepost Hamburg - New York" znaczki na wycinku z widokówki, wysłanej 17.7 z agencji pokładowej statku ss "Albert Ballin".

W 1935 ze względów politycznych (Ballin był Żydem) nazwę statku zmieniono na "Hansa", 6.III.1945 roku podczas ewakuacji Gdyni, po wyjściu z portu, w okolicach Warnemünde statek wszedł na minę i zatonął; podniesiony przez Rosjan i wyremontowany, jako jednostka pasażerska "Sowiecki Sojuz" pływał do 1981 roku.


Mi.356X, 357X 
40 PLN
22558

1933 Judaica - list z jednej z największych na świecie szkół talmudycznych Jesziwy Mirskiej (Mirrer Yeshivah), wysłany 24.XII w kopercie firmowej do Filadelfii; bardzo dobry stan zachowania; w czasie II wojny szkoła ta przeszła prawdziwy exodus: z Miru pod kierownictwem rabinów Szmulewicza i Lewensteina, poprzez Litwę, Syberię, Japonię, dotarła do Szanghaju, gdzie pozostawała i funkcjonowała do 1947 roku, po wojnie podzieliła się na dwa campusy w Jerozolimie i Brooklynie; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.238d, 252
Mi.270, 273 
350 PLN
22559

1934 Judaica, WILEŃSZCZYZNA - RADUŃ, list z jesziwy "Chofetz-Chaim" - szkoły talmudycznej założonej w 1864 roku w miejscowości Raduń, wysłany 27.VI w kopercie firmowej do Filadelfii, stempel odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; walor z kolekcji G.Hahne.

Fi.257
Mi.278 
300 PLN
22560

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


600 PLN
22561

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa wysłana 31 3 z Leningradu do Warszawy, prostokątny, trójdzielny datownik odbiorczy getta (Simon +650$) odciśnięty w kolorze fioletowym: w górnej części napis "R.Ƶ.w.W" (Rada Żydowska w Warszawie), w środkowej data "14 IV 41", w dolnej napis "S.P.D.Ƶ." (Składnica Pocztowa Dzielnicy Żydowskiej); okrągły stempelek taryfowy "30 GR S.P.D.Ż." (Simon +400$) opłaty pobieranej za doręczenie przesyłki; czerwony rolkowy stempel cenzury niemieckiej; rzadki walor, który przetrwał zagładę getta warszawskiego i zachował się w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
22562

1942 Getto w Krakowie, karta pocztowa datowana 8.X, wysłana 10.10 do Lozanny w Szwajcarii, idealnie odciśnięty stempelek doręczeniowy poczty getta: "Aufgeliefert durch den Judenrat", która zbierała przesyłki z terenu getta i przekazywała poczcie niemieckiej, okrągła pieczęć cenzury Wehrmachtu i dwa numerowe stempelki cenzury; całość w idealnym stanie zachowania (karta delikatnie zgięta pionowo); gwarancja Falkowski.

Przesyłka wysłana na kilka dni przed największą i najokrutniejszą deportacją z getta krakowskiego, która miała miejsce 28.X.1942, wtedy to Niemcy wywieźli do obozu śmierci w Bełżcu 7000 osób, a na miejscu zamordowali ok. 600 osób - głównie chorych i kalek oraz starców.


3 200 PLN
22563

1942 Getto w Łodzi, formularz tzw. "znak życia" datowany 23.4, wysłany 6.5 z getta w Łodzi do Frankfurtu nad Menem do Żyda (obowiązkowy dopisek Israel przed nazwiskiem); druki te były wysyłane przez Żydów przywiezionych do getta w Łodzi, do rodzin, informujące w lakoniczny sposób o ich aktualnym miejscu pobytu; oferowany tu egzemplarz zawiera dodatkowy tekst "und bittet um Geldsendung." (oczekuje na wysyłkę pieniędzy) stosowany krócej niż dwa miesiące (kwiecień/maj 1942); na froncie w miejscu przeznaczonym na adres nadawcy wydrukowano DER AELTESTE DER JUDEN LITZMANNSTADT i obok miejsca na znaczek DRUCKSACHE; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Schmutz.


3 600 PLN
22564

1942 kartka z getta w Łodzi na formularzu getta do Klattau w Czechach, stempel "DER AELTESTE DER JUDEN / in LITZMANNSTADT", słaby stan zachowania jak na ilustracji.


800 PLN
22565

1943 Getto w Krakowie, fałszywy kasownik na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.45
60 PLN
22566

1943 kupon oszczędnościowy getta w Łodzi.


100 PLN
22567

1944 getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, seria w kompletnych arkuszach, tak jak wydano arkusz znaczka za 10 Pfenigów gumowany, pozostałe niegumowane, doskonały stan zachowania, w tej postaci nieczęsto oferowane, za dopłatą fotoatest.

Fi.1-3 ark.
20 000 PLN
22568

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), unikalne kompletne arkusze (ślad złożenia pomiędzy 3-cią a 4-tą kolumną); tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; każda kolumna ze znaczkami w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978. - przechowanie tak dużego waloru w warunkach wojennych było szalenie trudne, ale udało się zachować doskonały materiał badawczy - występują tu wszystkie usterki opisane przez ekspertów, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.20x1700.-=34000.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A
27 000 PLN
22569

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1700.-), gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
22570

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
22571

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN