The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:
Back

Description

1944 WARSZAWA W WALCE - mający cechy oryginalnego obiegu unikalny wycinek ze znaczkiem wydania przedrukowego dla Śródmieścia za 30 gr. - nadruk typu 2, unieważnionego 11.08. bardzo rzadkim kasownikiem propagandowym urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej - Gryżewski typ 12, (dotąd znanego z grzecznościowych odbitek na znaczkach GG z 8.08.); bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), to jeden z najrzadszych kasowników i w dodatku na najlepszym z możliwych znaczków; gwarancja Krawczyk, z opisem Juhgjohann BPP.

Lot # 22537

Auction 104
Close: Auction is closed
Current price: 8 000 PLN
Catalog: Fi.84
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back