The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22027

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, jedna z trzech najrzadszych odmian tego wydania - znaczek w kolorze ochrowobrązowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, niekatalogowany w Fischerze ani przez Machowskiego, w handlu rzadko spotykany, bardzo ładny stan, gwarancja z opisem odmiany koloru - ochrowobrązowy Schmutz.

Fi.IIIau
3 500 PLN
22028

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 o nakładzie 200 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax2
750 PLN
22029

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
22030

1942 Wdowa i Pocztylion drugiego wydania, komplet 39 Wdów i 4 Pocztylionów stemplowanych na wycinkach, kilkanaście takich kompletów sporządzono tuz po wydaniu znaczków w obozie, które zawierały wszystkie w tym czasie rozróżniane odmiany, w tym wszystkie cztery obecnie katalogowane odmiany Pocztyliona i następujące odmiany Wdowy: 4ax1, 1ax2, 1bx2 (w dwóch mocno się różniących odmianach koloru), 1cx2, 2ax2, 2bx2, 2cx2, 3ax2, 3cx2, 3dx2, 4ax2, 5bx2, 1ax3, 3ex3, 4ax3, 5bx5, 1ay1, 3ay1, 4ay1, 1dy2, 2dy2, 3ay2, 4by3, 1by4, 3az1, 1az2, 3cz3, 1au, 1cu, 1du, 2bu, 2cu, 3au, 3eu i 3fu (bez aktualnie katalogowanych odmian 1dx2, 3ex2, 4bx2, 3ax3 i 3ax4), niezwykle rzadki i dekoracyjny zestaw w pięknym stanie zachowania trudny do skompletowania z pojedynczych znaczków i wycinków, wartość katalogowa Fischer ponad 16.000,- zł, wiele odmian o bardzo małych nakładach, wszystkie wycinki z oznaczeniem odmiany i nakładu z parafką Schmutz.

Fi.1-6
15 000 PLN
22031

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1ay1
160 PLN
22032

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
22033

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
22034

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 o nakładzie 1137 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1bx2
126 PLN
SOLD
22035

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u o nakładzie 203 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
750 PLN
22036

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
150 PLN
22037

1942 dwie Wdowy drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze x2 o nakładzie 957 sztuk, różne odcienie barwy znaczka i papieru, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
300 PLN
22038

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 o nakładzie 1145 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
22039

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u o nakładzie 250 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
450 PLN
22040

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, kasowany na nieoryginalnym wycinku znaczek w kolorze ciemnozielonym na papierze białym gładkim cienkim (nakład 276 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2bx2
300 PLN
22041

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ax2
240 PLN
22042

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze x2 o nakładzie 1014 sztuk, znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, gwarancja i oznaczenie odmiany znaczka Schmutz.

Fi.3ax2
480 PLN
22043

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN
22044

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, UNIKAT - niekatalogowana odmiana; znaczek wydrukowany omyłkowo w kolorze ciemnobrązowym (powinien być wyraźnie inny - lilabrązowy oznaczany jako 3cz3) na papierze żółtawym pionowo żeberkowanym grubym - to jedyny znany dotąd egzemplarz w tym kolorze spośród wszystkich 127 szt. wydrukowanych na tym papierze (z3), żeberkowanie wyraźnie widoczne na skanie od strony rysunku; ze zbioru członka Obozowej Komisji Pocztowej Stanisława Megiela, gwarancja i opis 3IIaz3 Schmutz.

Fi.3az3
15 000 PLN
22045

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
220 PLN
22046

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
220 PLN
22047

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 o nakładzie 1067 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4bx2
140 PLN
22048

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym, jedyny w wydaniu na papierze szarym pergaminowym (nakład 185 szt.), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4by3
1 200 PLN
22049

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze fioletowoczarnym na papierze x2 (nakład 1.170 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5bx2
200 PLN
22050

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze ciemnoczerwonym na papierze bibułkowym x1 o nakładzie 972 sztuki, mini fotoatest (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

Fi.6bx1
200 PLN
22051

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze ciemnoczerwonym na papierze bibułkowym x1 o nakładzie 972 sztuki, mini fotoatest (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

Fi.6bx1
220 PLN
22052

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze w kolorze jasnoczerwonym na papierze x2 (nakład 949 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6cx2
180 PLN
22053

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, seria na wycinkach, znaczki unieważnione wczesnymi kasownikami okolicznościowymi, dodatkowo w górnym rzędzie na środku bardzo rzadka odmiana koloru ciemnoultramarynowa, gwarancja Schmutz.

Fi.7-11
900 PLN
22054

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, kartka z obiegu pocztowego, kartka przycięta od góry, gwarancja.

Fi.9
200 PLN
22055

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemny i jasny znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy (Fi.440.-), gwarancje i opisy obu Schmutz.

Fi.9x1b
400 PLN
22056

1942 Krzyż Virtuti Militari, unikalna źle skatalogowana u Fischera (10P3 zamiast 11P3) próba znaczka za 20 f. autorstwa Jana Knothego, rytowana przez Stefana Majewskiego, odbita z pojedynczej kliszy w zbliżonym do znaczka definitywnego kolorze szaroniebieskim w minimalnym nakładzie 20 sztuk - kilka z nich mogło zostać zniszczonych przez obcięcie wokół bo są bardzo podobne do znaczka definitywnego - w handlu niespotykana; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych, gdzie jest skatalogowana jako 5.0.3. 21C6, jego adnotacja i opis koloru graublau na odwrocie, sygnowana Gryżewski.

Fi.11 P1
4 800 PLN
22057

1942 Madonna, seria na papierze szarym grubym y stemplowana na kopercie stemplem okolicznościowym Wystawy Filatelistycznej.

Fi.12-4y
140 PLN
22058

1942 madonny, seria znaczków nie obciętych z szerokimi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14x
800 PLN
22059

1942 Madonna, czysta seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja.

Fi.12-14x
150 PLN
22060

1942 Madonna, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja.

Fi.12-14x
120 PLN
22061

1942 Madonna, kasowana seria na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja.

Fi.12-14y
120 PLN
22062

1942 Madonna, czysta seria na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja.

Fi.12-14y
150 PLN
22063

1942 kartka z obiegu z kasownikiem okolicznościowym wystawy filatelistycznej, gwarancja.

Fi.13
200 PLN
22064

1942 karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem życzeń świątecznych, z rzadką ozdobiona grafiką Koła Filatelistów na froncie, gwarancja.

Fi.15
500 PLN
22065

1942 składana kartka ze stemplem z lilijką harcerską i napisem "CZUWAJ 24-XII-42", wewnątrz drzeworyt "Św.Jerzy - patron harcerzy w walce ze smokiem" sygnowany "D.Z.", gwarancja.

Fi.15
500 PLN
22066

1942 kartka świąteczna z obiegu z grafiką obozowa z okazji Bożego Narodzenia, gwarancja.

Fi.15
200 PLN