The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 104. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22815

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. z błędem na poz.23 "PÓLSKA", unieważniony 7.IX. prowizorycznym tzw."małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem błędu i kasownika Schmutz.

Fi.339 B4 FDC
Mi.380 
2 000 PLN
22816

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
610 PLN
SOLD
22817

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr. opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), marginesowy egzemplarz w ładnym stanie gwarancja firmowa Witkowski, Falkowski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
22818

1944 Wodzowie, próba znaczka za 25 gr. typu VI w kolorze pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339 PVI
Mi.380
1 850 PLN
SOLD
22819

1944 Wodzowie - R.Traugutt; PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBARTÓW - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie; znaczki unieważniono 7.IX.44, prowizorycznym datownikiem przedwojennym z wyróżnikiem "a"; to nie tylko najwcześniejszy list powojennej Polski opłacony znaczkami, ale też list ofrankowany wielokrotnie (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
60 000 PLN
22820

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 570 PLN
SOLD
22821

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
22822

1944 Wodzowie, seria znaczków na karcie ilustrowanej, oryginalnie skasowana w dniu 15.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r", gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
520 PLN
SOLD
22823

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 20.IX w Chełmie Lubelskim gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy, czyste żywe barwy, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Danowski.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 000 PLN
22824

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, ostemplowane 13.9 w Lublinie; karta ze znaczkiem za 1 zł, opłacona zgodnie z taryfą dla karty poleconej (1,25 zł); wszystkie gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
920 PLN
SOLD
22825

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 400 PLN
22826

1944/79 Wodzowie, seria nowodruków z tekstem na odwrocie.

Fi.339-41 ND
Mi.380-82 
40 PLN
22827

1944 Wodzowie, seria arkuszowych marginesowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, piękny stan i prezencja, gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.380-2
4 551 PLN
SOLD
22828

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
70 PLN
22829

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasno różowoczerwonym, lekkie złamanie, gwarancja i opis.

Fi.339d
Mi.380
300 PLN
22830

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
22831

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w rzadkiej niekatalogowanej dotąd odmianie koloru jasno cynobrowoczerwonej, dodatkowo z błędem na poz.18 "plamka u podstawy P w POLSKA", gwarancja z opisem koloru i błędu Schmutz,.

Fi.339h(a)
Mi.380
2 000 PLN
22832

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 9.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG, w Lublinie, gwarancja J.Z.Piekut.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
SOLD
22833

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym z błędem na poz.16 "zacięcie z lewej strony ramki", gwarancja i opis.

Fi.340 B1
Mi.381
250 PLN
22834

1944 Wodzowie, rzadka próba typu VI na papierze gazetowym z niemieckim tekstem na odwrocie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PVI MK
Mi.381
2 400 PLN
22835

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
22836

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

Fi.341b
Mi.382
140 PLN
SOLD
22837

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
SOLD
22838

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie.

Fi.341c
Mi.382
140 PLN
SOLD
22839

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
22840

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
22841

1944 list polecony z Warszawy 25.11.44 do czerwonego Krzyża w Genewie, list przez Ankarę (wirnik na odwrocie) i Egipt (zalepka cenzury brytyjskiej, prowizoryczny kasownik urzędu pocztowego warszawa 26, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 90.

Fi.342
Mi.383
234 PLN
SOLD
22842

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, list wędrował typową dla korespondencji w tym okresie w tym kierunku przez ZSRR, Turcję, Egipt (zalepki i stemple cenzorskie), Gibraltar, po pół roku przesyłka dotarła do Genewy - stempel odbiorczy, odręczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, znaczki ostemplowano w urzędzie pocztowym Warszawa 2.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
22843

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 28.11.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczne kasownik i erka urzędu pocztowego Warszawa 23, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.342
Mi.383
200 PLN
22844

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
22845

1944 list polecony z Warszawy 2.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
130 PLN
22846

1944 list polecony z Warszawy 3.12.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczna erka urzędu pocztowego Warszawa 16, kasownik Warszawa 4, zalepka brytyjskiej cenzury wojskowej w Niemczech, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.342
Mi.383
120 PLN
22847

1944 Goznak, list z Warszawy 28.12.44 do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym "Warszawa", ręcznie wpisana data, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168, koperta mocno przycięta z lewej strony.

Fi.342
Mi.383
90 PLN
SOLD
22848

1944 Goznak, czworoblok unieważniony bardzo rzadko stosowanym stemplem agencji pocztowej Generalnego Gubernatorstwa w Manasterzu jako stemplem prowizorycznym, stempel w ramce "Manasterz / Przeworsk / (distr. Krakau)".

Fi.342
70 PLN
22849

1944 Goznak, stemplowany w Lublinie w pierwszym tygodniu obiegu czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., na lewym marginesie znaczka z poz.37 kreska 0,08 mm, pełna oryginalna guma, gwarancja i pełen opis Schmutz.

Fi.342 B
Mi.383
60 PLN
22850

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN
22851

1944 Goznak, parka znaczków z druku walca II z poz. 99-100, prawy znaczek z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
80 PLN
22852

1944 Goznak, kompletny arkusz drukowany z III walca, na znaczku z poz. 100 błąd "kropka przy A w POCZTA", arkusz w bardzo dobrym stanie zagięty w połowie do spakowania wzdłuż perforacji

Fi.342 ark. (B1)
Mi.383
450 PLN
22853

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 4 7.12.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, na odwrocie stempel tranzytowy z Ankary i odbiorczy z Genewy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
280 PLN
22854

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta nadany 8.11.44 do Rzeszowa, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 176 i stempel odbiorczy.

Fi.342, 343
Mi.383, 384
250 PLN