The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9872

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
Bid
9873

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze ciemno brązowoczerwonym z jasno zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2l
Mi.2c
400 PLN
Bid
9874

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
180 PLN
Bid
9875

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3ba 
250 PLN
Bid
9876

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, z opisem Krawczyk.

Fi.3Iba
Mi.3aa 
130 PLN
Bid
9877

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
60 PLN
Bid
9878

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
Bid
9879

1915 Warszawa, list z Monachium nadany 11.10.15 do Warszawy, stempel urzędu cenzury w Poznaniu, na odwrocie znaczek doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.4b
400 PLN
Bid
9880

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a Ic, 5a IIc
180 PLN
Bid
9881

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a If
50 PLN
Bid
9882

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a If, 5 IIaf
220 PLN
Bid
9883

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 Mk
80 PLN
Bid
9884

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
40 PLN
Bid
9885

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.25 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
50 PLN
Bid
9886

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
230 PLN
Bid
9887

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

Fi.7-8 nz
60 PLN
Bid
9888

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
Mi.7 
60 PLN
Bid
9889

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

Fi.8 MK
Mi.7
80 PLN
Bid
9890

1915 Sosnowiec, kartka z Sosnowca wysłana 4.12.15 do warszawy, rzadki stempelek pomocniczy poczty miejskiej w Sosnowcu zwolnienia z opłaty "BEZ OPŁATY", stemple niemieckie "Beanstandet" i "Nur offen, in deutscher / Sprache zulässig / ZURÜCK" - kartka zwrócona ze względu na treść w języku polskim.

Fi.9
800 PLN
Bid
9891

1915 Warszawa, karta pocztowa wysłana 3.V z Przemyśla do Warszawy, efektowna pieczęć formacyjna z godłem "K.K. EISENBAHNSICHERUNGS-ABTEILUNG Nr.... in Przemyśl", doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 6/5 gr unieważnionym datownikiem Poczty Miejskiej z wyróżnikiem "b"; stempelek cenzury przemyskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.10
150 PLN
Bid
9892

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila; znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.27IIb
100 PLN
Bid
9893

1915 Warszawa, próby w kolorach: za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi. 6.000,-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
3 600 PLN
Bid
9894

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
Bid
9895

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem żółtobrązowym, gwarancja i oznaczenie Berbeka, Walisch.

Fi.IIa
400 PLN
Bid
9896

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
Bid
9897

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.IIb
160 PLN
Bid
9898

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
Bid
9899

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
280 PLN
Bid
9900

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
Bid
9901

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
Bid
9902

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
Bid
9903

1916 Sosnowiec, seria znaczków pierwszego wydania w doskonałym stanie, gwarancja Petriuk.

Fi.1-2
250 PLN
Bid
9904

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

Fi.1-2III
750 PLN
Bid
9905

1916 Zawiercie, seria znaczków czystych bez nadruku kontrolnego, znaczek za 10 f. w dwóch odmianach koloru ramki - niebieskofioletowym i szarofioletowym, bardzo ładny stan zachowania z pełną oryginalną gumą, gwarancja Dr.P.JEM, Mikulski.

Fi.1-2III
1 200 PLN
Bid
9906

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1-2II a
Mi.1-2II
1 000 PLN
Bid
9907

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonawym odcieniem i bez przerw w literach, zachowana w luksusowym stanie z oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

Fi.1-2Ia
4 000 PLN
Bid
9908

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
750 PLN
Bid
9909

1916 Białystok, znaczek miejskiej poczty doręczeniowej, naprawiany górny lewy narożnik, gwarancja Korszeń.

Fi.1II
750 PLN
Bid
9910

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
Bid
9911

1916 Zawiercie, seria stemplowanych znaczków z nadrukiem kontrolnym w doskonałym stanie, wartość katalog Fischer 4.000,- zł, katalog Michel 2.200,- Euro, , gwarancja Schmutz.

Fi.1Ia-2Ia
2 500 PLN
Bid