The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9801

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie w czworobloku, z cyfrą rozrachunkowa na odwrocie.


250 PLN
Bid
9802

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie w dziewięciobloku z całym znakiem wodnym -godło wytwórni papieru - występującym w dwóch ćwiartkach arkusza, unikalne, po 87 latach szanse zachowania się takiego fragmentu są niewielkie.


900 PLN
Bid
9803

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie w dziewięciobloku ze znakiem wodnym -orzeł carski - występującym w dwóch ćwiartkach arkusza, unikalne, po 87 latach szanse zachowania się takiego fragmentu są niewielkie.


900 PLN
Bid
9804

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - unikalny znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, rzadki na cienkim papierze bez znaku wodnego, ręcznie unieważniony.


400 PLN
Bid
9805

1918 list polecony wysłany 10.7 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 453 do Generalnego Intendenta Wojsk Lądowych; zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia; listowa pieczęć formacyjna, na odwrocie datownik odbiorczy poczty polowej 722.


60 PLN
Bid
9806

1918 widokówka wysłana 17.7 z Częstochowy do Poznania, pisana po polsku przez żołnierza armii niemieckiej - Polaka o nazwisku Skarzyński, po zakończeniu I wojny światowej walczył on w Wojsku Polskim na froncie wojny polsko-sowieckiej; pieczęć formacyjna "4.Komp.Landst.Batl.Schroda II (V.18)"; wymowne świadectwo epoki.


50 PLN
Bid
9807

1918 list wartościowy, wysłany 15.I za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.254 do Berlina, datownik odbiorczy na odwrocie; stempel formacyjny; pieczęcie lakowe zdjęte.


60 PLN
Bid
9808

1918 list polecony ze szpitala wojskowego, wysłany 13.6 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej nr.461 do Spandau, zwraca uwagę specjalna nalepka polecenia; pieczęć formacyjna, na odwrocie datownik odbiorczy.


50 PLN
Bid
9809

1918 widokówka wysłana 7.6 z Modlina do Reisenburga jako przesyłka poczty polowej, cenzura.


30 PLN
Bid
9810

1918 "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1" polska kompania etapowa na Froncie Włoskim; po kryzysie przysięgowym z części Legionów - głównie żołnierzy II Brygady utworzono Polski Korpus Posiłkowy, którego część jednostek w bitwie pod Rarańczą 15/16.II.1918 przebiła się przez front austriacko-rosyjski i dołączyła do II Korpusu Polskiego w Rosji; Austriacy formację rozwiązali, a większość żołnierzy uwięzili w obozach na Węgrzech, pozostałych skierowano do jednostek na froncie włoskim - z tych, którzy dostali się do niewoli włoskiej tworzono Armię Polską we Włoszech; oferowane przesyłki pochodzą od żołnierza 1 Polskiej Kompanii Etapowej w ramach armii austro-węgierskiej:
widokówka (Udine) wysłana 8.VII do Mielca za pośrednictwem urzędu etapowego CODROIPO, datownik z wyróżnikiem "b"; wyraźnie, chociaż lekko, odciśnięta pieczęć formacyjna "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1"; dodatkowo stempelek cenzury "Zensuriert" z parafką cenzora;
formularz węgierskiej poczty polowej datowany 9.VIII, wysłany do Mielca za pośrednictwem poczty polowej 406 przydzielonej od sierpnia 1918 do obsługi polskiej jednostki; pieczęć formacyjna "K.u.K Polnische-Etappen-Komp. Nr.1"; dodatkowo stempelek cenzury "Zensuriert" z parafką cenzora; bardzo rzadkie walory z praktycznie nieznanego polskiego epizodu I wojny światowej; doskonały stan zachowania, na karcie albumowej.


3 200 PLN
Bid
9811

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,15 Rubla, II wydanie, rzadki na cienkim papierze bez znaku wodnego, unieważniony ręcznie, zdjęty z dokumentu, z fragmentami oryginalnej gumy, załamany i przez to nieco taniej liczony.


300 PLN
Bid
9812

1918 list (z treścią) z poczty polowej w Krakowie "Kraków 2" 10.IV.18 do dowództwa portu.


40 PLN
Bid
9813

1918 kartka z poczty polowej nr 340 wysłana 30.II.18 z Kowla do Austrii, "KuK Etappenpoststation Kowel" stempel etapowej poczty polowej w Kowlu, rzadkie.


240 PLN
Bid
9814

1918 dekoracyjna widokówka propagująca 8 pożyczkę wojenną z hasłem "DAJCIE NAM PIENIĄDZE NA AMUNICYĘ!", na odwrocie tekst "SUBSKRYBUJCIE 8 POŻYCZKĘ WOJENNĄ", identyczne karty wydawane były z tekstem we wszystkich urzędowych językach monarchii - oferowana z tekstem polskim jest bardzo rzadka; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
Bid
9815

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - parka skośnie wzajemnie położonych znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


120 PLN
Bid
9816

1918 widokówka wysłana z poczty etapowej Nowy Korczyn do Żółkiewki ze stemplem urzędu finansowego w Nowym Korczynie "Kreis Pińczów K. u. k. Finanzwachposten Kommando / STARY KROCZYN", bardzo rzadkie Rainer 400 punktów.


350 PLN
Bid
9817

1918 widokówka wysłana z poczty etapowej Włoszczowa „a” do Rzeszowa, ze stemplem formacyjnym "K.u.K. Kreiskommando / In Włoszczowa".


50 PLN
Bid
9818

1918 kartka wysłana prawdopodobnie od polskiego marynarza z austro-węgierskiego krążownika pancernego do rodziny we Lwowie, ciekawa kartka z wydrukowaną treścią bez możliwości dopisania czegokolwiek przez nadawcę.


70 PLN
Bid
9819

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


120 PLN
Bid
9820

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 1 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.


300 PLN
Bid
9821

1918 kartka od żołnierza z austriackiej poczty polowej nr 3 z wydrukowaną przez armie treścią bez możliwości własnej korespondencji.


35 PLN
Bid
9822

1918 sekretnik Komitetu Narodowego Polski używany do korespondencji przez armię gen. Hallera.


240 PLN
Bid
9823

1918 Torpedowiec austro-węgierski 37, widokówka pisana przez marynarza - Polaka służącego na tej jednostce, wysłana 30.III do miejscowości Jedlicze, datownik nadawczy K.u.k.MARINEFELDPOSTAMT POLA, pieczęć formacyjna "S.M. Boot "37"", załogę okrętu stanowiło 16 osób: 2 oficerów i 14 marynarzy; nadawca Karol Bochnia, po powrocie do ojczyzny, wstąpił do formującego się Pułku Morskiego, w stopniu sierżanta walczył w wojnie z bolszewikami, m.in. w ciężkich i bohaterskich bojach w lipcu 1920 roku pod Nową Wsią i Suskiem, gdzie został ranny; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
Bid
9824

1918 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Busku do Wiednia, stempel formacyjny "K.u.k. Feldgandrmerieabteilung / des Kreiskommandos Busk (Polen)".


50 PLN
Bid
9825

1918 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Radomiu do Czech, stempel formacyjny "K.u.k. Epidemiespital in Radom".


10 PLN
Bid
9826

1919 Błękitna Armia gen. Hallera we Włoszech, kartka z obozu ochotniczego polskich jeńców wojennych w Santa Maria Capua Vetere, którzy zgłosili się na ochotnika do tworzonej Błękitnej Armii, kartka pisana 17.1.19 wysłana do Jasła, bardzo rzadki stempel "ARMIA POLSKA * WE WLOSZECH *" z orłem w kolorze czerwony, bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.4
1 600 PLN
Bid
9827

1919 Błękitna Armia gen. Hallera we Włoszech, kartka z obozu ochotniczego polskich jeńców wojennych w La Mandria di Chivasso, którzy zgłosili się na ochotnika do tworzonej Błękitnej Armii, kartka pisana 28.1.19 wysłana do Krakowa, bardzo rzadki stempel "MISION MILITAIRE FRANCO - POLONAISE - EN ITALIE" z orłem i oznaczeniem RF w kolorze niebieskim, cenzura wojskowa z Krakowa "K9" w okręgu, bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.5
1 600 PLN
Bid
9828

1919 wojna bolszewicka, kartka z Lubartowa do dowództwa frontu grupy kapitana Heraka, poczta polowa 25 w Hrubieszowie.

Fi.Cp25
80 PLN
Bid
9829

1919 Misja Francuska w Polsce - widokówka wysłana 12.5 za pośrednictwem francuskiej poczty polowej z jej placówki ulokowanej na dworcu kolejowym w Łodzi, do niewielkiej miejscowości Beynac-Cazenac, datownik nadawczy "TRESOR ET POSTES" bez numeru, okrągła pieczęć formacyjna "MISSION FRANCAISE DE POLOGNE GARE REGULATRICE DE LODZ", kasownik odbiorczy 15.5; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi. od 1.000.-).


600 PLN
Bid
9830

1919 Powstanie Wielkopolskie, list wysłany 17.12 z Gniezna do Gdańska, wyraźna odbitka późno użytego stempelka cenzury powstańczej "Cenzura wojskowa Inowrocław"; dobry stan zachowania (koperta ofrankowana uszkodzonym znaczkiem, zmniejszona od góry, brak tylnej klapy).


200 PLN
Bid
9831

1919 Powstanie Wielkopolskie, widokówka wysłana 13.12 z Wolsztyna do Berlina, stempelek cenzury powstańczej "Kontrola poczt w Wolsztynie".


200 PLN
Bid
9832

1919 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE, list wysłany 8.6 z Ciechocinka do Wysokiego Komisaryatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu - de facto "rządu" Wielkopolskiego, któremu bezpośrednio podlegały formacje powstańcze Wojsk Wielkopolskich, trzywierszowy stempelek cenzury powstańczej: "Kontrola Decernatu Poczty Komisarjatu N.R.L. w Poznaniu"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
Bid
9833

1919 wojna polsko-sowiecka, karta pocztowa użyta jako formularz, datowana 24.IX wysłana z Warszawy do Ostrowa Łomżyńskiego, ładnie odciśnięta pieczęć formacyjna "SZKOŁA PODCHORĄŻYCH W.P. w WARSZAWIE", datownik odbiorczy z 27.IX na froncie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


160 PLN
Bid
9834

1919 wojna polsko-sowiecka, ofensywa letnia na Mińsk Litewski - widokówka napisana 20.VII "w polu" przez żołnierza 4 pułku piechoty legionów w trakcie zaciętych walk toczonych od początku lipca przez 2 Dywizję Piechoty Legionów, wysłana 24.VII do Nowego Sącza za pośrednictwem poczty polowej 26, bardzo ładnie odciśnięty datownik w rzadziej stosowanym kolorze czerwonym, dwie pieczęci formacyjne: "I. Brygada piech.Leg." i "DOWÓDZTWO 2 DYWIZJI LEGIONÓW"; fragment treści: "... pozdrawiam z pola przypadkowo nie strzelają więc piszę."; w czasie gdy pisana była ta kartka, 4 pułk toczył ciężkie walki na północ od Mińska w rejonie miejscowości Krzywicze i Wilejka; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
Bid
9835

1919 list wysłany z komendy II Batalionu Kolejowego z Kowla do Lwowa, pieczęć pocztowa z trąbkami "POCZTA POLOWA * No 15 *" oraz pieczęć formacyjna z orłem "Komenda II Batalionu Kolejowego".


150 PLN
Bid
9836

1919 kartka ze Lwowa wysłana 5.4.19 z zapasowego szpitala we Lwowie do Warszawy datownik "POCZTA POLOWA W.P. * 12 *", stempel formacyjny "Zapasowy Szpital II. Nacz. Dow. Wschód / we Lwowie", widokówka ze zdjęciem gmachu szpitala "Technika".


100 PLN
Bid
9837

1919 list wysłany z 1 batalionu 8 pułku piechoty legionów z 3 Dywizji Legionów do Łodzi, stempel poczty polowej "POCZTA POLOWA * No 20 *", pieczęć formacyjna "I Baon 8 p.p. Legionów (-) Pieczęć pocztowa" oraz stempel "Cenzurowane".


100 PLN
Bid
9838

1919 kartka pocztowa wysłana 16.4.19 z 3 szwadronu 8 pułku ułanów z frontu ukraińskiego z rejonu Kowla do Olomunca, stempel z orłem i trąbkami Poczty Polowej 15, pieczęć formacyjna "ÓSMY PUŁK UŁANÓW / 3 SZWADRON", oraz czerwona parafka cenzora.


150 PLN
Bid
9839

1919 formularz pocztowy Polskiego Komitetu Wojennego ma Syberii, wydany przez Wydział Polskiego Komitetu Wojennego w Rosji w Jekaterynburgu, formularze takie służyły do korespondencji obywateli polskich z Rosji do Polski, stan bardzo dobry, bardzo rzadkie, fotoatest P.Drzewiecki


1 800 PLN
Bid
9840

1919 kartka poczty polowej wysłana 28.9.19 od lekarza z II Dywizji strzelców Wielkopolskich z Wągrowca do Sekcji Lekarskiej Naczelnego Dowództwa w Warszawie, stempel "POLSKA POCZTA POLOWA / Nr. 1. / D.G." w kolorze fioletowym odbity także na odwrocie, na odwrocie pieczęć urzędowa lekarza dywizyjnego z II Dywizji strzelców Wielkopolskich.


360 PLN
Bid