The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9641

1905 wojna rosyjsko-japońska, karta pocztowa datowana "Sobota 7 stycznia 1905r." (26.XII.1904r. według kalendarza juliańskiego), wysłana ze stacji Biały Jar (Gub.Jenisejska) do Lublina przez Polaka jadącego długo na front; idealnie odciśnięta pieczęć formacyjna "POLOWA PIEKARNIA WOJSKOWA No1" (ПОЛЕВАЯ ВОЕННАЯ ХЛЬБОЕКАРНЯ No1), datownik ambulansu 188 Krasnojarsk - Nowomikołajewsk, datownik odbiorczy Lublina; urywek treści "Jadę w grudniu, jadę w styczniu. Jadę w 1904 roku, jadę w 1905 roku..."; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


300 PLN
9642

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rekonstrukcja arkusza znaczka za 5 hal., bez gumy, zachowane w bardzo ładnym stanie.

Fi.1
1 200 PLN
9643

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, cięta i bardzo rzadka ząbkowana parki znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość niegumowane, gwarancja Mikstein, Gryżewski, Rachmanow.

Fi.1+2, 1+2 nz
2 000 PLN
9644

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na wycinkach (Fi.700.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
600 PLN
9645

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
450 PLN
9646

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
9647

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
9648

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
380 PLN
9649

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.1a
80 PLN
9650

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze różowym, mimo minimalnego śladu po podlepce w pięknym stanie, co rzadkie z gwarancja MKSTN - Mikstein.

Fi.1a
50 PLN
9651

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

Fi.2
250 PLN
9652

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
9653

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.2nz
400 PLN
9654

1914 orzeł - wydanie NKN, marginesowa parka znaczków cietych, gwarancja Mikstein.

Fi.2nz
800 PLN
9655

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ i STEMPEL KAMUFLAŻOWY z WARSZAWY, bardzo dobrej jakości odbitka dekoracyjnej pieczęci jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom, na widokówce przesłanej do Rewla (Tallina); znaczek skasowany rosyjskim stemplem kamuflażowym z Warszawy - typ 512.12 według Lewina - stosowanym w początkowym okresie wojny w celu utajnienia miejsca nadania, kasownik odbiorczy 13.IX; stemple maskujące tego typu stosowano w okresie zaledwie 3 miesięcy (VIII-X), przesyłki należą do prawdziwych rzadkości; walor w dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ; gwarancja.


1 200 PLN
9656

1914 ROSYJSKA OKUPACJA LWOWA - w wyniku ofensywy podjętej w Galicji Rosjanie zajęli 3.IX.1914 Lwów, strona austriacka odbiła miasto 20.VI.1915, dwie przesyłki: z początku i końca tego okresu:

widokówka przedstawiająca Muzeum Przemysłowe we Lwowie datowana 7.9.1914, wysłana do Kijowa, doskonale odciśnięta pieczęć formacyjna "34 ОПОЛЧЕНСКАЯ РАБОЧАЯ РОТА" (34 OCHOTNICZA KOMPANIA ROBOCZA), dwa kijowskie stemple odbiorcze z 9.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania;

1915 widokówka przedstawiająca ogólny widok Lwowa wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej (numer nieczytelny) do Charkowa, datownik "ZAPASOWA POLOW. POCZT. KANT." (ЗАПАСНАЯ ПОЛЕВ.ПОЧТ.КОНТ.), pieczęć formacyjna "Командирѣ 9-й ПОТЫ 273-го пѣх. Богодуховскаго полка" (Dowódca 9 kompanii 273 Bogoduchowskiego Pułku Piechoty); kasownik odbiorczy z 15.1; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


1 000 PLN
9657

1914 dwa listy korespondencji porucznika Stockera z twierdzy w Przemyślu do żony w Wiedniu, i list od żony do porucznika, list z twierdzy ze stemplem formacyjnym "K.u.K. Festungsartillerieregiment Fürst Kinsky Nr. 3. / Marschkompagnie nr. 3" i naklejka regimentu w formie pieczęci lakowej, ciekawe i rzadkie listy w doskonałym stanie.


350 PLN
9658

1915 nalepka wydawnictwa NKN grzecznościowo stemplowana na kartce legionowej.

Fi.6
120 PLN
SOLD
9659

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze niebieskim numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 6, kontrolny IX 54 typ I, silne złamanie i niewielkie ślady po taśmie klejącej.

Fi.8
250 PLN
9660

1915 kartka z austriackiej poczty etapowej w Pińczowie do Krakowa, stempel formacyjny "K.u.K. KREISKOMMANDO PIŃCZÓW.", kartka niedoręczona zwrócona do nadawcy.

Fi.Cp.2
40 PLN
SOLD
9661

1915 kartka z austriackiej poczty etapowej w Radomiu do Sosnowca, kartka niedoręczona - stempel "unzulässig, / zurück.", stemple cenzury wojskowej z Radomia i Bohumina, oraz kontroli pocztowej.

Fi.Cp.2
25 PLN
9662

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 20.IV za pośrednictwem poczty polowej 118, niespotykany polski stempelek cenzury spełniający równocześnie funkcję pieczęci formacyjnej - "CENZUROWANO/ B,1 P, FELDPOST 118" w fundamentalnej pracy Berka nieopisany!


400 PLN
9663

1915 (?) "II Marine Fliegerabteilung" - list wysłany z bazy lotniczej List na wyspie Sylt przez oficera jednostki wodnosamolotów cesarskiej marynarki wojennej (II Marine Fliegerabteilung) do Bayreuth; stempel pocztowy bazy lotniczej "Kaiserliche Marine Flugstation List a/Sylt"; koperta pionowo zgięta; temat - LOTNICTWO.


100 PLN
9664

1915 "K.k. Staatsbahn-Krankenzug No 55" formularz poczty polowej, wysłany 16.IX z pociągu szpitalnego przez członka załogi z Pomocniczego Legionu Akademickiego; dekoracyjna całość, wyraźne odbitki stempli formacyjnych, cenzura; temat - CZERWONY KRZYŻ, KOLEJ.


150 PLN
9665

1915 Legion Ukraiński - ilustrowany formularz od żołnierza ukraińskiego przebywającego w szpitalu do Ukraińskiej Rady Kultury przesłany miejscowo we Wiedniu; czytelna odbitka czterowierszowego stempla formacyjnego: "K. k. ukrainisches Regiment No.1 Bataillion... Kompanie... / Ц к. 1.полк Українських сїчових стрiльцiв Курінь... Сотня..."; treść pisana po ukraińsku; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
9666

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
9667

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonkawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny "IX 54" typ IV.


120 PLN
9668

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze różowawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 5, kontrolny "IX 54" typ II.


200 PLN
9669

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze żółtawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny "IX 54" typ I.


170 PLN
9670

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.


35 PLN
9671

1915 kartka z poczty etapowej z Olkusz do Wiednia, stempel formacyjny "KUK. STAB. PFERDEPOT 1. WOLBROM".


50 PLN
9672

1915 kartka z szpitala polowego w Teplicach, widokówka z pacjentami szpitala.


60 PLN
9673

1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.


40 PLN
9674

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
9675

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), z bardzo niskim numerem 0089 i najrzadszym stemplem lotniczym "Ballonpost Przemyśl / 1915", stempel kontrolny "IX 54" typ I, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


2 600 PLN
9676

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


400 PLN
9677

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
9678

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
9679

1915 listownik austriackiej poczty polowej wysłany z poczty polowej nr 118 wysłana 16.9.15 na Morawy, stempel formacyjny eskadry zaopatrzeniowej Polskiego legionu "Polnische legion / Verpflegs - Staffel Nº3".


120 PLN
9680

1915 kartka z niemieckiej poczty polowej w Poznaniu, lotniczy stempel formacyjny "FLIEGER - ERSATZ - ABTEILUNG 4 POSEN / REKRUTEN - DEPOT".


500 PLN