The auction will end on 12.07.2021
The auction ends in:

Auction 103. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13470

1941 Kozielsk II - obóz stworzony dla żołnierzy polskich internowanych na Litwie, którzy po agresji sowieckiej na kraje bałtyckie wpadli w ręce NKWD, więziono ich w tym samym obozie, w którym w kwietniu i maju 1940 sowieci wymordowali polskich oficerów (Kozielsk I); wszyscy przetrzymywani w tym obozie przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię"; list wysłany z obozu do Bielska przez Moskwę, ten sam co w Kozielsku I stempelek "POCZTOWYJ JASZCZIK No.11 C-41", brak jednego znaczka, ogólnie dobra prezencja.


800 PLN
13471

1941 kartka od rodziny w Stryju 19.4.41 do polskiego jeńca Władysława Jakowlewa w obozie w Starobielsku, kartka odesłana 15.5.41 do rodziny z adnotacją w języku rosyjskim "zwrócić ponieważ adresat nie odnaleziony", kartkę wysłano już po wymordowaniu jeńców wczesną wiosną 1941 roku, adresat znajduje się na liście ofiar listy katyńskiej.


900 PLN
13472

1941 PAWLISZCZEW BOR Z DOPŁATĄ WE FRANKACH I CENTYMACH ! przesyłka z obozu do Płocka, nadawca - Tadeusz Jabłczyński we wrześniu 1939 był w Junackich Hufcach Pracy, wraz z grupą żołnierzy i kolegów pod koniec września nie chcąc trafić do niewoli przekroczył granicę litewską i został internowany; przebywał najpierw w Olicie (Alitas), a następnie w Wiłkomierzu (Ukmerge); po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną wraz z innymi internowanymi w lipcu 1940 trafił do Pawliszczew Boru, w tym czasie był cywilem, co w obozach oficerskich zdarzało się rzadko, zesłano go do łagru na dalekiej północy; stamtąd udało mu się dotrzeć do armii gen.Andersa, poległ 17 maja 1944 pod Monte Cassino na dzień przed kapitulacją Niemców, miał 25 lat;

zakamuflowany adres nadawcy - numer skrytki pocztowej w Moskwie "pocztowyj jaszczik 11-R/43", na froncie fioletowy stempelek w ramce "ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК No 11" i datownik moskiewski "MOSCOU ETRANGER" z -5.2.41, list nie został opłacony i ma na froncie adnotację o dopłacie "T58c (kwota wyrażona we frankach i centymach)" - według artykułu pp. J.J.Danielskiego i M.Lubińskiego - Filatelista 3/1995: "Jeśli chodzi o przywileje pocztowe była pewna różnica pomiędzy jeńcami i byłymi internowanymi. Ci pierwsi musieli płacić porto, ci drudzy - nie. Byli internowani, podobnie jak jeńcy, musieli dostarczać swą korespondencję do komendantury, ale bez znaczków pocztowych. Niewykluczone, że sami więźniowie poinformowali komendanturę obozu, że w czasie internowania na Litwie czy Łotwie ich korespondencja była wolna od opłat pocztowych i ta wyraziła zgodę na deponowanie nie ofrankowanej korespondencji. Przywilej ten był jednak iluzoryczny ponieważ korespondencja nie była znakowana jako pochodząca od jeńca czy internowanego. Skutkiem tego korespondencja adresowana na tereny ZSRR była zazwyczaj traktowana jako nie opłacona z zastosowaniem dopłaty i kar. Nieofrankowana korespondencja kierowana za granicę czasami traktowana była jako nie opłacona, a czasami dostarczano ją do adresata bez pobierania stosownych opłat"; na odwrocie zalepka cenzury niemieckiej wraz ze stemplem wirnikowym odciśniętym również na froncie; przejmujące świadectwo poplątanych wojennych "polskich dróg"; wyjątkowo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


8 000 PLN
13473

1942 Internowanie w Szwajcarii, list polecony - dofrankowana całostka (koperta) wysłana 14.12 z Sambora do obozu w Astano, kompletna (zazwyczaj zdarta) pomarańczowa kartka przewodnia poczty dla internowanych i dodatkowa nalepka przekierowująca poczty szwajcarskiej, stempelek cenzora szwajcarskiego 301, zalepki i stempelki cenzur niemieckiej i szwajcarskiej; datowniki odbiorcze; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Ck2, 40, 44, 86
500 PLN
13474

1942 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalka, karta wysłana 24.IX z obozu do Kielc, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i różne stempelki cenzury węgierskiej w tym dwuwierszowy "ELLENÖRIZVE ZENSURIERT" i okrągły "ELLENORIZVE PEKIR", numerowe stempelki i wirnik cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13475

1942 Internowanie w Rumunii - obóz Suceava, dofrankowana karta pocztowa wysłana 25.III z obozu do Łodzi; stempelki cenzury; minimalnie słabszy stan zachowania.


200 PLN
13476

1942 Oflag VIE - barwna odbitka linorytu autorstwa por. Adolfa Dubrowskiego, naklejona na kartę z sucho tłoczoną ramką.


200 PLN
13477

1942 Oflag IID - listownik wysłany 16.X z obozu do Sanoka; stempelek cenzora nr.2.


20 PLN
13478

1942 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyszalka, formularz wysłany 10.III z obozu do Rzeszowa, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i różne stempelki cenzury węgierskiej w tym okrągły "ELLENORIZVE PEKIR", numerowe stempelki i wirnik cenzury niemieckiej; walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13479

1942 Oflag VIB Dössel - "Jeże" - akwarelka przedstawiająca obrazek z życia lasu z tradycyjnym staropolskim pozdrowieniem "ZDARZBÓG 1942", na odwrocie dedykacja "To tylko - ale za to moje serce Ci w podarku daję Basiuniu Moja 7.11.1942"; stempelek cenzora nr.3; minimalne ślady archiwizacji.


250 PLN
13480

1943 Internowanie w Szwajcarii, ekspresowy list zagraniczny wysłany 29.4 z Warszawy do Fribourga, zalepki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej, liczne stempelki cenzorskie, kasownik odbiorczy 3.V; koperta nieznacznie uszkodzona przy otwieraniu.

Fi.86a, 110
150 PLN
13481

1943 Internowanie w Szwajcarii - obóz Winterthur, widokówka do obozu wysłana 17.VI z miejscowości Rigi-Kulm, stempelek szwajcarskiego cenzora 318 i "Zuzustellen Feldpostdirektion"; dobry stan zachowania.


100 PLN
13482

1943 Stalag IA - karta podwójna z nieoderwaną odpowiedzią, wysłana 6.XI z obozu do Pruszkowa; stempelek cenzora nr.144; całość rzadko spotykana w takiej formie.


60 PLN
13483

1943 Stalag XIA - karta wysłana 18.6 przez Męża Zaufania jeńców polskich ze szpitala - Lazarett "T" do Szwajcarii do organizacji pomocy jeńcom polskim; stempelek cenzora obozowego nr.23, stempelek szwajcarskiego cenzora 305; rzadki kierunek wysyłki, ślady archiwizacji.


150 PLN
13484

1943 BAB 24 - jeniecki batalion budowlano-roboczy, karta wysłana 11.6 z obozu do miejscowości Turna, niemy kasownik nadawczy; stempelek cenzora nr.5.


100 PLN
13485

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyhidveg, list z obozu wysłany 29.XI do Torunia; nietypowy prostokątny datownik nadawczy, okrągła pieczęć komendantury obozu, stempeelk zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej: "BELLIGERANTE INTERNE/ SANS TAXE"; zalepki i stempelki cenzury węgierskiej m.in. okrągły "ELLENORIZVE PEKIR", "ELLENORIZVE" i niemieckiej; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
13486

1943 Oflag VIB - karta z życzeniami z okazji Bożego Narodzenia, ozdobiona akwarelką autorstwa por.Adolfa Dubrowskiego, stempelek cenzora nr.4a; miejscowe przebarwienia.


150 PLN
13487

1943 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag VIB - listownik (część na odpowiedź) wysłany 30.1 z obozu do Londynu, nadawcą listu jest mjr.Władysław Grochola; niemy datownik nadawczy; prostokątny stempelek cenzury obozowej nr.4b, zalepka cenzury brytyjskiej; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
13488

1943 Internowanie w Szwajcarii - obóz Wald, list wysłany z obozu do Zurichu; bardzo dobry stan zachowania.


60 PLN
13489

1943 Stalag XIA, MODLITEWNIK ŻOŁNIERZA POLSKIEGO, opracowany przez ks. mjr. W.Święcickiego Szefa Duszpasterstwa Dywizji Strzelców Pieszych, wydany nakładem Nuncjusza Apostolskiego w Bernie, wydrukowany we Fryburgu, stempelek cenzora nr.43; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
13490

1943 Oflag IIC - karta podwójna "prywatnego nakładu" (zszyta nicią z dwóch pojedynczych kart) wysłana 13.8 z Warszawy do obozu, cenzura.


120 PLN
13491

1943 Stalag IA - akwarela świąteczna autorstwa Wacława Kobielskiego.


150 PLN
13492

1943 Norwegia - jeniecki batalion budowlano-roboczy BAB 41 stacjonujący w Norwegii!!! listownik (część na odpowiedź) wysłany 19.9 z Warszawy do obozu, adresat był żołnierzem Brygady Podhalańskiej, który dostał się do niemieckiej niewoli w czasie walk o Narwik w 1940 roku; nietypowy stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
13493

1943 kartka ze stalagu VIC do Nowego Sącza.


15 PLN
13494

1943 Internowanie w Szwecji - list od Edwarda Tomczaka internowanego na okręcie podwodnym ORP "Żbik" wysłany za pośrednictwem szwedzkiej poczty polowej nr.800, przesyłka zwolniona od opłaty pocztowej - czerwony stempelek "Post från internerad militär"; fioletowa pieczątka szwedzkiej cenzury wojskowej - "Granskad av SVENSK censurmyndighet"; datownik Sztokholm 16.12.1943; list adresowany do szkoły korespondencyjnej (NKI-skolan), w której uczyli się niektórzy z internowanych marynarzy; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń;

w czasie wojny w Szwecji internowano kilka polskich okrętów podwodnych: ORP "Sęp", ORP "Ryś" i ORP "Żbik", które - po brawurowej ucieczce ORP "Orzeł" do Anglii - nie zdołały przedrzeć się przez cieśniny duńskie niezwykle silnie strzeżone przez Niemców; internowano również żaglowiec "Dar Pomorza" i kuter pościgowy "Batory" - łącznie 173 polskich marynarzy, którzy do marca 1943 przebywali na okrętach, a następnie, już do końca wojny, na lądzie w miejscowości Mariefred; ze względu na niewielką liczbę internowanych przesyłki są niemal unikalne; oferowana tu bardzo rzadka całość w doskonałym stanie zachowania, może stanowić ozdobę każdego zbioru obejmującego ten dział filatelistyki!


1 500 PLN
13495

1943 Internowanie na Węgrzech - obóz Eger, list polecony z obozu wysłany 2 12 do Warszawy; stempelki zwalniające przesyłkę od opłaty pocztowej: "BELLIGERANTE INTERNE", "Ellenörizve/ Zensuriert/ Cénsurée" i "M. kir. katonal internáló (lengyel) tábor parancsnokság Eger"; adnotacje, pieczątki i zalepka cenzury niemieckiej, na odwrocie ślady cenzury chemicznej i warszawski dwuobrączkowy datownik odbiorczy "WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "a"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
13496

1944 Internowanie w Szwajcarii - obóz Meilen, pokwitowanie wpłaty wysłanej do obozu, dokonanej w Wintertuhr, odbitka datownika szwajcarskiej poczty polowej 11.X, stempelki: cenzora nr.319 i "Zuzustellen Feldpostirektion".


40 PLN
13497

1944 Internowanie na Węgrzech - obóz Mosdos, formularz wysłany 29.II z obozu do Krakowa za pośrednictwem, co rzadkie, węgierskiej poczty polowej 162, owalna pieczęć komendantury obozu i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE" i "DIJMENTES", stempelki cenzury węgierskiej m.in. okrągły "ELLENORIZVE PEKIR" i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
13498

1944 legitymacja byłego jeńca wojennego stalagu XIA, wydana przez Polskie Siły Zbrojne, okrągła pieczęć z napisami polskimi i angielskimi "POLISH P.W. CONTACT OFFICER/ OFICER KONTAKTOWY DLA SPRAW b.J.W. No13", a na odwrocie owalna pieczęć "Zgrupowanie Polskich Jeńców wojennych ANSBACH", niecodzienny dokument w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
13499

1944 Stalag IID, niewykorzystany przekaz paczkowy - form francuski - obowiązkowa nalepka na paczkę żywnościową (niebieskie tło) wysłana 17.6 do placówki lokalnej Rady Głównej Opiekuńczej - Komitetu Opiekuńczego w Falenicy, stempelek cenzora obozowego "STALAG IID PÜ Geprüft B"; rzadki (z przyczyn oczywistych) walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
13500

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", narożny czworoblok znaczka poczty międzyobozowej za 25 f.

Fi.1
160 PLN
13501

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", marginesowy znaczek poczty międzyobozowej za 25 f.

Fi.1
40 PLN
SOLD
13502

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", parka znaczków z bloku za 20 f. z czarnym środkiem, ładnie skasowana w Pohls.

Fi.1
180 PLN
13503

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", bloczek 4 znaczków za 20 f. pięknie kasowany gumowym datownikiem MURNAU z ręcznie wpisywaną datą; doskonały stan zachowania.

Fi.1
360 PLN
13504

1945 Lubeka, znaczek z szczątkowym podwójnym drukiem barwy czarnej z obiegu pocztowego, rzadkie.

Fi.1
250 PLN
13505

1945 poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", list ofrankowany parką znaczków wysłany 26.8.45 ze zgrupowania polskich byłych jeńców wojennych w Pöhls Lubeka (Rümpel) do komendy Polskiego Ośrodka Wojskowego w Murnau, znaczki unieważnione stemplem: "Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech PÖHLS", stempel pocztowy polskiej komendy w Murnau, bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
13506

1945 poczty między obozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", bloczek 4 znaczków za 20 fen. kasowany gumowym datownikiem MURNAU i datownikiem Murnau na wycinku.

Fi.1
200 PLN
13507

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Lubeka - "Syrena", list ze zgrupowania polskich byłych jeńców wojennych w rejonie Getyngi ofrankowany parką znaczków "Syrena" wysłany 13.VIII do byłego oficerskiego obozu jenieckiego w Lubece, znaczki unieważnione stemplem "Urząd Pocztowy Obozu Wojskowego w Niemczech NORTHEIM", ponieważ adresata nie odnaleziono, list skierowano do składnicy okręgowej w Delmenhorst, skąd przesyłkę 27.8 zwrócono do nadawcy; bardzo rzadki walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; na karcie eksponatu wystawowego; gwarancja Schmutz.

Fi.1
2 000 PLN
13508

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", kompletny arkusz 25-znaczkowy, pierwsza pionowa kolumna oderwana.

Fi.1 ark.
600 PLN
13509

1945 Poczty międzyobozowe w Niemczech, Freiman - "Orzeł", kompletny arkusz 25-znaczkowy, pionowe rozerwania perforacji choć arkusz trzyma się w komplecie.

Fi.1 ark.
1 000 PLN