The new auction will start soon

Auction 103. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13409

1919 dwie kartki żywnościowa z Warszawy, jedna z treścią częściowo w języku hebrajskim.


1 000 PLN
13410

1933 Judaica - ilustrowana karta pocztowa pisana po hebrajsku !!! wysłana 12.XII z ZSRR do Krakowa, stempel tranzytowy Stołpce 20.XII.


Mi.P129I 
80 PLN
13411

1940 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy wysłany 13.12 z Wilna na ulicę Miłą w Warszawie, na odwrocie czytelny stempelek getta: "POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU" (S.Simon typ 3), (Fi.1300.-)które powstało zaledwie dwa miesiące wcześniej (2.X); znaczki unieważnione kasownikiem urzędu pocztowego przy dworcu kolejowym "VILNIUS GELEŽINKELIO STOTIS", datownik urzędu przejściowego EYDTKAU 15.12 i warszawski kasownik odbiorczy z 17.XII, dodatkowo stempelek dopłaty poczty Generalnego Gubernatorstwa z dopisaną jej wysokością "3,50"; niezwykle ciekawy walor o elementach trzech rożnych poczt, które powstały na terenie Polski po jej rozbiorze między Niemcami, a Związkiem Sowieckim - niemy świadek polskiej pogmatwanej historii; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


1 000 PLN
13412

1940 GETTO TRANZYTOWE PIASKI, list z getta do Kopenhagi, ramkowy stempel nadawczy PIASKI opisany przez S.Simona, znaczek unieważniono kasownikiem Lublin 2 w dniu 20.VI.; na odwrocie w adresie nadawcy podano "Judenrat Piaski kolo Lublina" (stempelek Judenratu nie jest znany}, obok zalepka i stempelek cenzury Wehrmachtu; początkowo niewielkie getto po przewiezieniu ludności ze Szczecina (II.1940), Krakowa (I.1941) i Majdanu Tatarskiego liczyło w kwietniu 1942 roku około 4200 osób, potem znaczenie gett tranzytowych zmalało gdyż od połowy maja 1942 roku większość transportów trafiało już z pominięciem gett przejściowych bezpośrednio do obozów zagłady; 1500 osób zmarło wskutek głodu, epidemii tyfusu i cholery, duża część z 11000 osób, które przewinęły się przez getto zginęła w Bełżcu, a ci z funkcjonującego do maja 1943 getta szczątkowego w Sobiborze; bardzo rzadki walor w niezłym stanie zachowania (Fi.5000.-); gwarancja Schmutz.


3 000 PLN
13413

1940 Getto w Łodzi, banknot 50 fenigów, idealny stan zachowania.


400 PLN
13414

1941 Getto w Warszawie, paczkowy adres pomocniczy, wysłany 20.V z Częstochowy, adresowany na ulicę Zamenhofa, na odwrocie stempel odbiorczy getta POSTABLAGESTELLE/ IM JUDISCHEN WOHNBEZIRK/ WARSCHAU (Fi.1300.-) oraz mały stempelek z datą 30.V.


900 PLN
13415

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa do Berlina datowana 22.VII, oznaczona lekko odbitym trójwierszowym stempelkiem "POSTABTEILUNG/ des Aeltesten der Juden/ in Litzmanstadt-Getto" (Fi.1300.- Simon: zbliżony do wzoru 8, ale niepokazany), dodatkowo dwuwierszowa pieczątka informacyjna "in hebräischer und jiddischer/ Sprache verboten" (Simon +400$) i numer "18"; przesyłka w ramach represji została zatrzymana - unikalny stempel ramkowy "UNZULÄSSIG" (Simon +750$) i ostatecznie pozostała w getcie; niezwykle rzadki zestaw wielu stempli pocztowych getta łódzkiego, każdy bardzo wysoko wyceniany; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.


2 400 PLN
13416

1941 Getto w Annopolu, karta pocztowa napisana 2.VI i wysłana z miejscowości Horodziej (polskie ziemie zajęte w wyniku agresji 17.IX), poprzez Mińsk dostarczona do "Juden-Ratt" getta w Annopolu Lubelskim, przed wojną mieszkało tu około 1200 Żydów; stempelek Judenratu z Annopola Lubelskiego nie jest dotąd znany; pięknie udokumentowany obieg pocztowy, cenzura Wehrmachtu, rzadka przesyłka z terenów okupowanych przez Sowietów do getta na terenie Generalnej Guberni.


1 000 PLN
13417

1941 Getta w Krakowie i Międzyrzeczu Podlaskim, paczkowy adres pomocniczy na paczkę wysłaną 13.5 z getta w Krakowie do getta w Międzyrzeczu Podlaskim, na odwrocie do tej pory nieznany stempelek odbiorczy getta - czarny trójdzielny kwadratowy "JUDENRAT MIEDZYRZEC / 24.6.41 / POSTEINGANGSTELLE a" (Fi.4000.-) i kasownik odbiorczy Międzyrzecza z 21.VI; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.


2 400 PLN
13418

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 1.VII do Genewy, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe; tekst korespondencji pisany bardzo oględnie, ale nie pozbawiony dramatyzmu "Hanka może już nie pisać do rodziców, jeżeli będzie okazja to ja to załatwię, tylko niewiadomo kiedy."; całość w dobrym stanie zachowania (karta pionowo złożona); gwarancja i opis Schmutz.


2 000 PLN
13419

1941 całostka getta w Łodzi nr 5B (Antwortkarte) nie dopuszczona przez cenzurę, stempel ramkowy "INHALT UNZULÄSSIG" oraz stempelek cenzora 108, gwarancja Schmutz.


600 PLN
13420

1941 Getto w Warszawie, karta pocztowa z getta wysłana 18.9.41 do Amsterdamu, wyraźnie odciśnięty mały ramkowy dwuwierszowy stempelek cenzury żydowskiej "JUDENRAT WARSCHAU" - typu 1 w kolorze czarnym, spotykany na korespondencji wychodzącej z getta; czerwona pieczęć cenzury niemieckiej Wehrmachtu, dodatkowe stempelki numerowe, całość w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.


1 800 PLN
13421

1941 Getto JUDENRAT NIEPOŁOMICE - STEMPLE DOTĄD NIEZNANE, list polecony wysłany 11.3 z getta w Niepołomicach do Urzędu Powierniczego (Treuhandstelle) w Krakowie, bardzo wyraźnie odciśnięty nigdzie nie opisany (Simon, Piekut i inne źródła) i dotąd niekatalogowany stempel nagłówkowy:"Der Judenrat - Rada Żydowska / Niepołomice", znaczki skasowane datownikiem NIEPOLOMICE über KRAKAU z wyróżnikiem "a" nad mostkiem, nalepka polecenie typu blanco ze stempelkiem Niepolomice, na odwrocie datownik odbiorczy z 12.3 urzędu Kraków 1 (Krakau) z wyróżnikiem "c"; unikalny walor w doskonałym stanie zachowania (kilka minimalnych plamek na froncie).

O getcie w Niepołomicach wiadomo bardzo niewiele, polskie źródła przytaczają jedynie kilka dokumentów z nim związanych, według informacji na stronie sztetl.org.pl przywołujących źródła amerykańskie czytamy: "[Niemcy] Utworzyli getto, które istniało do 1942 roku. W 1941 r. zdemolowali cmentarz. Przed likwidacją getta przebywało w nim ok. 2 tys. miejscowych Żydów, a także przesiedleńcy, przede wszystkim z Krakowa. 20–22 sierpnia 1942 r. wszystkich więźniów getta Niemcy wywieźli do Wieliczki. Następnie część z nich – osoby stare, niedołężne i chore zostały rozstrzelane w lesie na tzw. Kozich Górkach, a resztę przetransportowano do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu (27.08.1942).". Oferowany list adresowany jest do Urzędu Powierniczego (Treuhandstelle), najważniejszej niemieckiej instytucji odpowiadającej za konfiskatę majątku polskiego (w tym żydowskiego) na terenach okupowanych przez Niemcy - Stara Synagoga w Krakowie była użytkowana przez ten Urząd jako magazyn.


6 000 PLN
13422

1942 Getto w Radomsku, dofrankowana karta pocztowa wysłana 29.5 z getta w Radomsku do Genewy; getto w Radomsku utworzono 11 grudnia 1941 roku; objęło ono między innymi dom nr.1 przy ulicy Limanowskiego - nazwę Przedborskiej na Limanowskiego zmieniono 1935 roku, w czasie okupacji ulicę nazwano Radomska, a w zasadzie "Radomerstrasse"; obecnie powróciła ona do pierwotnej nazwy Przedborska; zgodnie z załączonym rozporządzeniem od frontu dom przy Limanowskiego musiał być stale zamknięty, można było doń wchodzić wyłącznie od podwórza; podczas likwidacji getta 1500 osób Niemcy rozstrzelali na cmentarzu żydowskim, 200 osób wywieźli do obozu pracy w Skarżysku, a pozostałe do obozu zagłady w Treblince, na froncie niemiecka cenzura, piękny stan zachowania.


2 000 PLN
13423

1944 getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, seria w kompletnych arkuszach, tak jak wydano arkusz znaczka za 10 Pfenigów gumowany, pozostałe niegumowane, doskonały stan zachowania, w tej postaci nieczęsto oferowane, za dopłatą fotoatest.

Fi.1-3 ark.
20 000 PLN
13424

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu (tzw. wzór IV), seria czysta na papierze prążkowanym, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane; narożne egzemplarze zachowane w pięknym stanie, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.1700.-), gwarancja i opis.

Fi.1-3A
1 500 PLN
13425

1944 Getto w Łodzi, wydanie nie dopuszczone do obiegu - tzw. wzór IV, pasek pięciu czystych serii z górnym marginesem złożony między trzecim, a czwartym znaczkiem, tak jak wydano - 10 Pf. gumowany, a 5 i 20 Pf. niegumowane, każdy znaczek w innym typie - opisane przez ekspertów PZF M.Kalinowskiego i B Subocza w "Filateliście" 6/1978, w katalogu Fischer wycenione wyłącznie jako podlepkowe, licząc dopłatę za ★★ tylko dla znaczka gumowanego (Fi.5x1700.-=8500.-), stan zachowania bardzo dobry.

Fi.1-3A typ I-V
7 500 PLN
13426

1944 getto w łodzi, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.3
400 PLN
13427

1944 znaczek wydania niedopuszczonego do obiegu poczty w getcie łódzkim na papierze białym prążkowanym pionowo - y, gwarancja Schmutz.

Fi.3yA
240 PLN
13428

1948 5 rocznica powstania w getcie warszawskim, marginesowy sześcioblok znaczków za 15 zł. z okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.454
Mi.485 
300 PLN
13429

1993 Getto w Warszawie, wydanie wspólne z pocztą Izraela - 50 rocznica powstania Żydów w Getcie Warszawskim, arkusz czysty z przywieszkami na dole (tabs).

Fi.3296 ark.
Mi.3444
60 PLN