The new auction will start soon

Auction 102. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
841

1917 Przedbórz, seria ząbkowana w czworoblokach, znaczek za 2 gr typ 3-4/7-8, znaczek za 4 gr 1-2/5-6, czworobloki w doskonałuym stanie, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1-2B
1 500 PLN
842

1917 Przedbórz, list polecony z warszawy do Przedborza, w Przedborzu opłacono doręczenie dwoma znaczkami wydania poczty miejskiej, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2B
600 PLN
843

1917 Przedbórz, stemplowana seria pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2B
180 PLN
844

1917 Przedbórz, czworoblok znaczków ciętych typu 3-4/7-8, ślad podlepki między górnymi znaczkami, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1A
1 500 PLN
845

1917 Przedbórz, próba znaczka za 2 gr w kolorze ceglastym, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein i z oznaczeniem Schmutz.

Fi.1A P1
340 PLN
SOLD
846

1917 Przedbórz, I wydanie, kasowany znaczek za 2 gr. z pionowym i poziomym pustopolami międzysektorowymi, gwarancja Schmutz.

Fi.1B
Mi.1A 
300 PLN
847

1917 Przedbórz, czworoblok znaczków typu 3-4/7-8, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1B
400 PLN
848

1917 Przedbórz, czworoblok prób znaczków za 2 grosze w kolorze ceglastym typu 7-8/3-4, znaczki w poziomych parkach rozdzielonych pustopolem, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1B P1
800 PLN
849

1917 Warszawa, list z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.1a
80 PLN
850

1917 Warszawa, firmowy list z Warszawy niedoręczony i zwrócony do nadawcy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.1b
80 PLN
851

1917 Warszawa, list z Szwajcarii do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.1b
70 PLN
852

1917 Przedbórz, gwarancja Korszeń, Schmutz.

Fi.2B
100 PLN
853

1917 Przedbórz - I wydanie, dużo rzadsza jako ząbkowana próba znaczka za 4 gr. w kolorze jasnobrązowym typu 7, lekki ślad po podlepce, gwarancja Korszeń.

Fi.2B P2
200 PLN
854

1917 Sosnowiec, widokówka wysłana 6.4 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, dość późne użycie ciemnofioletowego datownika opłatnego "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." / -9 APR. 1917, wymiana waluty z rublowej na markową nastąpiła 26 kwietnia; walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2Ib
300 PLN
855

1917 Warszawa, "6 GROSZY" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej I wydania, karta pocztowa "Postgebiet Ob.Ost." wysłana 30.3 z Białegostoku, początkowo urzędnik Poczty Miejskiej naliczył opłatę doręczeniową odciskając stempelek taryfowy, ponieważ jednak była to przesyłka adresowana do instytucji niemieckiej - Wassermanische Blutuntersuchungsstelle (stacja badania krwi), po opatrzeniu jej adnotacją "Na niemiecką pocztę" opłata została anulowana; stempel cenzury w Królewcu; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.2a
200 PLN
856

1917 Warszawa, kartka firmowa z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2a
60 PLN
857

1917 Warszawa, kartka z Bawarii do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2a
80 PLN
858

1917 Warszawa, list firmowy z Krakowa do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Krakowie, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2a
60 PLN
859

1917 Częstochowa, karta pocztowa wysłana 12.9.17 z Łodzi do Częstochowy, datownik poczty miejskiej "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY", gwarancja Korszeń.

Fi.2a
100 PLN
SOLD
860

1917 Częstochowa, list z Częstochowy nadany 22.9.17 do Niemiec list nie doręczona i zwrócona do Częstochowy - ręczny napis "ZURÜCK", w Częstochowie dwukrotnie usiłowano doręczyć kartkę do nadawcy, dwa stemple typu 2 w kolorze fioletowym z datami 21.10.17 i 2.12.17 oraz stempel opłaty doręczeniowej za 5 kopiejki w kolorze czerwonym typu IV, dekoracyjny walor, gwarancja Mikulski.

Fi.2a, 2i
225 PLN
SOLD
861

1917 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania, list wysłany 6.1 z Sosnowca, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2b
100 PLN
862

1917 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
60 PLN
863

1917 Warszawa, list z Kraśnika do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Kraśniku, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
70 PLN
864

1917 Warszawa, kartka z Zakopanego do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, ciekawa widokówka z Tatr.

Fi.2b
60 PLN
865

1917 Warszawa, kartka z obozu jeńców wojennych do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
80 PLN
866

1917 Warszawa, kartka z Lublina do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Lublina, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
60 PLN
867

1917 Częstochowa, nieofrankowana widokówka datowana 17.VI przesyłana miejscowo w Częstochowie, rzadki przypadek odmówienia odebrania przesyłki i uiszczenia stosownej dopłaty, przesyłkę zwrócono do nadawcy obciążając go opłatą doręczeniową 5 fen. - odpowiednie adnotacje niebieską kredką; datownik poczty miejskiej "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" z 20.VI i dekoracyjny ośmiokątny stempelek opłaty doręczeniowej za 5 fen odciśnięty w kolorze czerwonym; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.2l
1 200 PLN
868

1917 Warszawa, list ekspresowy ze Lwowa do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej we Lwowie i niemieckiej cenzury wojskowej w warszawie, rzadki stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 20 groszy w kolorze czerwono fioletowym dwukrotnie odbity, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 12.2.17, dekoracyjny i rzadki walor.

Fi.4
1 000 PLN
869

1917 Łódź, kartka z Moraw do Łodzi, datownik doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze liliowo karminowym.

Fi.4b
400 PLN
870

1917 Warszawa, "7 GROSZY" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej II wydania - bardzo rzadki, stosowany zaledwie przez 5 dni! (26.4.-1.5.17) - na karcie pocztowej wysłanej 28.4.17 z Łodzi do Warszawy, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5b
2 500 PLN
SOLD
871

1917 Warszawa, "7 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej II wydania - bardzo rzadki, stosowany zaledwie przez 5 dni! (26.4.-1.5.17) - na karcie pocztowej wysłanej 30.4.17 z Łodzi do Warszawy, dziurki po archiwizacji, poza tym bardzo ładny stan zachowania.

Fi.5c
1 800 PLN
SOLD
872

1917 Warszawa "22 GROSZY", list ekspresowy z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, bardzo rzadki stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 22 groszy stosowany zaledwie przez 5 dni! i wyłącznie do listów ekspresowych (26.4.-1.5.17) w kolorze fioletowym, bardzo rzadki stempelek depeszowego "P Gabrysiak" doręczającego przesyłkę, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 28.4.17, koperta przycięta z prawej strony.

Fi.7b
11 500 PLN
SOLD
873

1917 Warszawa, list ze Śląska do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.8b
70 PLN
874

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy do Piotrkowa, list zwrócony do nadawcy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Warszawy i austriackiej cenzury wojskowej z Piotrkowa, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, gwarancja Schmutz.

Fi.8b
90 PLN
SOLD
875

1917 Warszawa, powiadomienie poczty miejskiej w Warszawie o nadejściu listu poleconego - awizo, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, znaczek skarbowy Zarządu Miasta Warszawy.

Fi.9a
150 PLN
876

1917 Warszawa, kartka z Lublina do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Lublina, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
75 PLN
877

1917 Warszawa, list miejscowy z Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie odbity dwukrotnie, stempelek pomocniczy "UISZCZONO GOTÓWKĄ".

Fi.9a
125 PLN
878

1917 Warszawa, list firmowy z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
60 PLN
879

1917 Warszawa, list firmowy z Częstochowy do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
90 PLN
SOLD
880

1917 Warszawa, list firmowy z Sosnowca do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
150 PLN