The new auction will start soon

Auction 102. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
921

1918 Żarki, I wydanie, seria czysta (Mi.360 euro) na jednej podlepce, gwarancja Mikstein.

Fi.1-3
240 PLN
922

1918 Żarki, seria pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3
320 PLN
923

1918 Żarki, I wydanie, pięknie kasowana na wycinkach seria (Mi.300 euro), każdy wycinek z pełnym stemplem "ŻARKI * KRÓL. POLSKIE ", gwarancja Korszeń.

Fi.1-3
480 PLN
924

1918 Luboml, seria cięta z szerokim marginesem opisanym w katalogu Fischer jako "z kuponem wielkości znaczka".

Fi.1-5
100 PLN
925

1918 Luboml, seria cięta w wielobloku z pustopolem opisanym w katalogu Fischer jako "z kuponem wielkości znaczka", fotoatest Korszeń.

Fi.1-5
300 PLN
926

1918 Luboml, nieząbkowana marginesowa seria czysta w czworoblokach, piękny stan.

Fi.1-5A
Mi.1-5
400 PLN
927

1918 Luboml, seria cięta bez gumy.

Fi.1-5A
40 PLN
SOLD
928

1918 Luboml, seria ciętych znaczków w kompletnych arkuszach po 11 znaczków i jednym pustopolem i parką w układzie tete - beche, stan bardzo dobry, fotoatest Korszeń.

Fi.1-5A ark.
750 PLN
929

1918 Luboml, seria cięta w podwójnych arkuszach drukarskich z jedenastym znaczkiem w arkuszu z odwróconym nominałem i pustopolem, fotoatest Korszeń.

Fi.1-5A ark.
2 000 PLN
930

1918 Luboml, unikalna próba znaczka za 10 (kop.) w kolorze zielonym, odmiennym od koloru znaczka podstawowego - czerwonego, wokół napis POCZTA MIEJSKA LUBOML w czterech językach polskim, niemieckim, hebrajskim i ukraińskim - tej narodowości ludność zamieszkiwała okręg Lubomla czyli 120 gmin obsługiwanych przez etapowy urząd austriacki nr 259; próba zachowała się w bardzo dobrym stanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki ani jej śladu, a jedynie z delikatnym śladem przywarcia do innej próby w lewym dolnym rogu, fotoatest Korszeń.

Fi.2 P
2 400 PLN
931

1918 Luboml, perforowany arkusz prób znaczka za 10 kop. w barwie szarooliwkowej , jak definitywny znaczek za 20 kop., arkusz zawierający 11 znaczków i jedno pustopolem, dolny znaczek z odwrotnie wydrukowanym nominałem, stan bardzo dobry, w tej postaci bardzo rzadkie, fotoatest Wiatrowski.

Fi.2B P ark. (2BP B1)
4 500 PLN
932

1918 Warszawa, kartka z Częstochowy do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
60 PLN
933

1918 Żarki, list z banku w Radomiu nadany 11.10.18 do Żarek, opłata za doręczenie listu pobrano znaczkiem poczty miejskiej pierwszego wydania za 12 hal. i unieważniono pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL. POLSKIE" w otoku, na korespondencji bardzo rzadkie, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.3
3 000 PLN
934

1918 Przedbórz, II wydanie, niegumowane - tak jak je wydano próby cięte próby II bez tła; 2 gr. - typ 3, 6 gr. i 10 gr. - typ 2, gwarancja Schmutz.

Fi.3, 5, 6 P1
960 PLN
935

1918 Przedbórz, II wydanie, seria bardzo rzadkich prób o zmienionych kolorach tła, niegumowana - tak wydano część nakładu; 2 gr. - typ 2 (niekatalogowana), 4 gr. - typ 3, 6 gr. - typ 1 z niekatalogowanym błędem "duża przerwa w poziomych kreskach pod literą P w PRZEDBÓRZ" , 10 gr. - typ 1; to najrzadsze próby wydań Poczty Miejskiej w Przedborzu, piękny stan, gwarancja Mikstein.

Fi.3-6 P2
2 400 PLN
936

1918 Przedbórz, II wydanie, cięta seria czysta, 2 gr. typ 2, 4 gr. typ 1, 6 gr. typ 3 i 10 gr. typ 1, tak jak wydano część nakładu bez gumy (Mi. 355 euro), każdy znaczek gwarancja Rachmanow i z opisem typu Schmutz.

Fi.3-6A
Mi.3-6C
800 PLN
937

1918 Przedbórz, II wydanie, ząbkowana liniowo ZL 11,5 seria stemplowana, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.3-6B
Mi.3-6B 
160 PLN
938

1918 Przedbórz, ząbkowana seria II wydania w czworoblokach, wszystkie znaczki typ 1 i typ 2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3-6B
400 PLN
939

1918 Przedbórz, znaczek bez perforacji poziomej typu 1, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

Fi.3BMK1
400 PLN
940

1918 Częstochowa, widokówka poczty polowej, wysłana 25.IV za pośrednictwem urzędu etapowego Hrubieszów do Częstochowy, ponieważ przesyłki wojskowe były zwolnione od opłaty, odciśnięto tylko datownik poczty miejskiej (wysoka wycena katalogowa - Fi.700.-), ze względu na słabszą jakość odbitki bardzo atrakcyjna cena wywoławcza!!! dodatkowo pieczęć formacyjna i cenzura; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.3a
250 PLN
941

1918 Żarki, II wydanie, kasowana seria w parkach (Mi.780 euro), tylko w takiej formie widoczne są całe nadruki, gwarancja Schmutz.

Fi.4-6
900 PLN
942

1918 Żarki, II wydanie, kasowana seria przedrukowa (Mi.390 euro), gwarancja Łaszkiewicz, Kapkowski.

Fi.4-6
360 PLN
943

1918 Żarki, II wydanie, czysta seria przedrukowa (Mi.450 euro), zmatowienia na gumie, liczona jak podlepkowa, sygnowana, gwarancja Bruba.

Fi.4-6
320 PLN
944

1918 Żarki, seria wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4-6
420 PLN
945

1918 Przedbórz, znaczek typu 2 bez perforacji pionowej na marginesie, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

Fi.4B MK
400 PLN
946

1918 Żarki, znaczki wydania przedrukowego na wycinkach z bardzo rzadkimi nadrukami odwróconymi, gwarancja Korszeń.

Fi.4aNo, 5aNo
1 200 PLN
947

1918 Sosnowiec, widokówka wysłana 5.2 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, jasnofioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 5 fen." z datą 7 FEB 1918; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.4c
500 PLN
948

1918 Sosnowiec, kartka z Granicy do Sosnowca, stempel cenzury wojskowej w Granicy, stempel poczty miejskiej w Sosnowcu za 5 fen. "Stadtbriefbet. / Miejs eksp list /26. AUG 1918 / 5 fen." w kolorze fioletowym.

Fi.4c
600 PLN
949

1918 Luboml, znaczek z pustopolem i odwrócony drukiem nominału.

Fi.5B B1
80 PLN
950

1918 Przedbórz, znaczek II wydania, podlepki, gwarancja Korszeń.

Fi.6B
70 PLN
951

1918 Łódź, karta pocztowa "Gen.-Gouv Warschau", wysłana z Częstochowy 7.6, sześciokątny stempelek poczty miejskiej w kolorze fioletowym (Fi.300.-) z datą 8.6; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.6b
200 PLN
952

1918 Łódź, miejscowa kartka z Łodzi nadana 13.6.18, stempel doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej za 7 fen. w kolorze fioletowym, gwarancja Korszeń.

Fi.6b
400 PLN
953

1918 Łódź, kartka z poczty etapowej w Piotrkowie do łodzi, stempel formacyjny "K.u.k. ErsBaonsKmdo des J.R. 100", datownik doręczeniowy Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze brunatnofioletowym za 7 fen.

Fi.6c
400 PLN
954

1918 Żarki, III wydanie, seria czysta (Mi.180 euro) na jednej podlepce, gwarancja Mikstein.

Fi.7-9
120 PLN
955

1918 Żarki, III wydanie, seria kasowana (Mi.135 euro) z pełna oryginalną gumą i w bardzo intensywnych barwach, gwarancja MKSTN Mikstein.

Fi.7-9
120 PLN
956

1918 Żarki, seria drugiego wydania stemplowana na wycinkach, gwarancja Jungjohann.

Fi.7-9
100 PLN
957

1918 Przedbórz, cięta seria III wydania w czworoblokach, górne znaczki ze śladem po podlepce, znaczki za 2, 4, 6 gr typ 1 i typ 2, znaczki za 10 gr typ 2 i typ 3, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7-10A
500 PLN
958

1918 Przedbórz, III wydanie, ząbkowana seria kasowana, 2 gr. typ 1, 4 gr. typ 2, 6 gr. typ 2 i 10 gr. typ 1 (Mi.104 euro), każdy znaczek gwarancja z opisem typu Krawczyk(1), Falkowski (1), Schmutz(2).

Fi.7-10B
Mi.7-10A
120 PLN
959

1918 Przedbórz, III wydanie, ząbkowana seria czysta, 2 gr. typ 3, 4 gr. typ 1, 6 gr. typ 2 i 10 gr. typ 3 (Mi.104 euro), każdy znaczek gwarancja i opis typu Mikstein(3), Brajer (1), Witkowski(4).

Fi.7-10B
Mi.7-10A
120 PLN
960

1918 Przedbórz, ząbkowana seria III wydania w czworoblokach, znaczki za 2 i 4 gr typ 2 i typ3, znaczki za 6 i 10 gr typ 1 i typ 2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.7-10B
400 PLN