The auction will start on 14.04.2023

Auction 101. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39427

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1
Mi.1, P115
2 000 PLN
39428

1920 Olsztyn, kartka z Olsztyna do Niemiec, frankatura wielokrotna znaczka za 5 fen., gwarancja.

Fi.1
65 PLN
39429

1920 Kwidzyn, pobraniowy list wartościowy z Neudorfchen (Nowa Wioska) do Niemiec, erka z Kwidzyna, na odwrocie mała pieczęć lakowa i stempel odbiorczy.

Fi.1, 2, 4, 5, 10
2 500 PLN
39430

1920 Kwidzyn, list z Deutsch Eylau (Iława) do Niemiec.

Fi.1, 3
65 PLN
39431

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
39432

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
500 PLN
SOLD
39433

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

Fi.1-10I
100 PLN
39434

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
39435

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1-13
90 PLN
SOLD
39436

1920 Kwidzyn, podstawowa seria pierwszego wydania na podlepkach, dwie odmiany barw znaczka za 75 Pfenigów.

Fi.1-14
180 PLN
39437

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria czysta na pierwszej podlepce, część znaczków z marginesami, znaczek za 5 Mk w kolorze ultramarynowym (Fi.264.-).

Fi.1-14a
220 PLN
39438

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
39439

1920 Olsztyn, kartka z Willenberg (Wielbark) do Niemiec, frankatura wielokrotna znaczka za 10 fen, gwarancja.

Fi.2
200 PLN
SOLD
39440

1920 Kwidzyn, kartka firmowa z Kwidzyna do Niemiec.

Fi.2, 3
55 PLN
SOLD
39441

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

Fi.3 B
20 PLN
39442

1920 Górny Śląsk - CHROSCZINNA - Chróścina, datownik typu I, ładnie odciśnięty 25.4 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
100 PLN
39443

1920 Kwidzyn, kartka firmowa z Marienburg (Malbork) do Niemiec.

Fi.3
65 PLN
39444

1920 Kwidzyn, kartka z Kwidzyna nadana 5.6.20 do Niemiec, widokówka z Kwidzyna.

Fi.3
55 PLN
SOLD
39445

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

Fi.3, 4
30 PLN
39446

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (parka nieząbkowana w środku Fi.500.-), bez gumy, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
150 PLN
39447

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

Fi.4z
30 PLN
39448

1920 Kwidzyn, list z magistratu w Christburg (Dzierzgoń) do Elbląga.

Fi.4
100 PLN
SOLD
39449

1920 Kwidzyn, list z Marienburga (Malborka) do Niemiec, gwarancja.

Fi.4
75 PLN
39450

1920 Kwidzyn, list firmowy z Deutsch Eylau (Iława) do Niemiec, gwarancja.

Fi.4
60 PLN
SOLD
39451

1920 Olsztyn, podlepki, gwarancja i opis.

Fi.4a
40 PLN
39452

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

Fi.5, Cp2
45 PLN
39453

1920 Śląsk Cieszyński, ZNACZEK PRZEDRUKOWY SO na SKARCIE; znaczek za 50 fen. z przedrukiem S.O. typu II - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, na przekazie pocztowym wysłanym 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla (Fi.-.-); na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; nieznany do tej pory adresat; kilka znanych skartów pochodzi z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x
6 000 PLN
39454

1920 Śląsk Cieszyński, parka z podwójna perforacją pionową na prawym marginesie, na dolnym znaczki dodatkowe ząbkowanie jest w jeszcze w linii poprzedniego, na górnym już jest przesunięte, gwarancja Walisch.

Fi.5MK
150 PLN
39455

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
200 PLN
39456

1920 Olsztyn, list polecony z Olsztyna nadany 19.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja pod znaczkami Zirkenbach.

Fi.6
130 PLN
SOLD
39457

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja.

Fi.6 B1
30 PLN
39458

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
100 PLN
39459

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

Fi.6, Cp3
70 PLN
39460

1920 Olsztyn, kartka z Wuttrienen (Butryny) do Niemiec, gwarancja.

Fi.7
300 PLN
SOLD
39461

1920 Śląsk Cieszyński, KAMIENICA K.BIELSKA, datownik ładnie odciśnięty 10.VII na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.7I
80 PLN
39462

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek za 70 Pfg./10 Mk.- tak jak tę wartość wydano bez gumy.

Fi.8
50 PLN
39463

1920 Kwidzyn, list wartościowy z Christburg (Dzierzgoń) do Niemiec, na odwrocie ślady po pieczęciach lakowych i stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.9, 12
400 PLN
39464

1920 Śląsk Cieszyński, czworoblok znaczków za 2,50 Kr. z przedrukiem S.O. typu I, z przesuniętym na skraj sąsiedniego znaczka ząbkowaniem pionowym, gwarancja.

Fi.9I MK
120 PLN
39465

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 
140 PLN
39466

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 
300 PLN