Die neu Auktion wird bald beginnen

Auctionen 54. Gefangenlager und Interniertenpost im II Weltkrieg

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
17832

1939 karta pocztowa wysłana 29.XII z Warszawy do Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych (OKW) w Berlinie do wydziału d/s jeńców, w sprawie poszukiwania syna - żołnierza polskiego; na odwrocie dodatkowy stempelek niemieckiej firmy w Warszawie "AUSKUNFTZENTRALE BURHARDT & OHRT", pośredniczącej w wymianie korespondencji z centralą w Berlinie; nietypowy walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
300 PLN
17833

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Selypi, karta pocztowa!!! ze stempelkiem obozowym "SELYPI LENGYEL TISZTI GYUJTOTABOR PARANCSNOKSAG" wysłana 25.X z obozu do Kielc, przesyłka oznaczona stempelkami i dopiskiem "BELLIGERANT INTERNEE", a także "Ellenorizve !"; korespondencja na kartach z wydrukowanym znakiem opłaty była dozwolona tylko do grudnia 1939, potem odbywała się wyłącznie na specjalnych formularzach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


250 PLN
17834

1939 legitymacja umożliwiająca polskiemu jeńcowi zwolnionemu z obozu, powrót do domu, dokument wystawiony przez komendanta 8 Armii niemieckiej, z którą polskie wojska walczyły z powodzeniem w czasie Bitwy nad Bzurą, następnie (do 20.X) stacjonowała na linii Ribbentrop-Mołotow "doglądając" niemiecko-sowieckich interesów; niezwykle ciekawy, unikalny dokument z wczesnego okresu II wojny w słabszym stanie zachowania (od spodu na zgięciach podklejone bibułką).


100 PLN
17835

1939 Oflag XVIIIC - prowizoryczny, wczesny formularz poczty obozowej, wysłany 2.XII do Kępna (Kempen), na froncie dopisek "via Breslau"; zwraca uwagę datownik z wyróżnikiem "a" , stempelek cenzora obozowego nr.30; interesująca treść; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
17836

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem ogólnego wydania dla internowanych, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Ganterschwil do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1
100 PLN
17837

1940 Internowanie w Szwajcarii - pamiątka z internowania, karta pocztowa ze znaczkiem wydanym dla internowanych Polaków, dodatkowo ofrankowana znaczkiem poczty szwajcarskiej (opłata za druki) i wysłana z obozu Gebenstorf do Genewy; na odwrocie tekst "Souvenir de l'Internement en Suisse 1939-1940"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.2
100 PLN
17838

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" z dodatkowym znaczkiem wydania dla internowanych Polaków, ostemplowany w obozie Meikirch.

Fi.2, FP5
200 PLN
17839

1940 Rudnia Poczajewska - sowiecki obóz dla polskich jeńców, wykorzystywanych przez GUSZOSDOR-u (Zarząd Głównych Dróg Bitych NKWD) jako tania siła robocza, m.in. przy budowie Drogi Zachodnioukraińskiej nr.1 Nowogród Wołyński- Korzec- Równo- Dubno- Brody- Lwów; ponieważ jeńcy polscy zatrudnieni na budowach NKWD mieli prawo pisania listów, stąd wiadomo, że w niektórych miejscowościach m.in. w Rudni Poczajewskiej znajdowała się grupa obozowa; oferowana przesyłka z obozu - być może jedyna znana - datowana 27.V, została wysłana z Kijowa do Zalesia Górnego, stempelek cenzury Wehrmachtu; całość w idealnym stanie zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


800 PLN
17840

1940 Brody - sowiecki obóz jeniecki, dla polskich żołnierzy zagarniętych w wyniku zdradzieckiej napaści 17.IX.1939, karta pocztowa datowana 31.VIII, wysłana 3.IX z obozu do Lublina, cenzury niemieckie, walor w bardzo dobrym stanie zachowania; polskich jeńców wykorzystywano jako tanią siłę roboczą przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński-Lwów, kierowanej przez NKWD.


250 PLN
17841

1940 Oflag IXB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone ołówkiem!!! karta datowana 5.3, wysłana 19.3 z obozu do Warszawy, niemy datownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.3; dodatkowo zwraca uwagę stempel w ramce "Leitpunkt: Warschau 2", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
17842

1940 Oflag XA - prowizoryczny formularz wysłany 15.IV z Częstochowy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.18; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17843

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Puspoknadasdon, formularz wysłany 3.VIII z obozu do Rymanowa, pieczęć komendantury obozu, stempelki: ELLENORIZVE i cenzury; doskonały stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
17844

1940 Oflag IIB - zaświadczenie obozowe, wystawione dla ppor. marynarki Stanisława Janusza Rowińskiego biorącego udział w obronie wybrzeża, stempel komendantury; nietypowy, rzadko spotykany walor.


150 PLN
17845

1940 Oflag XIIIA - część na odpowiedź, wczesnego typu podwójnego listownika przeznaczonego dla stalagów, wysłanego 21.XII z Paryża do obozu, stempelek cenzora obozowego D7 z dopisaną datą "21 Janv"; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
17846

1940 Oflag XIIA - prowizoryczny formularz wysłany 13.IV z Sosnowca do obozu, stempelek cenzora obozowego; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
17847

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, karta pocztowa z obozu, wysłana 26.III do Krakowa; stempelek cenzury rumuńskiej, bardzo dobry stan zachowania; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


250 PLN
17848

1940 Oflag VIIB - karta pocztowa do obozu wysłana 21.3 z Bydgoszczy (Bromberg), stempelek cenzora obozowego nr.4 z parafką, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
17849

1940 Oflag XIIA - karta wysłana 30.VII z obozu do Sosnowca, zwraca uwagę charakterystyczny niemy datownik z nie do końca usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego; ślady archiwizacji.


40 PLN
17850

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 24.III wysłany 27.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
17851

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyhidveg, formularz wysłany 24.IV z obozu do Kobyłki, pieczęć komendantury obozu, zwraca uwagę nietypowy datownik, stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.


150 PLN
17852

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagykanizsa, widokówka wysłana 10.VI z obozu do Poznania; stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej "Internalt harcok egyen ugyeben, DIJMENTES. Belligerante internee", pieczęć komendantury obozu; stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.


120 PLN
17853

1940 Równe Wołyńskie - obóz dla polskich jeńców, wykorzystywanych jako tania siła robocza przy budowie nr.1 NKWD - drodze Nowogród Wołyński- Korzec- Równo- Dubno- Brody- Lwów, zasadniczym obozem tej "inwestycji" było właśnie Równo, karta pocztowa, wysłana z obozu 16.VIII do Radomska, jako adres nadawcy podano numer skrytki pocztowej 33; cenzury: sowiecka i niemiecka; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
17854

1940 Internowanie na Litwie - Birsztany, jeden z mniejszych obozów dla polskich internowanych, karta podwójna, część z opłaconą odpowiedzią wysłana 16.I z obozu do Warszawy, stempelek cenzury Wehrmachtu w Królewcu; nadawca por.Józef Kwarciński, prawdopodobnie próbował przedostać się do Francji lub Anglii, ale chyba nieskutecznie, świadczy o tym przesyłka wysłana przez niego z Oflagu IIC, reprodukowana w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego na stronie 140 (ryc.12); walor pomimo niewielkiego pionowego zgięcia w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
17855

1940 Oflag XVIIIA - zdjęcie w formie pocztówki na odwrocie podpis "Ołtarz w kaplicy Wielki Piątek 1940r." i stempelek cenzora obozowego nr.3; dobry stan zachowania.


150 PLN
17856

1940 Stalag VA - formularz wczesnego nakładu, wysłany 13.IV z Warszawy do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.16; ogólnie dobry stan zachowania (słabsze narożniki).


100 PLN
17857

1940 Oflag XIB - listownik wysłany 26.IV z obozu do Poznania, stempelek cenzora obozowego z parafką i informacyjny w ramce "Antwort kurz fassen!/ odpisać krótko i czytelnie"; doskonały stan zachowania.


60 PLN
17858

1940 Stalag VIJ - karta pocztowa do obozu wysłana 26.XII ze Lwowa, znak opłaty unieważniony sowieckim stemplem mechanicznym, efektowny stempelek cenzora obozowego nr.8 z wizerunkiem kotwicy; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.

1941 Stalag VIIIB - karta pocztowa do obozu, wysłana 27.2 z miejscowości Łanowce () znajdującej się na obszarach anektowane przez ZSRR i włączonych do Ukrainy, stempelek cenzury obozowej; bardzo dobry stan zachowania; karta wystawowa z eksponatu J.Falkowskiego.


700 PLN
17859

1940 Oflag IIA - listownik wysłany 25.I z obozu do Torunia, stempelek cenzora obozowego nr.2 z parafką, całość w doskonałym stanie zachowania.


15 PLN
17860

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Nagycenk, formularz wysłany 14.II przez polskiego komendanta obozu kapitana Józefa Dąbrowskiego do Amerykańskiej Komisji Pomocy Polakom w Budapeszcie; pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelek "Belligerant", bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).


200 PLN
17861

1940 Stalag IIIA - karta z obozu, wysłana 10.6 do Warszawy, pieczęć komendantury obozu, stempelek cenzora obozowego nr.14; na odwrocie rzadko spotykany stempelek informacyjny "Pakete dauerchaft verpacken, da sonstaus/ dem Transportweg Verlustgefahr./ Mitteilungen in Paketen verboten".


150 PLN
17862

1940 Stalag IXC - formularz kartkowy, wysłany 15.5 z Kalisza do obozu, zwraca uwagę prowizoryczny kasownik nadawczy, stempelek cenzora obozowego nr.14.


50 PLN
17863

1940 Oflag IIC - zaadaptowana karta oflagu XIB, część na odpowiedź, wysłana 31.7 z Chabówki do obozu, stempelek cenzora obozowego nr.12; ślady archiwizacji.


40 PLN
17864

1940 (?) druk współpocztowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża, umożliwiający nawiązanie łączności pomiędzy jeńcem, a jego rodziną, oraz założenie kartoteki jeńca w Niemieckim Czerwonym Krzyżu; czysty formularz w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYRŻ.


120 PLN
17865

1940 Oflag IIB - zaadoptowana karta oflagu IVA, część na odpowiedź, wysłana 13.IX z Warszawy do obozu, stempelek cenzora obozowego z parafką i dodatkowy stempel informacyjny "Nicht mehr im Oflag IIB", przesyłkę przekierowano do Oflagu IIC; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


150 PLN
17866

1940 FORTY KOWIEŃSKIWE - najmniejszy obóz internowania na Litwie, formularz Litewskiego Czerwonego Krzyża wysłany 10.III z obozu do Sosnowca, korespondencja przesyłana na formularzach z pieczęcią Litewskiego Czerwonego Krzyża zwolniona była od opłaty pocztowej, datownik nadawczy "KAUNAS centr. Nr5", odręczny znak cenzury litewskiej "14", stempelek cenzury niemieckiej z Królewca; przesyłki z internowania na Litwie ze względu na niewielką liczbę internowanych Polaków, należą obecnie do bardzo rzadkich - w Fortach Kowieńskich przetrzymywano zaledwie 329 osób; ładna całość w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŹ.


1 500 PLN
17867

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
17868

1940 kartka dla korespondencji zagranicznej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp2
50 PLN
17869

1940 kartka dla internowanych w Szwajcarii grzecznościowo stemplowana, ślady po spinaczach.

Fi.Fp4
60 PLN
17870

1940 grzecznościowo stemplowana kartka dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.Fp4
70 PLN
17871

1941 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, karta pocztowa z obozu, wysłana 11.XI do Szwajcarii, stempelki cenzury: obozowej 357, rządowej hiszpańskiej w San Sebastian i szwajcarskiej 140; po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców; także piloci polscy, zestrzeleni nad Francją, którzy przez Hiszpanię starali się powrócić do swych jednostek w Anglii, złapani przez Hiszpanów trafiali do tych obozów; dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.III.1943 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200-2000 Polaków; całość w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 500 PLN