Die Auktion endet am 12.07.2021
Die Auktion endet in:

Auctionen 103. Volksrepublik Polen 1944-1952

Seite:
Poz# Bilder Beschreibung Katalog Features Aktueller Preis
13655

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
13656

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka z lewej strony litery A w POLSKA" i "przerwane G w GR", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
1 800 PLN
VERKAUFT
13657

1944 Wodzowie - R.Traugutt; agencja pocztowa MAJDAN SOPOCKI - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Majdanu Sopockiego (od rzeki Sopot na Roztoczu) do Błażowej; znaczki unieważniono ramkowym kasownikiem prowizorycznym "Majdan Sopocki" z ręcznie wpisaną datą 10/X.44; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe (25+25 gr. Fi.12.000.-); do tej pory listy z tej podległej Suścowi agencji nie były znane żadne przesyłki; nie było takiego listu ani w najsłynniejszej kolekcji C.Malingiewicza, ani największej M.Schultzego; to jedyna jak dotąd okazja aby taki list z Majdanu Sopockiego kupić; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Berbeka.

Fi.339+339
Mi.380
17 000 PLN
VERKAUFT
13658

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 700 PLN
13659

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
13660

1944 Wodzowie, seria znaczków na karcie ilustrowanej, oryginalnie skasowana w dniu 15.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r", gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
600 PLN
13661

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropki między prawym uchem, a okiem i na kołnierzu", w końcowej fazie na tej pozycji pojawiła się trzecia kropka "na czole"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82 
750 PLN
13662

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
13663

1944 Wodzowie, próby siatkowe arkuszowe z szerokimi marginesami w kolorze czarnym, piękny zestaw z marginesami, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.380-2
6 250 PLN
VERKAUFT
13664

1944 Wodzowie, nowodruki arkuszy i arkusika próby kreskowej wykonane na zlecenie Ministerstwa Łączności na podstawie oryginalnych form drukarskich , arkusze te ponumerowano i były załączone do monografii wydania Wodzów "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją A. Myślickiego.

Fi.339-41ND, 339-41PIND
Mi.380-2ND
80 PLN
13665

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa z szerokim marginesem na papierze koloryt w barwie czerwonej, gwarancja Petriuk, Bojanowicz.

Fi.339PV
Mi.380
2 100 PLN
VERKAUFT
13666

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w barwie pomarańczowo czerwonej, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339PVI
Mi.380
1 901 PLN
VERKAUFT
13667

1944 Wodzowie, znaczek w barwie jasnoczerwonej, gwarancja Schmutz i oznaczenie Korszeń.

Fi.339a
Mi.380
165 PLN
VERKAUFT
13668

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasno różowoczerwonym, lekkie złamanie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339d
Mi.380
300 PLN
13669

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
13670

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h
Mi.380
1 500 PLN
13671

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.375.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B1
Mi.380 
500 PLN
13672

1944 Wodzowie, list z Białegostoku nadany 13.9.44 do polskiego radia w Lublinie, kasownik "TLF. TEL. BIAŁYSTOK" z wyróżnikiem b, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
4 500 PLN
13673

1944 Wodzowie, list z Łukowa do Trebieszowa, kasownik "URZĄD POCZT.-TEL. * ŁUKÓW 1"", ręczna cenzura "Cenzor", bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
4 500 PLN
13674

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Korszeń.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
400 PLN
13675

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
13676

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w barwie zielonej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381
1 200 PLN
VERKAUFT
13677

1944 Wodzowie, znaczek w barwie zielonej, dolna pozioma perforacja przechodząca przez rysunek znaczka, gwarancja Schmutz i oznaczenie Korszeń.

Fi.340b
Mi.381
180 PLN
VERKAUFT
13678

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
1 000 PLN
13679

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, narożny znaczek za 1 zł. UNIKALNY ZE ZNACZNYM PRZESUNIĘCIEM RYSUNKU W PRAWO, znaczki z pierwszej kolumny tego sektora posiadają po lewej stronie niezadrukowany pasek - to w sumie sześć sztuk, niektóre z nich - w tym ten oferowany, zostały z arkusza wycięte w całości według rysunku tj. z fragmentem znajdującym się w drugiej kolumnie; w ten sposób kilka znaczków z drugiej kolumny ubyło, są wąskie i w zasadzie zniszczone, znaczki z pozostałej części tego sektora spotyka się z rzadka całe z przesuniętym w prawo rysunkiem, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
4 000 PLN
13680

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w barwie niebieskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341PV
Mi.382
1 850 PLN
VERKAUFT
13681

1944 Wodzowie, arkuszowa próba siatkowa na papierze gazetowym w barwie niebieskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.341PVI
Mi.382
2 040 PLN
VERKAUFT
13682

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
13683

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.341c
Mi.382
140 PLN
13684

1944 kartka z Rzeszowa 4.11.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej nr 179.

Fi.342
Mi.383
70 PLN
VERKAUFT
13685

1944 list polecony z Chełma do Lublina, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Chełm 2, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 8.

Fi.342
Mi.383
320 PLN
13686

1944 list z Hyżnego do Markowej, w Hyżnem na liście odbito stempel pośrednictwa pocztowego Generalnego Gubernatorstwa i naklejono same znaczki, które zostały unieważnione dopiero w urzędzie pocztowym w Rzeszowie 1.11.44, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 175.

Fi.342
Mi.383
300 PLN
13687

1944 Goznak, list z Rzeszowa 28.3.45 do Leżajska, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 176.

Fi.342
Mi.383
150 PLN
13688

1944 Goznak, list z Siedlec 18.10.44 do Starej Wsi.

Fi.342
Mi.383
240 PLN
13689

1944 Goznak, znaczek z poz. 51 z charakterystyczną usterką występującą w całym, nakładzie "kreska długości ok. 1,5 mm na prawym skrzydle orła", zagniecenie górnej części znaczka.

Fi.342
Mi.383
20 PLN
13690

1944 Goznak, list polecony z Łańcuta do Zarzecza, prowizoryczny kasownik i erka z Łańcuta, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 180 i datownik z Zarzecza z data nadejścia listu "29.X.1944".

Fi.342
Mi.383
480 PLN
13691

1944 Goznak, list z Warszawy 28.12.44 do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym "Warszawa", ręcznie wpisana data, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168, koperta mocno przycięta z lewej strony.

Fi.342
Mi.383
100 PLN
13692

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 9.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 13.VI.1945 - po 6 miesiącach !!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1682 P.C.90."; walor w słabszym stanie zachowania (naddarte i kruche krawędzie koperty); gwarancja Korszeń.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
13693

1944 Goznak, czworoblok unieważniony bardzo rzadko stosowanym stemplem agencji pocztowej Generalnego Gubernatorstwa w Manasterzu jako stemplem prowizorycznym, stempel w ramce "Manasterz / Przeworsk / (distr. Krakau)".

Fi.342
80 PLN
VERKAUFT
13694

1944 Goznak, znaczek z druku walca III z poz. 100 z błędem występującym w całym nakładzie "kropka przy A w POCZTA".

Fi.342 B1
Mi.383
60 PLN