Aukcja zakończy się 06.05.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczta Powstania Warszawskiego

Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40438

1944 GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a, znaczek GG skasowany 15.VIII.44 stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi. 6000.-na korespondencji), dodatkowo odbity stempel "W./orzeł/P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze.

Fi.17
1 500 PLN
40439

1944 pamiątkowa kartka ze stemplem poczty polowej powstania, stempel typ 20 według Gryżewskiego, niespotykane, fotoatest.

Fi.18b
2 500 PLN
40440

1944 list ze złożonej kartki wysłany 22 sierpnia na ul. Mokotowską, rzadki datownik typ 19 "POCZTA POLOWA / WARSZAWA" z datą, stempel cenzury z numerem cenzora 6 odbity na froncie i wewnątrz listu, gwarancja Kronenberg.

Fi.19, 5
6 000 PLN
40441

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1+2 zł.., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, co sprawia iż nie jest trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.60 FFi
150 PLN
40442

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek stemplowany, gwarancja Schmutz.

Fi.113
450 PLN
40443

1944 fałszerstwa znaczków pierwszego wydania definitywnego.

Fi.113-7 False
400 PLN
40444

1944 I wydanie definitywne, seria w pięciu kolorach, z których każdy oznaczać miał inną dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy, kasowana datownikiem POCZTA POLOWA WARSZAWA na karcie PMW z Kazimierzem Jagiellończykiem za 30 gr. (Fi.7000.-), w sumie w/g De Julliena sporządzono około 50 podobnych kart, ale większość na wydaniu przedrukowym (Fi. 7.500,-), bardzo ładny stan zachowania, na odwrocie gwarancja na każdy znaczek i fotoatest Jungjohann BPP.

Fi.113-17
6 600 PLN
40445

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek czysty bez gumy typ 1 (Fi.600.-); trochę słabszy stan zachowania - dużo lepszy niż przeciętnie spotykany, gwarancja.

Fi.116
400 PLN
40446

1944 I wydanie definitywne, rzadkie fałszerstwo niebieskiego znaczka, co ciekawe z wersja z poprawionym bardziej podobnym do oryginalnego ząbkowaniem i dodatkowo drukowana na fałdzie papieru co też się zdarza na oryginalnych znaczkach, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.116 FFi
200 PLN
40447

1944 formularz kartkowy wykonany przez pocztę powstańczą stemplowany grzecznościowo stemplem typ 4 z harcerską lilijką, gwarancja.

Fi.FCp8I, 4
1 800 PLN
40448

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 80 gr. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
200 PLN
40449

1944 Lipusz (Lippusch) - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa od żołnierza AK, który trafił do obozu jeszcze w trakcie trwania Powstania Warszawskiego, wysłana 7.10 do miejscowości Gidle; obóz utworzono w 1943 roku, mieścił się on w zaledwie 8 barakach, we wrześniu 1944 przywieziono z Warszawy 500 osób do przymusowej pracy w firmie budowlanej "Heimstätte Danzig-Westpressen" przy budowie koszar i domów na terenie miejscowego poligonu; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
40450

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania Warszawskiego - karta pocztowa z obozu Lager Graef w miejscowości Waltersdorf, wysłana 28.12 z Eichwalde do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie, stempel wpływu do RGO z datą "3 STYCZ. 1945", numer rejestracyjny "R733", dopisane litery "P" i "R" oraz adnotacja "Reklamacja"(?); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym)."


250 PLN
40451

1944 Dowództwo Obwodu Śródmieście, unikalny dokument z 18.8.1944 roku - informacja o aresztowaniu Łączniczki Delegatury na Kraj przy Wicepremierze - Janiny Koleśnik ps.HANKA; z jednej strony świadectwo sprawnego funkcjonowania organów Podziemnego Państwa, z drugiej zaskakujące, że doszło do tego w centralnej części Śródmieścia Południowego - dzielnicy opanowanej przez powstańców; Niemcy bronili się około 600 metrów od tego miejsca w gmachu Poczty na rogu ulic Barbary i Poznańskiej, skąd dokonywali wypadów wzdłuż ulic Żulińskiego (rozstrzeliwanie mieszkańców) i Poznańskiej, jak widać aktywnie.


4 000 PLN
40452

1944 karta pocztowa datowana 17.XI, wysłana ze Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice) przez powstańca - żołnierza AK, którego Niemcy osadzili tam po upadku Powstania Warszawskiego; od października do obozu przybywały transporty powstańców warszawskich, w tym dzieci, wśród których był 10-letni Jurek Szulc uznany za najmłodszego jeńca II wojny światowej; powstańców umieszczano w tzw. "Russenlager"; świadectwo dramatycznych polskich losów; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
40453

1944-1954 10 LECIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO i 15 LECIE WALKI PODZIEMNEJ AK, bardzo rzadka nalepka okolicznościowa za 1 zł. z pierwszych po kilkuletniej przerwie obchodów rocznicy Powstania.


200 PLN
40454

1945 WYZWOLENIE OBOZU JENIECKIEGO W OBERLANGEN, list polecony wysłany 12.IV za pośrednictwem Polskiej Poczty Polowej Nr.1 przydzielonej do obsługi 1 Dywizji Pancernej gen.Maczka do jednostki o oznaczeniu kodowym P35 (14 Pułku Ułanów Jazłowieckich), znaczki i nalepka polecenia skasowane jednoobrączkowym datownikiem z mostkiem o śr. 27 mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE NR.1" z datą 12 APR; w dniu 12 kwietnia żołnierze 1 Dywizji Pancernej wyzwolili obóz jeniecki w Oberlangen (Stalag VI C) w którym Niemcy przetrzymywali ponad 1700 kobiet-żołnierzy AK wziętych do niewoli po upadku Powstania Warszawskiego; walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.10
200 PLN
40455

1945 WAFFEN SS "3 Batalion szkolno-zapasowy grenadierów pancernych SS", formularz poczty polowej wysłany 19.I z jednostki SS stacjonującej w Neuzelle (tuż za Odrą i obecną polska granicą) do obozu pracy Wesenberg, pisany po polsku przez polskiego fryzjera!!! obsługującego esesmanów - jak wynika z treści listu - już w czasie Powstania Warszawskiego; pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS SS-Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Batl.3."; jednostka ta w okresie 22.07.1941-28.07.1944 stacjonowała w Warszawie w dawnym gmachu Sztabu Głównego Wojska Polskiego przy ul.Rakowieckiej - przemianowanym na tzw. "Staufer-kaserne", brała ona m.in. udział w tłumieniu powstania w getcie warszawskim wiosną 1943 roku, a także w Powstaniu Warszawskim - według słów autora kartki: "Ja sam pracuję w batalionie broni SS jako fryzjer. [-] ojciec mój został zabity już 2 sierpnia. Ja z braćmi wyjechałem z Mokotowa już 19 sierpnia z tym batalionem"; unikalny, niezwykle ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania z końcowego okresu II wojny światowej w Europie; ze zbiorów J.Falkowskiego.


600 PLN
40456

1945 Powstanie Warszawskie - list w sprawie pomocy w odnalezienia syna Brunona Kolbow (najpewniej Niemca z Litwy) - internowanego w czasie Powstania wraz z matką (piszącą list) w "obozie odosobnienia w Warszawie na Marszałkowskiej ulicy 69" (prawdopodobnie w pomieszczeniach kina "Sokół"), datowany 1.I.1945 z miejscowości Freiheitsau w Sudetach) do Rady Głównej Opiekuńczej, stempel wpływu do RGO z datą "6 STYCZ. 1945", numer rejestracyjny "R2695", dopisane litery "P", "Z" i "R"; unikalny dokument w doskonałym stanie zachowania.

W "Przeglądzie Filatelistycznym" 5/2022 w artykule Gdzie i jak poszukiwano w GG wiadomości o zaginionych członkach rodziny T.Jarawka podaje: "W administracji RGO istniały również Biura Informacji i Poszukiwań, które prowadziły specjalne "kartoteki poszukiwań zaginionych". Skróty "P Z R" ułatwiały pracownikom tych biur segregowanie otrzymywanej korespondencji i wskazywały, o co chodziło w tekście korespondencji. Litery te oznaczały: P=Poszukiwanie (w kolorze niebieskim), Z=Zagranica i R=Roboty (w kolorze czerwonym)."


500 PLN
40457

1966 książka Tadeusza Gryżewskiego "harcerska poczta polowa Powstania warszawskiego 1944" wydawnictwa Ruch, 74 strony, ilustracje, rzadka i poszukiwana pozycja.


90 PLN
40458

1968 poczta harcerska zorganizowana w Rybniku z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
40459

1969 poczta harcerska w Krakowie zorganizowana z okazji 25 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
40460

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN
40461

1984 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 40 rocznicy Powstania Warszawskiego.


20 PLN