Aukcja rozpocznie się 19.04.2024

Aukcja 115. Poczta obozu Murnau

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40356

1945 orzeł biały, gwarancja Schmutz.

Fi.16y
80 PLN
SPRZEDANY
40357

1945 POLSKA MISJA REKRUTACYJNA W PARYŻU, list wysłany 20.VI za pośrednictwem brytyjskiej poczty polowej nr.801 z Paryża do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, trzywierszowa fioletowa pieczęć nadawcy "REPUBLIQUE POLONAISE/ DÉLEGUÉ DU MINISTRE/ DE LA DÉFENSE NATIONALE EN FRANCE" i okrągła czerwona pieczęć z godłem "H.Q. POLISH RECRUITING MISSION IN PARIS"; dwuobrączkowy datownik nadawczy FIELD POST OFFICE 801; w adresie nadawcy podano "Polish P.W.x Oflag VIIA Murnau"; bardzo rzadki dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


600 PLN
40358

1945 "...RM ...Rpf Taxe perçue/ Gebühr bezahlt" stempelek opłaty gotówkowej na liście wysłanym 17.9 z Murnau do Weilheim; gwarancja Zierer BPP.


100 PLN