Aukcja zakończy się 06.05.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. PRL 1952-1989

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
42841

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

Fi.622-3
Mi.760-1
55 PLN
42842

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z odmianami.

Fi.626-8
Mi.764-6
140 PLN
42843

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.628a
Mi.766C
80 PLN
42844

1952 "WINOBRANIE 4-5 X 1952 ZIELONA GÓRA" znaczek na kopercie ostemplowany okolicznościowo (Myślicki 52 202); temat - WINO, ROŚLINY, ROLNICTWO.

Fi.630
Mi.768
30 PLN
42845

1952 Zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.60.-).

Fi.631
Mi.769
50 PLN
42846

1952 zabytkowe budowle, czworoblok z silnie przesuniętą perforacją poziomą.

Fi.631MK
Mi.769II
375 PLN
42847

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

Fi.634
Mi.772
25 PLN
42848

1952 Święto Lotnictwa, znaczki w dolnym rzędzie z poz. 18 i 19 z błędami; "kreska przekreślająca prawy górny róg" i "przerwane linie tła i pierwszego spadochronu", gwarancja i opis Walocha.

Fi.634 B1+B2
Mi.772
1 000 PLN
42849

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, 5 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 23.I.1954 - po wycofaniu znaczków z obiegu !!! - z Kielc do Chęcin.

Fi.637, 535
Mi.775, 673 
20 PLN
42850

1952 Rozbudowa Stoczni Gdańskiej, seria z odmianą znaczka za 5 gr o ząbkowaniu ramkowym ZR 11¾:11½, czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.637, 637a, 638
Mi.775A, 775C, 776A
30 PLN
42851

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami na lewym marginesie.

Fi.641-2
Mi.779-80A
60 PLN
42852

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.100.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
42853

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.110.-).

Fi.641-2A
Mi.779-80B
80 PLN
42854

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta.

Fi.641-2A
Mi.779-80B
50 PLN
42855

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria z pustopolami.

Fi.641-2B
Mi.779-80
60 PLN
42856

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.641-2B Pp
Mi.120
120 PLN
42857

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z dodatkową pojedynczą perforacją u dołu na środku znaczka występującą na jednej pozycji w arkuszu w części wyadania, gwarancja i opis Walocha.

Fi.642B MK
Mi.780A
90 PLN
SPRZEDANY
42858

1952 Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej, znaczek za 45+15 gr bez napisu LENIN (Mi.50 euro, Fi.120.-), gwarancja.

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
42859

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
80 PLN
42860

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN, gwarancja M. Wysocki

Fi.XXV
Mi.782I
120 PLN
42861

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek bez napisu LENIN.

Fi.XXV
Mi.782I
100 PLN
42862

1953 groszy, list firmowy Kielc nadany 13.01.53 do Lublina opłacony znaczkami z nadrukiem typ 3 w barwie fioletowej, znaczki użyte po wycofaniu z obiegu.

Fi.524
Mi.656
50 PLN
42863

1953 BITWA POD GRUNWALDEM - Czesław Słania, lotniczy list polecony z Bielska Białej z 1.9.53, opłacony dwoma znaczkami po 30 gr. z serii budownictwo i odbitką w formie znaczka z wklęsłodrukowej kliszy kreskowej w kolorze brązowym - pracą dyplomową Czesława Słani na ASP w Krakowie, która przyczyniła się do przyznania mu tytułu "summa cum laude" (z najwyższą pochwałą); nie miała ona mocy obiegowej, więc oferowana przesyłka jest nadużyciem na szkodę poczty, list posiada jedynie połowę tylnej części koperty (bez nadawcy - obawa przed sankcjami), ale z zachowanymi kasownikami: tranzytowym Warszawa z 3.IX.53 i odbiorczym Stanmore - Registered z 10.SP.53, wspaniały walor do zbioru tematycznego lub powojennej Polski, fotoatest Berbeka.

Fi.579+FP
Mi.717+PFa 
8 000 PLN
42864

1953, Święto lotnictwa - PRAWDZIWE FDC, unikalne z 10.8.1952 koperty ostemplowane okolicznościowym kasownikiem ZAPOBIEGAJ POŻAROM WZBOGACASZ SIEBIE I NARÓD w trzech różnych miastach Warszawie, Poznaniu i Łodzi, dopiero dwa tygodnie później z datą 23.8.1952 przygotowano oficjalne abonamentowe ostemplowanie charakterystycznym sześciokątnym stempelkiem, ponieważ wspomniany powyżej kasownik okolicznościowy był używany przez miesiąc - do 10.9, wczesne w pełni legalne sporządzenie FDC pozostało przez lata niezauważone.

Fi.632-34
Mi.770-72
600 PLN
42865

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.863.-).

Fi.653-98
Mi.791-836
715 PLN
42866

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym w dół drukiem barwy czerwonej.

Fi.653MK
Mi.791
100 PLN
42867

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria.

Fi.657-8
Mi.795-6
90 PLN
42868

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

Fi.657-58
Mi.795-96
60 PLN
42869

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z błędem "odwrócone 1" na liście poleconym z Bytomia 25.8.55 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.658B1, 595
Mi.733, 796
180 PLN
42870

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

Fi.659-60
Mi.797-8
20 PLN
42871

1953 święto 1-go Maja, parka z numerem walca na dolnym marginesie.

Fi.660
30 PLN
42872

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, seria.

Fi.661-3
Mi.799-801
60 PLN
42873

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria stemplowana kasownikiem okolicznościowym wyścigu z Warszawy.

Fi.661-3
Mi.799-801
30 PLN
42874

1953 VI kolarski Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym z Wrocławia.

Fi.661-3
Mi.799-801
40 PLN
42875

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
30 PLN
42876

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
180 PLN
42877

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.120.-).

Fi.661-63
Mi.799-801
90 PLN
42878

1953 Stalinogród - VI Kolarski Wyścig Pokoju, wycinek z karnetu, znaczki ostemplowane w Stalinogrodzie - jak w latach 1953-56 nazywano Katowice.

Fi.661-63
Mi.799-801 
50 PLN
42879

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
42880

1953 Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie, seria.

Fi.664-6
Mi.802-4
60 PLN