Aukcja zakończy się 06.05.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczty lokalne 1944-1945

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40677

1944 UNIKALNE PROWIZORIUM LOKALNE - SIEDLCE, cenzurowana karta pocztowa nadana 30.VIII. z Siedlec do Lublina, prawidłowo opłacona 25 gr. co udokumentowano kauczukowym stempelkiem 25 25 / orzeł w koronie / POCZTA POLSKA / beleczka, obok stempelek POBRANO OPŁATĘ ZŁ...GR.25, na środku adnotacja cenzora; znanych jest tylko kilka nieinspirowanych filatelistycznie przesyłek, to jedna z nich - jeden z najciekawszych walorów prowizoriów lokalnych z tego okresu (Fi.od 10000.-), jest w pełni zgodna z cechami opisanymi ostatnio w "Filateliście" 8/2020 przez panów J.Walochę, l.Rosoła i M.Rzadkosza, gwarancja Schmutz.


15 000 PLN
40678

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./6 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1
500 PLN
40679

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./10 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 300 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.3
300 PLN
40680

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalny, gwarancja Walocha.

Fi.14
100 PLN
SPRZEDANY
40681

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym (nakład 116 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.18
600 PLN
SPRZEDANY
40682

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł./12 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym w odwróconym układzie - nominał jest pod napisem zamiast nad nim (pojedynczy egzemplarz z ogólnego nakładu 116 szt.); piękny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.18 B
1 800 PLN
40683

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 100 sztuk, ślady po przywarciu, fotoatest Rzadkosz.

Fi.21
270 PLN
40684

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
40685

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, nakład 100 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21
300 PLN
SPRZEDANY
40686

1944 Brwinów, znaczek z czarnym nadrukiem lokalnym o nakładzie 100 sztuk, gwarancja.

Fi.21
250 PLN
40687

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie fioletowej, niewielki nieznaczny nakład, gwarancja Rzadkosz.

Fi.21c
800 PLN
40688

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład 100 szt.), lewy gdzie cyfra 2 była niewyraźna z dodatkowym unikalnym nadrukiem nowej wartości w kolorze fioletowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.21c/21+21
2 400 PLN
40689

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie z prześwitką na dole znaczka, gwarancja.

Fi.34Np
500 PLN
40690

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, znaczek w słabym stanie - prześwitka, gwarancja.

Fi.35Np
900 PLN
40691

1944 Brwinów, znaczek z podwójnym nadrukiem nominału i normalnym napisów z belką w barwie czarnej, niekatalogowany znaczek w słabym stanie, mała prześwitka i rozdarcie, gwarancja.

Fi.35aNp
900 PLN
40692

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, seria marginesowych znaczków z "Gapą" - "55 urodziny Hitlera", pochodzących z dostaw od klientów poczty z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki (Fi. -.-; z "Gapą" pewno tylko ta seria), poza śladami podklejenia na krawędziach marginesów w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.37-39 Pw1
6 000 PLN
40693

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta znaczek urzędowy Godło III Rzeszy za 40 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze szaroczarnym (nakład pojedyncze sztuki), bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.46
3 000 PLN
40694

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.47
1 200 PLN
40695

1944 Brwinów, znaczek z nadrukiem lokalnym w barwie czarnej, niewielki nieznany nakład, gwarancja.

Fi.48
1 200 PLN
40696

1944 Chełm Lubelski, prywatny projekt znaczka wydania lokalnego z herbem Chełma i napisami "CHEŁM" i "POCZTA POLSKA" na unarodowionej całostce Generalnego Gubernatorstwa z doklejonym znaczkiem wydania definitywnego Goznak za 25 gr i ręcznie wykonanym napisem "POCZTÓWKA" z umieszczonym powyżej rysunkiem orła w koronie; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (karta z ukośnym śladem od zamoczenia); podobną całość z obiegu pocztowego sprzedano na naszej aukcji (por. Aukcja 100, lot.31799 - https://znaczki-pl.com/pl/aukcje/archiwum/wyniki/lot/100/7/325399).

Jak wielka była chęć zamanifestowania również w filatelistyce radości z wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, niech świadczy cytat z Rzeczpospolitej z 4.IX.1944: "O POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE": "Prosimy o nadruki na znaczkach okupacyjnych np. Orzeł Polski i napis Poczta Polska... Chodzi o propagandę bo znaczki te rozejdą się po całym świecie, a ich reprodukcje będą zamieszczone we wszystkich pismach ilustrowanych. Chodzi też o sprawiedliwość. Okupant niemiecki w 1939 r. kalał znaczki pocztowe swoja wroną i drapieżną swastyką. Nadszedł czas, by czarna wrona i swastyka zniknęły pod Polskim Orłem. Takiej satysfakcji oczekujemy od Kierownika Resortu Poczt i Telegrafów.".


1 000 PLN
40697

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 8 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany RW, gwarancja Schmutz.

Fi.3
100 PLN
40698

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walisch.

Fi.3
90 PLN
40699

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, zagniecenia, gwarancja Rzadkosz.

Fi.3
100 PLN
40700

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślady lekkiego przywarcia w dolnym lewym narożniku, gwarancja.

Fi.4
80 PLN
40701

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.4
90 PLN
SPRZEDANY
40702

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
40703

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, gwarancja Gryżewski.

Fi.4
100 PLN
40704

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.4
50 PLN
40705

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.5
90 PLN
40706

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, minimalne ślady po przywarciu, gwarancja.

Fi.5
100 PLN
SPRZEDANY
40707

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, ślad podklejenia innego znaczka, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
50 PLN
40708

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.5
54 PLN
SPRZEDANY
40709

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
90 PLN
40710

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.8
80 PLN
SPRZEDANY
40711

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Rzadkosz.

Fi.8
70 PLN
40712

1944 Leżajsk, miejscowy list polecony nadany 4.08.44 (wydanie to weszło do obiegu 2 sierpnia), znaczek za 2 zł o nakładzie 113 sztuki, na odwrocie stempel odbiorczy, listy obiegowe wydań lokalnych należą do dużych rzadkości, fotoatest Rzadkosz.

Fi.8, 13, 18
3 500 PLN
40713

1944 Leżajsk - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł w kole / POLSKA / POCZTA" w kolorze czarnym, piękny stan, sygnowany R.Wien..., gwarancja Schmutz.

Fi.9
150 PLN
SPRZEDANY
40714

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 95 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.17
2 700 PLN
SPRZEDANY
40715

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 133 sztuk, gwarancja Schmutz.

Fi.18
2 200 PLN
40716

1944 Niezabitów, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

Fi.4No
700 PLN