Lot # 36996
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW2 military postage
Description

1941 list z niemieckiej poczty polowej w Gotenhafen - Gdynia do Bawarii.
Photo