The auctions ends in:

Lot # 37002
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW2 military postage
Description

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, fragment strony z pocztowej książki nadawczej listów poleconych wysłanych z Tatiszczewa - rejonu organizacji 5 Dywizji Piechoty, obok każdej pozycji odciśnięty datownik TATISZCZEWO SAR. (ТАТИЩЕВО САР.) cywilnego sowieckiego urzędu pocztowego, który w tym czasie obsługiwał cały obrót pocztowy 5 Dywizji; niecodzienny dokument wewnątrzpocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo