The auctions ends in:

Lot # 8215
Close:
Start price: 20
Current price: 20
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: Pope John Paul II
Description

1993 Watykan, karta pocztowa z Janem Pawłem II ostemplowana okolicznościowo z okazji Wystawy Filatelistycznej "POLSKA'93".
Photo