The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1864 Litwa, PONIEWIEŻ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana z Poniewieża do miejscowości Angermünde (Rinda); znak opłaty skasowany 24.VI stemplem nadawczym z napisem grażdanką ПОНЕВЕЖЪ z ozdobnikiem; Poniewież w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; całość w słabszym stanie zachowania.

Lot # 8586

Auction 82
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog: Fi.U10A
Category: Russia
 
Number of bids: 0 Bid history
Back