The new auction will start soon

Auction 82. Russia

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8582

1853 St.Petersburg - Ryga, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Petersburga do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, poniżej czerwony dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką S.PETERBURG (С.ПЕТЕРБУРГ./1 СЕНТ.1853) i czarny odbiorczy W RYGIE POŁUCZENO (ВЬ РИГѢ ПОЛУЧЕНО/3 СЕНТ. 1853); całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Ckr.7
Mi.U4A
800 PLN
8584

1858 Ukraina, świetnie zachowany znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,13mm. i z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie prowizorycznym dwuobrączkowym kasownikiem П(очта) КIЕВЪ; podobne znane są jedynie z Dynaburga i Kowna, należą do najrzadszych kasowników rosyjskich i znane są tylko na dwóch pierwszych wydaniach; znaczek użyto we wczesnym okresie, pomiędzy 26 lutego - kiedy to wprowadzono obowiązek unieważniania znaczków kasownikiem, a 31 maja 1858 roku - wprowadzono wtedy w Kijowie kasownik numerowy 18 w trzech okręgach z kropek.


Mi.2y 
1 600 PLN
8585

1863 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.2 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koperta listu nadanego ze stacji Podsołneczna (Подсолнечная) do Kazania opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 4, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / 34 4 OKT. 1863 - typu I; przesyłka poprzez Moskwę dotarła Drogą żelazną Niżegorodzką do Niżnego Nowogrodu - datownik przejściowy НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ z 6.10, skąd dalej została przesłana parowcem po Wołdze, datownik odbiorczy Kazania z 8.10 - КАЗАНЪ; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
2 000 PLN
8586

1864 Litwa, PONIEWIEŻ, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap III, wysłana z Poniewieża do miejscowości Angermünde (Rinda); znak opłaty skasowany 24.VI stemplem nadawczym z napisem grażdanką ПОНЕВЕЖЪ z ozdobnikiem; Poniewież w III rozbiorze zagarnięty przez Rosję nie powrócił już w granice Rzeczypospolitej; całość w słabszym stanie zachowania.

Fi.U10A
200 PLN
8587

1865 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.3 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; koperta listu z Petersburga do Moskwy opłaconego znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważnionym sześciokątnym kasownikiem ambulansowym z numerem 3, na odwrocie datownik ambulansu НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.3 / 1 14 АПР. 1865 - typu I i kasownik odbiorczy z 15 АПР.; bardzo rzadki walor w słabszym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.5
1 600 PLN
8588

1865 Rosja, seria znaczków trzeciego wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Mi.420 euro); ładny stan zachowania.


Mi.5-7 
400 PLN
8589

1865 Levant - kasownik rosyjskiej poczty w Turcji, użyty w Konstantynopolu znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony niebieskim ramkowym kasownikiem "Franco", najwyższy stosowany nominał i co unikalne zachowany w doskonałym stanie.


Mi.7 
1 600 PLN
8590

1866 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.1 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; kompletny list z Moskwy do Petersburga opłacony poziomą parką bardzo wysoko wycenianych znaczków rosyjskich za 5 kop. wydania z 1864 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono je datownikiem ambulansowym НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.1 / 37 4 CEH. 1866 - typu I odciśniętym dodatkowo na odwrocie; owalny stempelek nadawcy JOHANN DAVID HOERLE MOSCO, wewnątrz listu sucho tłoczone - JOHANN DAVID HOERLE WIRBALLEN ST.PETERSBURG (polonicum); dwa stempelki gwarancyjne fińskiego kupca filatelistycznego Koenigsfest; walor w dobrym stanie zachowania (uszkodzony narożnik na znaczku z lewej strony); na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.11
2 000 PLN
8591

1866 LIST NADANY BEZPOŚREDNIO W WAGONIE POCZTOWYM No.4 NA LINII MIKOŁAJEWSKIEJ DROGI ŻELAZNEJ - PIERWSZEJ W CESARSTWIE; list z Moskwy do Petersburga opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1865 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 14,5; unieważniono go datownikiem ambulansowym НИКОЛАЕВСКОЙ Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / 37 12 CEH. 1866 - typu I odciśniętym dodatkowo na odwrocie; walor bardzo w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.15y
2 000 PLN
8592

1868 Rosja, kompletny list z Odessy do braci Rotschild w Paryżu, wysłany 14.I, niebieski stempelek ambulansu Wrocław-Berlin, niebieski stempelek tranzytowy PRUSSE ERQUELINES i odbiorczy PARIS POSTE RESTANTE, wpisana ręcznie cyfra "3", niekatalogowany w Feuserze stempelek z liczbą "11" i francuski stempelek P.38, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8593

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1863 roku, o wymiarach 134x84 mm, ze znakiem wodnym Wz.III w położeniu normalnym, kształt klap IV, wysłana z miejscowości Demzal do Rygi; znak opłaty skasowany 5.III stemplem nadawczym DEMZAL (ДЕМЗАЛЬ) z ozdobnikiem, obok dodatkowa odbitka stempla nadawczego, datownik ambulansu relacji Dyneburg-Orzeł POCZTOWY WAGON No.7-8 (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЪ Нo.7-8) kasownik odbiorczy Ryga 7.III; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U10B 
300 PLN
8594

1869 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 143x81mm, klapy zaokrąglone, wysłana z Briańska do Tallina (Rewel), znak opłaty skasowany 14.XII stemplem nadawczym BRIAŃSK (БРЯНСКЪ) z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy REWAL (РЕВЕЛЪ) 22.XII; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U13IIB 
120 PLN
8595

1873 Rosja, rosyjska koperta za 10 kop, o wymiarach 139x113mm, wysłana z miejscowości Porzecze do Rygi, znak opłaty skasowany 25.VI stemplem nadawczym PORZECZE (ПОРѢЧЬЕ) z ozdobnikiem, na odwrocie dodatkowa odbitka stempla nadawczego i kasownik odbiorczy Rygi 28.VI; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.U16D 
50 PLN
8597

1889 Łotwa, dofrankowana część "z opłaconą odpowiedzią" podwójnej karta pocztowej, wysłana 18.VIII z Rygi do Brunszwiku, dodatkowo owalny stempelek nadawcy; dobry stan zachowania.


Mi.P8F, 29 
50 PLN
8598

1889 Rosja, część "na odpowiedź" podwójnej karta pocztowej, przesłana 1.XI miejscowo w Petersburgu, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czerwonym; minimalnie słabszy stan zachowania (przebarwienia).


Mi.P10IA 
40 PLN
8599

1890 Rosja, AMBULANSE 83-84 RŻEW-OSTASZKÓW i 1-2 OSTASZKÓW-ST.PETERSBURG; koperta za 7 kop wydania z 1879, o wymiarach 139x113mm; wysłana z miejscowości Rżew do Wessen w Szwajcarii, znak opłaty skasowany 17.VI datownikiem nadawczym РЖЕВЪ, odciśniętym dodatkowo poniżej; przewieziona ambulansem nr.83-84 relacji Rżew-Ostaszków - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.83-84 z wyróżnikiem "2"; w Ostaszkowie przekazana do ambulansu nr.1-2 relacji Moskwa-Petersburg - okrągły datownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.1-2 z wyróżnikiem "3" i cyfrą kodową 27; przesłanie Koleją Warszawsko-Petersburską na zachód nie zostało udokumentowane datownikiem ambulansowym; stempel odbiorczy WESSEN 3.VII; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U25D
800 PLN
8600

1893 Rosja, AMBULANS NR.2 relacji MOSKWA-ST.PETERSBURG- ROŻNE WYRÓŻNIKI:

1893 dofrankowana koperta za 5 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x120mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Warszawy, znaki opłaty skasowane 26.IV datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "5" odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie tranzytowy datownik z 27.IV ekspedycji na Dworcu Warszawskim w St.Petersburgu С.П.БУРГЬ П.О. ВАРШВСК.Ж.Д.; warszawski datownik odbiorczy ВАРШАВА 8 ПОЧТ.КОНТ. V ЭКС. i okrągły godzinnik 10ч. ВЕЧ.; bardzo dobry stan zachowania

1890 koperta za 7 kop wydania z 1883/84, o wymiarach 145x120mm; nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Petersburga, znak opłaty skasowany 4.VIII datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "4" odciśniętym dodatkowo poniżej, na odwrocie datownik odbiorczy z tego samego dnia; bardzo dobry stan zachowania;

1893 koperta za 10 kop wydania z 1889/90, o wymiarach 145x120mm; wysłana z Moskwy nadana bezpośrednio w wagonie pocztowym nr.2 do Berlina, znak opłaty skasowany 22.V datownikiem nadawczym POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ) No.2 z wyróżnikiem "2" odciśniętym dodatkowo poniżej; na odwrocie tranzytowy datownik z 23.V ekspedycji na Dworcu Warszawskim w St.Petersburgu С.П.БУРГЬ П.О. ВАРШВСК.Ж.Д. i datownik odbiorczy Bestellt vom Postamte 25 z 6/4; również na odwrocie zalepka nadawcy CARL STUCKEN MOSKAU; dobry stan zachowania; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.U29, U30, U34
500 PLN
8601

1897 Rosja, karta pocztowa wysłana 26.XI z Petersburga do Berlina, znak opłaty unieważniony stemplem petersburskiej poczty miejskiej, dodatkowo datownik w kolorze czarnym; berliński kasownik odbiorczy "Bestellt vom Postamte 4" z 10.XII; doskonały stan zachowania.


Mi.P14 
50 PLN
8602

1900 Rosja, list polecony do Smoleńska nadany 9.VIII w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Petersburgu, nalepka polecenia I typu z (krótkim) napisem С.-ПЕТЕРБУРГЬ П.О.Никол.ж.д.; znaczki skasowane rzadkim datownikiem z datą w trzech wierszach według kalendarza juliańskiego С.ПЕТЕРБУРГЬ НИКОЛ.(II)ЖЕЛ.Д.; przesłany do Moskwy - datownik odbiorczy z 10.VIII na odwrocie, a dalej koleją Brzesko-Moskiewską, kasownik odbiorczy Smoleńsk 11.VIII; znaczki z międzypolem; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.49x
150 PLN
8603

1900 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop, doskonały stan zachowania.


Mi.P3 
60 PLN
8604

1904 Rosja, wydanie dla poczty w Turcji - Levant, karta pocztowa za 20 PARA/4 kop, wysłana 27.IV z Konstantynopola do Wiesbaden, kasownik odbiorczy z 1.V; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.


Mi.P3 
200 PLN
8605

1906 Rosja, ekspansja rosyjska na południe, list z Astrachania do Isfahanu w Persji wysłany 13.12; stempel tranzytowy Teheran 12.I.1907 i odbiorczy Isfahan 19.I; koperta adresowana po rosyjsku i persku, adnotacja po rosyjsku "przez Baku" (Через Баку); całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
Rosja już w latach 1826-28 toczyła z Persją walki i w późniejszym okresie zdobywała coraz większe wpływy na jej terenie, w 1907 roku doprowadziła w wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia do podziału Persji na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.41y 
400 PLN
8606

1908 Rosja, blankiet przekazu pocztowego za 15 kop na kwotę 1 rubla, wysłany telegraficznie 19.II z miejscowości Rogowo do Wiłkomierza, formularz dodatkowo unieważniony dziurkowaniem; kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.A4 
100 PLN
8607

1913 Rosja, widokówka wysłana 11.7 z Omska do Brzeźna (Briesen), dodatkowy stempelek ГЕРМАНIЯ; dobry stan zachowania.


Mi.66IA 
50 PLN
8608

1914 Rosja, list polecony z konsulatu duńskiego do Kopenhagi nadany 1.12 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej (z napisami łacińskimi) MOSCOU garre Nicolas.; znaczek skasowany owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a"; na odwrocie lakowa pieczęć cenzury piotrogrodzkiej i datownik odbiorczy KJØBENHAVN z 28.12; koperta z nadrukiem firmowym " Consulatde Danemark a Moscou"; walor w dobrym stanie zachowania rozcięty z trzech stron dla lepszej ekspozycji; na karcie albumowej z eksponatu wystawowego Dr.E.Kossoy'a.


Mi.72IAa
300 PLN
8609

1914 Persja - strefa rosyjska, list z Indii Brytyjskich, wysłany 3.VII drogą morsko-lądową z Bombaju do Isfahanu, który znajdował się na południowym skraju strefy rosyjskiej w Persji; 3 różne stemple tranzytowe Mohammerah (na granicy z Arabią) i odbiorczy Isfahan 10.VIII; zwraca uwagę, że przesyłka przez strefę neutralną do rosyjskiej wędrowała trzy tygodnie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta z niewielkimi uszkodzeniami).
W wyniku anglo-rosyjskiego porozumienia z 1907 roku Persja została podzielona na 3 strefy: północną - wpływów rosyjskich, środkową - buforową "neutralną" i południową - wpływów angielskich.


Mi.76, 77 
600 PLN
8610

1915 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 19.12 z miejscowości Fedorovskoje (ФЕДОРОВСКОЕ ОРЕНБ.) guberni orenburskiej stempelek cenzury orenburskiej cenzora nr.123; dodatkowo stempelek cenzora (?) "Е.А.Ч."; kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
8611

1915 Rosja, list polecony do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, wysłany 19.VIII z miejscowości Diejewka (ДѢВКА ОРЕНБ.), przez Piotrogród, gdzie przesyłkę poddano cenzurze, zwraca uwagę doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury, takie zabezpieczenia stosowano wyłącznie w początkowym okresie wojny; kasownik odbiorczy 12.IX na odwrocie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta minimalnie uszkodzona).


Mi.69 
200 PLN
8612

1915 Rosja, Dworzec Mikołajewski w Moskwie:

1915 znaczek skasowany 31.7 owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a";

1913 sześcioblok znaczków skasowanych 17.9 owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "б";

1907 widokówka do Paryża nadana 11.3 w ekspedycji na Dworcu Mikołajewskim w Moskwie, znaczek skasowany owalnym datownikiem МОСКВА НИКОЛ.ВОКЗ. z wyróżnikiem "a", dosłana do Eaubonne, kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


Mi.106A, 86, 40y
50 PLN
8613

1915 Rosja, ZNACZKI - PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, znaczki o niskich nominałach mające zastąpić w życiu codziennym bilon srebrny i miedziany, który po wybuch I wojny światowej szybko zniknął z rynku, gromadziły go zarówno władze, aby zwiększyć zapasy metali szlachetnych potrzebnych do prowadzenia wojny metali, jak i ludność obawiająca się spadku wartości pieniądza nie opartego na kruszcu.


Mi.107-09A
75 PLN
8614

1915 (?) Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, zwolniony od opłaty list jeniecki, wysłany z Orenburga, stempel cenzury orenburskiej z numerem cenzora 167; dodatkowo stempelek cenzora (?) "А.Я.З."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
8615

1915 list polecony z Kasiny do Szwajcarii.


100 PLN
8616

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 16.6 z Sewastopola do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 20.6, skąd 24.6 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.297 z dostawioną datą 21.6; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
8617

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.5 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisem alfabetem łacińskim; kasownik odbiorczy 20.6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
8618

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list wysłany 2.7 z miejscowości Ilinskoje (ИЛЬИНСКОЕ ВЯТСК.) do ocenzurowania we Wiatce, gdzie dotarł 5.7, skąd 7.7 wyekspediowano go do Danii; stempelek cenzury z Wiatki cenzora nr.220; kasownik odbiorczy 31.7; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
50 PLN
8619

1916 Rosja, list wysłany 7.7 z Wiatki do Berlina za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, stempelek miejscowej cenzury z nr.220, nalepka polecenia z napisami alfabetem łacińskim; dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
8620

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 10.6 z Orła do ocenzurowania w Piotrogrodzie; dwie zalepki i dwa różne stempelki cenzury piotrogrodzkiej, w tym cenzora nr.105; zwracają uwagę krajowa nalepka polecenia z napisami grażdanką i dopisaną nazwą "Orel" alfabetem łacińskim; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
100 PLN
8621

1916 Rosja, list wysłany 24.7 ze Słobodskoj do Neu Bohmen (Nova Bohyně) w obecnie w Czechach za pośrednictwem Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, stempelek cenzury cenzora nr.220; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
8622

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 7.7 z Orenburga; stempelek cenzora nr.123; zagraniczna nalepka polecenia z nazwą miejscowości alfabetem łacińskim "Orenburg central"; dodatkowo stempelek cenzora (?) "Е.А.Ч."; walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.69II 
60 PLN
8623

1916 Rosja, korespondencja do Duńskiego Czerwonego Krzyża w Kopenhadze, list polecony wysłany 30.6 z Jekaterynosławia do ocenzurowania w Odessie, gdzie dotarł 4.7, skąd 6.8 wyekspediowano go do Danii, stempelek cenzury odeskiej cenzora nr.144 z dostawioną datą 5.7; nalepka polecenia dla korespondencji zagranicznej z napisami alfabetem łacińskim; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.69II 
60 PLN