The new auction will start soon
Back

Description

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1,60 zł. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Lot # 3814

Auction 77
Close: Auction is closed
Current price: 300 PLN
Catalog: Fi.FFi
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back