The auction will start on 21.06.2024

Auction 77. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3801

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe tzw. mokotowskie; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 20 gr., sygnowane; wielka rzadkość tego przedruku zachęcała do nadużyć, oryginalny nadruk wykonano tuszem o odcieniu granatowym, poza tym dość trudne do identyfikacji, ciekawe do specjalizacji.

Fi.5 FFi
200 PLN
3802

1944 POCZTA HARCERSKA - CZERNIAKÓW, unikalny list nadany 11.VIII. z Czerniakowa, ostemplowano go tam dwukrotnie (raz słabo czytelnie) stemplem "POCZTA HARCERSKA / CZERNIAKÓW" - Gryżewski typ 5 (Fi.4000.-); poprzez Śródmieście Płd. gdzie list ocenzurowano - stempelek "CENZURA HARCERSKA" - Gryżewski typ 1, dotarł on (pod ostrzałem) poprzez płytkie przejście przy Kruczej - jedyne przecinające dzielącą obie części Śródmieścia Al.Sikorskiego (Al.Jerozolimskie), do urzędu Śródmieście Płn.; oznaczono go tam trzykrotnie datownikiem "15 SIERP 1944" - Gryżewski typ 29, nadano numer "1973" czerwonym ołówkiem i wyekspediowano w kierunku atakowanej w tym czasie z lądu, powietrza i wody (Wisła) Starówki; to list o fantastycznie udokumentowanym obiegu; ze względu na niewielki rozmiar cenzurę postawiono na liście częściowo złożonym, a stemple nadawcze lekko na froncie, aby nie zamazywać adresu i mocniej na odwrocie złożonego listu, datownik przystawiono na wszystkich tych miejscach, w sumie trzy razy; po rozłożeniu wszystkie te stemple są doskonale widoczne; z Czerniakowa spotyka się bardzo mało listów, a bardzo rzadki stempel Poczty Harcerskiej znany jest lepiej z kilku dokumentów rozliczeniowych; gwarancja Schmutz.

Fi.6, 26, 1
12 000 PLN
3803

1944 WARSZAWA W OGNIU - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 10 (Gryżewski), z 06.8. (stosowany w dniach 5-14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.10
800 PLN
3804

1944 WARSZAWA W WALCE - bardzo rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem typu 12 (Gryżewski), z 08.8. - jedynego dnia jego używania, łatwo rozpoznawalny po układzie napisu WARSZAWA w stosunku do daty - można porównać z wystawianym na tej aukcji kasownikiem WARSZAWA w OGNIU, innych podobnych nie ma, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.10000.-), gwarancja i opis Krawczyk, Petriuk BPP.

Fi.12
2 000 PLN
3805

1944 GŁÓWNA POCZTA POLOWA No 75a", znaczek GG skasowany 29.VIII stemplem typu 17 (Gryżewski RRR, Fi.5000.-), dodatkowo odbity stempel "W./orzeł/P.", którym cechowano biało-czerwone opaski noszone przez oddziały powstańcze; znamienne jest położenie znaczka w stosunku do stempli - "na głowie" co dobitnie świadczyło o niezłomnym przekonaniu powstańców o końcu okupacji niemieckiej.

Fi.17
800 PLN
3806

1944 znaczek wydania przedrukowego dla Śródmieścia, gwarancja Krawczyk.

Fi.98
280 PLN
3807

1944 I wydanie definitywne, stan dobry charakterystyczny dla tej emisji, gwarancja.

Fi.113
800 PLN
3808

1944 I wydanie definitywne, gwarancja.

Fi.113
550 PLN
3809

1944 I wydanie definitywne, stan dobry charakterystyczny dla tej emisji, gwarancja.

Fi.115
700 PLN
3810

1944 I wydanie definitywne, gwarancja.

Fi.116
550 PLN
3811

1944 I wydanie definitywne, drobny ubytek gumy z boku znaczka, gwarancja.

Fi.116
650 PLN
3812

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 1 - "wcięcia w literach P i T", z niekatalogowanym błędem "szczerba z prawej strony u góry w drugiej literze A w WARSZAWA" i o lekkim podwójnym pionowym ząbkowaniu wzdłuż lewej ramki, gwarancja i opis Gryzewski.

Fi.118 MK1 B(4)(,) B5
1 800 PLN
3813

1944 Poczta Powstańcza - nadruk "RZECZPOSPOLITA POLSKA/ Poczta Polowa/ Warszawa - Sierpień 1944" na karcie pocztowej Generalnej Guberni za 30 gr. z widokiem kościoła Wizytek w Lublinie (Fi.1600.-), z grzecznościowym kasownikiem POCZTA POLOWA / 1-VIII-44 / WARSZAWA - Gryżewski typ 16b (Fi.+1000.-) w niespotykanie pięknym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.Cp8, 16
3 200 PLN
3814

1944 POCZTA POWSTAŃCZA / W-wa SIERPIEŃ 1944 - wydanie przedrukowe dla Śródmieścia; bardzo niebezpieczne fałszerstwo nadruku na znaczku GG za 1,60 zł. kasowane na wycinku dobrze sfałszowanym kasownikiem, oryginalny nadruk na tej wartości jest jak dotąd nieznany, ale może istnieć; wielka rzadkość tych nadruków zachęcała do nadużyć, ciekawe do specjalizacji.

Fi.FFi
300 PLN
3815

1944 Poczta Polowa AK, wydanie przedrukowe nie wprowadzone do obiegu (tzw.Embicza); Szef Poczty Polowej AK mjr.Embicz czyli Maksymilian Broszkiewicz, do lat 70-tych uznawany za zabitego podczas bombardowania Poczty Głównej, zmarł 1 sierpnia 1971 roku w Łodzi; w tym samym czasie pojawiły się na rynku znaczki z nadrukiem POCZTA POLOWA / 1.VIII 1944 / WARSZAWA. (około 200 serii); pierwszy gwarantował je łódzki ekspert Cz.Danowski, wiedza o poczcie powstańczej była uporządkowana przez T.Gryżewskiego w latach 60-tych - wspomnianych znaczków nie znał i o nich nie pisał, sprawa znaczków znalezionych po mjr.Embiczu nigdy by nie była dyskutowana gdyby w styczniu 1945 roku w ruinach Poczty Głównej nie odnaleziono kilku przedrukowanych podobnie całostek, charakteru wydania nikt nie potrafi wyjaśnić, przedrukowano je stemplem stosowanym w późniejszych dniach powstania jako tranzytowy i odbiorczy; opisana jest w Katalogu Specjalizowanym Znaków Pocztowych Ziem Polskich T.II str.342. oraz Katalogu Michel str.363 i Michel Spezial str. 1000 (Mi.2500 euro), piękny stan, gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP, fotoatest Petriuk BPP.

Fi.I-X
4 800 PLN
3816

1944 korespondencja w sprawie pomocy w odnalezieniu bliskich zaginionych w czasie Powstania, karta do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie wysłana 26.12 z robót przymusowych w Niemczech w miejscowości Velten, stempelek cenzury; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "3 STCZ 1945"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
3817

1944 list wysłany 27.7 z Neumünster do Rembertowa, miejscowości leżącej pod Warszawą na prawym brzegu Wisły, ze względu na wybuch Powstania i niemożność doręczania przez pocztę niemiecką przesyłek za Wisłę, list ze stosowną adnotacją "ZURÜCK! z.Zt.nicht zu befördern" zwrócono do nadawcy.


200 PLN
3818

1944 korespondencja w sprawie poszukiwania powstańców, którzy dostali się do niewoli niemieckiej w czasie Powstania, karta wysłana 22.12 z Piotrkowa do komendanta oflagu VIIB, przeadresowana i dosłana do oflagu VIIA, ponieważ poszukiwanych osób nie znaleziono w obozie przesyłkę zwrócono do nadawcy; dwa stempelki informacyjne: "Nicht im Oflag VIIA" i "ZURÜCK AN ABSENDER"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
3819

1945 korespondencja z prośbą o pomoc w odnalezieniu bliskich osób, zaginionych w czasie Powstania, karta wysłana 8.1 z miejscowości Bytom Odrzański do Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie; stempel wpływu "RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA" z dostawioną datą "3 LUT. 1945"; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
3820

1981 poczta harcerska zorganizowana z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego.


30 PLN
3821

1994 okolicznościowa całość przygotowana z okazji obchodów 50 rocznicy powstania Poczty Harcerskiej.


25 PLN
3822

2003 książka autorstwa Stanisława Ozimka "Poczta powstańczej Warszawy", 312 stron plus ilustracje.


85 PLN