The auction will start on 19.04.2024
Back

Description

1944 UNIKALNE PROWIZORIUM LOKALNE - SIEDLCE, cenzurowana karta pocztowa nadana 30.VIII. z Siedlec do Lublina, prawidłowo opłacona 25 gr. co udokumentowano kauczukowym stempelkiem 25 25 / orzeł w koronie / POCZTA POLSKA / beleczka, obok stempelek POBRANO OPŁATĘ ZŁ...GR.25, na środku adnotacja cenzora; znanych jest tylko kilka nieinspirowanych filatelistycznie przesyłek, to jedna z nich - jeden z najciekawszych walorów prowizoriów lokalnych z tego okresu, gwarancja Schmutz.

Lot # 55895

Auction 70
Close: Auction is closed
Current price: 10 000 PLN
Catalog:
Category: Local postage 1944-1945
 
Number of bids: 0 Bid history
Back